Zašto deca ne vole da idu u školu i šta škole mogu da urade da bi se to promenilo?

Svaki roditelj i obrazovni stručnjak znaju da je ključ uspešnog obrazovanja motivacija deteta za učenje. Deca koja su motivisana, znatiželjna i angažovana u školi često postižu bolje akademske rezultate i razvijaju pozitivan stav prema celoživotnom učenju. Međutim, nije uvek lako podstaći tu ljubav prema učenju. Kako možemo pomoći deci da budu radosna zbog predstojećeg školskog dana? Kako škole mogu stvoriti okruženje koje ne samo da podržava akademski napredak već i neguje želju za znanjem? U ovom blogu istražujemo različite strategije i pristupe kojima se škole mogu poslužiti kako bi povećale želju dece za učenjem i boravkom u školi. Razmotrićemo širok spektar mogućnosti, od prilagođavanja nastavnog plana i programa do uvođenja tehnologije u učenje. Spremite se da ponovo otkrijete radost učenja kroz oči svog deteta!

Koji razlozi mogu biti uzrok što deca ne vole da idu u školu?

Postoji mnogo razloga što deca možda ne vole da idu u školu. Evo nekoliko najčešćih:

 • Nedostatak interesovanja za školski materijal: Ako deca smatraju da je ono što uče dosadno ili nezanimljivo, to može umanjiti njihovu želju da idu u školu.
 • Problemi sa vršnjacima: Sukobi sa drugim učenicima, poput vršnjačkog nasilja ili isključivanja iz društva, mogu deci učiniti školu neprijatnom.
 • Pritisak usled želje za postignućem: Neki učenici mogu osećati veliki pritisak da imaju visoke ocene i zbog toga biti preopterećeni ili pod stresom, što može uticati na to da ne vole da idu u školu.
 • Problemi kod kuće: Ponekad problemi van škole, poput porodičnih problema, mogu uticati na to kako se deca osećaju u vezi sa školom.
 • Nedostatak podrške: Učenici koji ne osećaju podršku nastavnika ili roditelja mogu razviti negativan stav prema školi.
 • Nedostatak motivacije: Ako deca ne vide vrednost u onome što uče ili kako je to značajno na njihov život, mogu izgubiti motivaciju za učenje.
 • Problemi sa učenjem: Neka deca se bore sa specifičnim poteškoćama u učenju koje školu mogu učiniti frustrirajućom i zastrašujućom.
 • Strah od neuspeha: Deca koja strahuju od neuspeha ili imaju perfekcionističke tendencije mogu izbegavati školu kako bi izbegla potencijalni neuspeh.
 • Nedostatak socijalne veštine: Deca koja imaju problema sa socijalizacijom ili sklapanjem prijateljstava mogu se osećati izolovano ili neprijatno u školi.
 • Telesna nesigurnost: Promene koje se događaju tokom puberteta mogu izazvati osećaj nesigurnosti i pojačane samosvesti, što može uticati na njihov stav prema školi.
 • Razdvojenost od roditelja: Mlađa deca, posebno ona koja tek kreću u školu, mogu se osećati nesigurno ili uplašeno zbog razdvajanja od roditelja.

Svaki od ovih problema može se rešiti uz adekvatno usmeravanje i podršku roditelja, nastavnika ili školskih savetnika. Važno je da roditelji i nastavnici razgovaraju sa decom o tome kako se osećaju kada je reč o školi kako bi se identifikovali i rešili potencijalni problemi.

Da li je ljudski mozak razvijen za učenje?

Da, ljudski mozak je zapravo „programiran” za učenje. Od rođenja mozak se kontinuirano menja i razvija, prilagođava se i uči od okruženja. Ovaj proces se naziva neuroplastičnost.

Neuroplastičnost omogućava našem mozgu da se menja i prilagođava na osnovu iskustava, što podrazumeva formiranje novih veza između neurona (sinapsi) kada naučimo nešto novo. Ova sposobnost se nastavlja kroz ceo naš život, što znači da smo sposobni za učenje i prilagođavanje sve vreme.

Dakle, naš mozak nije samo „kreiran” za učenje – on je konstantno optimizovan da bi učio što efikasnije. Naš mozak je, na neki način, „mašina za učenje” – sposoban je za učenje i prilagođavanje na osnovu novih informacija, iskustava i situacija.

Da li ljudi vole da uče?

