Sir Ken Robinson: Kako izbeći Dolinu smrti u obrazovanju?

Da li ste se nekada zapitali kako je deci koja idu u školu, a ne vole je? Koja će znanja iz nje poneti? Kako je deci koja uče samo zato što moraju, da bi dobili dvojku ili peticu, a ne zato što zaista žele da nauče nešto korisno?

Sir-Ken-Robinson-Kako-izbeći-Dolinu-smrti-u-obrazovanjuObrazovanje nije mehanički sistem koji funkcioniše po principima standardizacije, konformizma, isporuke, naredebi i izvršenja, koji proizvodi ukalupljene jedinke spremne da se saglase. Obrazovanje je organski sistem namenjen ljudima i njihovom učenju i kao takav mora da poštuje osnovne zakonitosti po kojima se ljudski život razvija i napreduje.

Oni koji čine i uređuju obrazovni sistem u jednoj zemlji uvek moraju imati na umu da su ljudi, po prirodi, različiti i raznovrsni, te da im treba ponuditi mogućnosti da razvijaju sve delove svog bića, od matematike do umetnosti. Zatim, treba da znaju da je radoznalost motor postignuća i da deca spontano uče samo ako ih zaintrigirate, probudite im snagu kreativnosti i individualnosti. Samo tako će obrazovanje rezultirati učenjem.

Upravo u svom novom predavanju, najpoznatiji TED govornik, Ken Robinson, kroz paralelu sa Dolinom smrti, objašnjava kakvi su sistemi obrazovanja danas zastupljeni u većini zemalja i zašto nam je hitno neophodna revolucija u obrazovanju.

Naime, Dolina smrti je najpustije mesto u Americi zato što tamo nikada nema kiše. U zimu 2004. godine, tamo je pala kiša i u proleće 2005. desilo se čudo prirode – cela Dolina smrti bila je prekrivena cvećem. Ovo je dokazalo da Dolina smrti nije mrtva, već samo uspavana.

Analogno ovom primeru, Robinson zaključuje da se odmah ispod površine krije seme mogućnost koje čeka odgovarajuće uslove da bi izniklo. Za sve organiske sisteme važi da je napredak neizbežan ako su uslovi pravi. Ukoliko bismo ovu metaforu primenili na obrazovni sistem, promenili uslove, dali ljudima drugačiji set očekivanja, širi opseg mogućnosti, podigli odnos između učitelja i učenika na viši nivo, ponudili im pravo da budu kreativni i da unose inovacije u ono što rade, škole bi se “rascvetale”.

Suština je samo da se u obrazovanju stvori klima mogućnosti. Sve ostalo će ići prirodno.

EnglishSerbian