Slavljenje učenja

Kraj stare i početak Nove godine u celom svetu je vreme praznovanja i slavlja. Ovaj period, koji već polako ostaje za nama, može nas navesti na razmišljanje o tome šta sve i koliko slavimo.

Kada pomislimo na slavlje često nam prva asocijacija budu manje ili više masovna okupljanja ljudi povodom različitih spontanih ili organizovanih događaja. Međutim, ukoliko ostavimo po strani “velike” događaje, pronaći ćemo one svakodnevne stvari koje naš život čine vrednim, a čije slavljenje je nepravedno umanjeno. Jedna od tih stvari je i celoživotno učenje i obrazovanje.

Mnogo puta su različiti događaji na individualnom obrazovnom putu bili povod za slavlje kako nama, tako i našem okruženju. Takvi su bili momenti polaska u školu, različitih uspeha tokom školovanja, završavanja formalnog obrazovanja, a uz sve to i učestvovanje u raznim obrazovnim aktivnostima neformalnog karaktera, čiji je epilog krunisan sticanjem novih i unapređenjem već postojećih znanja i mogućnosti (Pejatović, A. 2001).

S druge strane, pored obeležavanja navedenih individualnih obrazovnih postignuća, ne treba zanemariti Festivale celoživotnog obrazovanja i učenja, masovne događaje, koji promovišu i slave učenje tokom čitavog života. Organizacija Festivala i Nedelja učenja počela je krajem osamdesetih godina u SAD, a danas se ove manifestacije održavaju u više od pedeset zemalja sveta. Iza dominantno karnevalskog karaktera i interesantnih aktivnosti koje obuhvataju različite sfere i domene učenja, kriju se dobro osmišljeni ciljevi koji se na ovaj način žele postići. Osnovna funkcija ovih festivala i nedelja je propagiranje celoživotnog učenja, skretanje pažnje šire javnosti na značaj i ulogu obrazovanja i učenja i motivisanje ljudi za preduzimanje obrazovnih aktivnosti.

I u našoj zemlji organizovan je niz ovakvih Festivala, koji su u potpunosti ostvarili svoju misiju, pa tako značajno doprineli podizanju svesti o potrebi celoživotnog učenja i obrazovanja. Organizatori poslednjeg Festivala obrazovanja otišli su korak dalje, i u skladu sa savremenim tendencijama, odlučili da kreiraju obrazovni internet portal pod nazivom “Dođoh, videh, naučih”. Ideja vodilja sajta www.dodjohvidehnaucih.eu je prepoznavanje lekovitosti i snage učenja, ali i podsticanje saradnje ključnih društvenih aktera koji veruju u koncept doživotnog učenja. Posetioci ovog obrazovnog portala imaju priliku da osveste i primene sve ono što svakodnevno uče, da podele svoje veštine sa drugima, pronađu nove obrazovne puteve za sebe i da se zabave učeći.

Smeštanje Festivala obrazovanja u virtuelno okruženje dalo je jednu potpuno novu dimenziju ovoj manifestaciji. Pored toga što su se tradicionalne “on earth” festivalske aktivnosti sa samo nekoliko dana trajanja produžile na aktivnosti koje se “online” odvijaju tokom čitave godine, otvorena je mogućnost mnogo većem broju ljudi da se uključi u širenje i življenje ideja koje su ovde zastupljene.

LINK group, kao organizacija koja veruje i ulaže u ideju celoživotnog učenja, podržava inicijativu i viziju ovog portala. U narednom periodu na stranici www.dodjohvidehnaucih.eu, u odeljku “Dozvoli da te naučim” naći će se neki od tutorijala naše IT Akademije, kojima želimo da podelimo neke konkretne veštine sa drugima, i na taj način doprinesemo zajednici koja uči i slavi učenje.

Priključite se i vi, delite svoje znanje, učite od drugih i slavite učenje!

EnglishSerbian