Da. U suštini, ljudi su biološki programirani da vole učenje. To je deo naše prirode kao ljudskih bića. Deca su prirodno radoznala od ranog uzrasta i željna da istražuju svet oko sebe. Kroz proces učenja stičemo nove veštine, saznajemo različite informacije i razvijamo perspektive koje nam pomažu da se prilagodimo i da napredujemo u svetu.

Međutim, ljubav prema učenju može varirati među ljudima na osnovu različitih faktora, uključujući njihova prethodna iskustva učenja, interesovanja, motivaciju i način na koji su bili podržani u svom učenju. Na primer, neko ko je imao pozitivna iskustva sa učenjem u ranom detinjstvu verovatno će imati pozitivan stav prema učenju i kasnije u životu.

Takođe, važno je razumeti da ljudi uče na različite načine. Neki ljudi preferiraju vizuelno učenje, neki auditivno, a neki kinestetičko. Ako način učenja nije prilagođen individualnim preferencijama učenika, učenje može postati frustrirajuće ili dosadno, što može umanjiti njihovu ljubav prema učenju.

Stoga, iako su ljudi biološki programirani da uživaju u učenju, važno je podržavati tu ljubav prema učenju kroz pozitivna iskustva, podsticanje radoznalosti i pružanje prilika za učenje koje su prilagođene individualnim potrebama i interesovanjima.

Kako škola može povećati želju dece za učenjem i boravkom u školi?

Škole mogu preduzeti brojne korake kako bi povećale želju dece za učenjem i boravkom u školi:

 • Pružanje relevantnog i zanimljivog nastavnog plana i programa: Deca su obično motivisanija za učenje kada mogu da shvate kako se ono što uče odnosi na njihov svakodnevni život. Učenje kroz projekte ili primenu znanja na stvarne situacije može biti vrlo efikasno.
 • Podrška individualnim stilovima učenja: Učenici uče na različite načine i stoga nastavnici treba da koriste različite strategije kako bi podržali sve stilove učenja.
 • Pozitivna školska klima: Škole koje promovišu poštovanje, inkluzivnost i međusobnu saradnju mogu pomoći učenicima da se osećaju sigurno i podržano, što može povećati njihovu želju za učenjem i boravkom u školi.
 • Pružanje izbora: Kada učenici imaju neki vid kontrole nad onim što uče, često su motivisaniji i više se angažuju. To može podrazumevati izbor teme za istraživački projekat, načina za demonstraciju onoga što su naučili ili čak izbor knjiga za čitanje.
 • Podsticanje pozitivnih odnosa sa nastavnicima i vršnjacima: Dobri odnosi sa nastavnicima i vršnjacima mogu značajno poboljšati iskustvo učenika u školi i povećati njihovu motivaciju za učenje.
 • Podrška za učenike sa posebnim potrebama: Pružanje dodatne podrške i resursa učenicima sa poteškoćama u učenju, emocionalnim problemima ili drugim izazovima može im pomoći da se bolje snađu u školi i da imaju više motivacije za učenje.

Ovo su samo neki od načina na koje škole mogu povećati želju dece za učenjem i boravkom u školi. Ključ je u pružanju podržavajućeg, stimulativnog okruženja, koje vrednuje individualnost svakog učenika i podstiče ljubav prema učenju.

Sve ove strategije mogu doprineti tome da školsko okruženje bude zabavno, uzbudljivo i pruži plodno tlo za učenje, čime se povećava želja dece za učenjem i boravkom u školi.

Stvaranje okruženja koje podstiče decu da zavole učenje je složen proces koji zahteva strpljenje, razumevanje i kontinuirano prilagođavanje. Svako dete je jedinstveno sa sopstvenim stilom učenja, interesovanjima i motivacijom. Stoga, ključ uspeha leži u individualizovanom pristupu, gde se svakom detetu pruža prilika da istražuje, da se pita, da otkriva i da se izrazi. Uključivanjem različitih strategija i metoda škole mogu osigurati da svako dete pronađe sopstveni put u svetu znanja i razvije ljubav prema učenju koja će trajati tokom celog života. Kroz ovakav pristup možemo zajedno raditi na tome da škola postane mesto koje deca ne samo da posećuju već i vole i gde sa radoznalošću iščekuju svaki novi dan, jer, kada se ljubav prema učenju usadi još u detinjstvu, ona ostaje čitavog života.

EnglishSerbian