Za najuspešniju školsku godinu do sada

Kroz obrazovanje za nastavnički poziv, učimo da godinu pred nama određuje na koliko odlučan i jasan način svojim đacima predstavimo očekivanja u učionici. Svakako da je važno učenicima predočiti pravila, rutine i principe prvog školskog dana, ali kao što su mnogi od nastavnika naučili tokom godina prakse, međuljudski odnosi su daleko značajniji.

Poboljšanje odnosa učenika i nastavnika ima važne, pozitivne i dugotrajne implikacije kako za akademski, tako i za socijalni razvoj učenika. Samo poboljšanje ovog odnosa neće proizvesti napredak u postignućima. Međutim, oni učenici koji imaju bliske, pozitivne i podržavajuće odnose sa svojim nastavnicima postići će veći stepen postignuća od onih koji imaju neslaganja.

Učenik koji oseća snažnu ličnu vezu sa svojim nastavnikom, koji često razgovara sa njim i dobija konstruktivne kritike i pohvale, više veruje svom nastavniku, pokazuje veće interesovanje za predmet, veći angažman i disciplinu u radu. Pozitivni odnosi između nastavnika i učenika podstiču želju za učenjem i dovode do boljih postignuća u obrazovnom procesu.

Ništa od onoga što nastavnik pokvari neće biti u stanju da kasnije popravi. To je ono što mu nameće etiku, držanje i humanost. Ukoliko u učionici nema poštovanja, nema ni normalnih međuljudskih odnosa. Stoga je izgradnja dobrih odnosa između nastavnika i učenika jedan od preduslova uspešnog učenja. Nastavnik je, svojim autoritetom, stručnošću, ali i samim položajem u nastavnom procesu, inicijator i kreator ovog odnosa.

Kako unaprediti odnos sa učenicima?

Jedan od načina da produbite svoje odnose sa učenicima jeste da podelite sa njima nešto o sebi, ali i da im omogućite da podele nešto sa vama, kao i između sebe. Time, ne samo što upoznajete učeničke nade, strahove i očekivanja već spoznajete lepotu davanja.

Nakon što podelite sa učenicima pravila i očekivanja, šta kažete na to da im pokažete nešto što će im reći više o vama? Možete podeliti opšte podatke (detalje o svojoj porodici, gde ste išli u školu, koje ste poslove obavljali pre nego što ste postali nastavnik itd.), ali takođe možete i da dodate nekoliko ličnijih stavki iz svog života, kao što su: sa kojim izazovima ste se susretali tokom odrastanja, a sa kojim tokom studija; šta cenite; šta volite da radite; da možete, šta biste promenili u svetu; na koji način biste ponovo išli kroz život da ste znali ono što danas znate; šta mislite da je ključno za uspeh mladog čoveka; kako je to izgledalo u vašem slučaju i tome slično. Možete podeliti sa njima, na primer, koja vam je knjiga bila omiljena u njihovim godinama. Možete im pokazati i neku svoju fotografiju iz prošlosti.

Zašto biste delili svoja iskustva sa đacima na ovaj način?

Iskustva i privatne stvari ukazuju na ljudsku stranu vaše ličnosti. Na ovaj način, pokazujete đacima da ste ne samo njihovi nastavnici već i ljudska bića sa emocijama. Takvim pristupom izgradićete bolji i kvalitetniji odnos sa svojim đacima.

Da bi vas voleli oni koje podučavate, dobro je da ponekad pokažete ranjivost, da pokažete ko ste, iznesete svoja osećanja, izazove, nade, brige i snove. S učenicima treba govoriti o životu, ljubavi, sreći, patnji – o tome kako živeti a ne postideti se življenja.

Od učenika tražimo da pišu eseje, pesme i govore u kojima dele osetljive aspekte svoje ličnosti. Kao nastavnici, i mi smo članovi odeljenjskih zajednica, pa zašto to ne bismo činili i mi?

Time što ste podelili delove svoje „intime”, učenici su uvideli da su vam te ljudske osobine važne i da niste suprotstavljene strane, već saradnici. Na ovaj način ste ih pozvali da se i sami otvore i ukažu vam svoje poverenje kako biste ostvarili zajednički cilj.

Evo nekoliko korisnih aktivnosti uz pomoć kojih đaci mogu da se upoznaju i počnu da grade odnose poverenja:

  • Pričanje o lepim stvarima: Podelite učenike u parove i recite im da ispričaju jedni drugima nešto lepo što im se dogodilo. To mogu biti i obične svakodnevne stvari. Počnite svaki dan ili čas dobrim stvarima, i nakon što se učenici naviknu na ovu aktivnost, proširite grupe na četvoro ili petoro đaka kako biste ojačali odnose u zajednici. I vi podelite svoja iskustva.
  • Baš kao ja: Stara dobra strategija za jačanje zajednice, koja omogućava učenicima da vide one đake sa kojima imaju nešto zajedničko ili sa kojima dele neke osobine. Nastavnik sa razredom podeli neku tvrdnju, i učenici na koje se ona odnosi ustanu. Na primer: „Moje omiljeno jelo je pica,” „Drago mi je što je počela škola,” ili: „Najmlađi sam u svojoj porodici.” Nakon toga, recite učenicima da se, pre nego što sednu, osvrnu oko sebe i pogledaju s kim sve dele ove tvrdnje. (Ovu aktivnost možete ponavljati nekoliko dana zaredom, ili sporadično, dodajući nove, kao i neke možda malo dublje tvrdnje.)
  • Omiljeni predmet: Baš kao što biste vi govorili o svojim omiljenim knjigama iz detinjstva i adolescentskog perioda, pozovite učenike da ispričaju priču o nekim ličnim predmetima – fotografijama, knjigama ili nagradama. Ovu aktivnost je moguće prilagoditi individualnosti učenika, pa tako oni koji se bolje izražavaju vizuelno imaju mogućnost da svoje omiljene predmete naslikaju i na taj način podele sa drugima priču o sebi.
  • Kviz: Kviz sa pitanjima vezanim za druge učenike je takođe dobra ideja za bolje međusobno upoznavanje. Svako od učenika bi mogao da na ceduljici napiše po jednu rečenicu koja ga na najbolji način predstavlja, a da potom nastavnik čita te rečenice, dok učenici pogađaju na koga se odnose. Kroz jačanje takmičarskog duha, učenici će biti motivisani da saznaju što više zanimljivih i jedinstvenih detalja o svojim školskim drugovima.

Smisleni odnosi su važni za proces učenja. Pravila i principi koje uspostavite značajni su za dobro vođenje jednog odeljenja. Pa ipak, umesto isticanja kontrole nad učenicima, razvijanje zajedništva i veza je garancija dobre školske godine za sve.

Izvori:
“Relationships Matter More Than Rules”, Edutopia, dostupno na: www.edutopia.org/article/relationships-matter-more-rules

EnglishSerbian