10 problema koje e-learning može da reši u poslovanju

Putem e-learninga i uz pravu obuku, poslovanje Vaše kompanije može da bude uspešnije i profitabilnije nego ikada ranije. Obuka Vam može pomoći da proizvodite i prodajete više, kao i da smanjite troškove i unapredite rad zaposlenih.

10_PROBLEMA_KOJE_E-LEARNING

Klikom na sliku pogledajte detaljan infografik o tome kako je nastao e-learning

Efikasno učenje na daljinu doprinosi izbegavanju grešaka u poslu koje bi Vam potrošile mnogo novca i donosi sve benefite rada u kvalitetno obučenom okruženju. Podaci Centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje zemalja – članica Evropske unije pokazuju da značajan procenat organizacija iz javnog i privatnog sektora, kao i univerziteta, velikim delom koristi e-learning za osposobljavanje i usavršavanje svojih članova. U većini zemalja EU je više od 25 odsto, dok se taj procenat penje na čak 60 odsto u Švedskoj. Zašto bi Vašim zaposlenima on-line kursevi bili manje zanimljivi? Pogledajte, koje sve probleme u poslovanju možete preduprediti putem kvalitetnih on-line obuka:

1. Nepostojanje plana obuke. Kako bi usavršavanje zaposlenih kroz e-learning imalo efekta na vaš posao, morate imati plan obuke i jasno definisane ciljeve koje želite da postignete. U suprotnom, žargonski rečeno, “pucate u prazno”. Najvažnije je da u planu odredite kakva vam je trenutna produktivnost, koliko će Vas koštati da se ona poveća i koliko ćete zaraditi kada to postignete. Dobar plan mora da sadrži analizu zahteva koji će biti ispunjeni kroz obuku, strategiju kojom će se odgovoriti na njih, ciljeve koje želite da ostvarite i merila kojima ćete proceniti uspešnost. U tome vam mnogo može pomoći takozvana SWOT analiza (strengths – weaknesses – opportunities – threats) kojom određujete najjače tačke vašeg preduzeća, najslabije tačke, mogućnosti i pretnje. Preporučljivo je da ovu analizu primenite na svaki sektor pojedinačno i na kompaniju u globalu. To pruža jasnu sliku koja je vrsta obuke potrebna Vašim zaposlenima. Jedna od prednosti e-learninga je i što zaposleni mogu da pohađaju i po više kurseva koji su im na raspolaganju ukoliko se dobro organizuju ili ako isti kurs pohađa više sektora. Ovo ujedno znači i optimizaciju troškova, jer ćete imati obučenijeg radnika po istoj ceni.

2. Trening koji ne zadovoljava potrebe Vaše kompanije. Morate da sagledate sve potrebe svoje kompanije i uvidite “prazna” mesta, odnosno, oblasti u kojima je neophodno da se znanje Vaših zaposlenih nadogradi. Ukoliko kao potrebu odredite samo nadgradnju znanja u oblasti IT-a, možda nećete uvideti da je Vašim zaposlenima potrebno usavršavanje i u oblasti proizvodnje, menadžmenta ili prodaje. Sigurno nećete moći svojim zaposlenima da priuštite baš sve kurseve odmah, ali zato napravite listu želja počevši od najznačajnijih stavki i najurgentnijih potreba kompanije.

3. Zanemarivanje odnosa uloženo-vraćeno. Grešite ako zanemarujete odnos uloženog novca i benefita koje za taj trošak ostvarujete. Postavite sebi pitanje: Koja je dobrobit učenja i kako ga možete pretvoriti u profit? Ako je jedini cilj da imate obučene i što stručnije ljude, verovatno Vam se neće vratiti uloženo. Takođe, menadžment neće odobriti investicije koje se ne mogu lako unovčiti i vratiti. On-line obuke upravo su dizajnirane da biste proizvodili i prodavali što više, a za to plaćali što manje.

4. Loše praćenje učinka. Kako možete da procenite vrednost obuke ako ne pratite kakvi su rezultati ostvareni? Obavezno u svoj program obuke uključite procenu koliko je napredovao svaki zaposleni, kao i svaki sektor zasebno, a na kraju i cela kompanija. Program bi trebalo da ima i metod kojim se direktno povezuje on-line kurs sa učinkom.

10-problema-koje-e-learning-može-da-reši-u-poslovanju5. Pogrešno postavljeni ciljevi obuke. Ako e-learning ne rezultira povećanom produktivnošću, onda nema pravu vrednost. Ne treba ocenjivati uspešnost kursa samo time što su ga zaposleni pohađali i završili, već isključivo na osnovu učinka. Mnogi od programa omogućavaju da korisnik testira znanja ili radi različite kvizove on-lajn tokom samog kursa. Dobrom metodom merenja stanja pre i posle završenog on-line programa moći ćete da uspostavite uzročno-posledičnu vezu između usavršavanja i učinka, a kasnije i između usavršavanja i profita.

6. Dosadni kursevi. Setite se sebe kada ste išli u školu. Na dosadnim časovima uvek biste se bavili nečim drugim – crtali, čitali strip ili pričali sa drugom iz klupe. Kako god, niste pratili predavanje nastavnika niti usvajali znanje. Tako će i sada svi Vaši planovi i proračuni pasti u vodu ako su treninzi dosadni zaposlenima, jer oni nikada na taj način neće usvojiti znanje niti ga primeniti u radu. Ovo ne bi trebalo da bude problem sa e-learningom. Obuke putem interneta uglavnom su interaktivne i iz niza multimedijalnih sadržaja polaznik može da bira šta mu je najzanimljivije. Mogu i da se simuliraju okolnosti koje možda ne bi mogle da se sagledaju u realnom vremenu kako bi se bolje dočarale polaznicima, što je još jedna od prednosti u odnosu na tradicionalne kurseve. Mogućnosti su neograničene, a učenje je znatno olakšano. Samo treba pažljivo izabrati.

7. Pogrešno korišćenje povratne informacije. Povratna informacija osobe koja je pohađala obuku je moćno sredstvo za unapređenje posla ako se pravilno iskoristi. Zato pri evaluaciji uvek morate imati na umu ciljeve svoje kompanije i morate primeniti adekvatne načine ocenjivanja. Zapitajte se da li je zaista pozitivno ako Vam zaposleni kaže da je kurs bio lak. U izveštaju Američkog društva za obuke i razvoj navodi se da svega tri odsto obuka biva rangirano na Kirkpatrikovom “nivou 4” koji ukazuje na rezultate treninga koji su imali efekta na poslovanje kompanije. Najbolje rezultate dobićete ako zaposleni budu imali intervjue pre i nakon obuke i ako budu popunjavali evaluacioni upitnik.

8. Neodgovarajući metod treninga. E-učenje zaobilazi sve zamke koje su moguće kod slanja zaposlenih na klasične obuke i usavršavanja. Trening na terenu nije efikasan ako imate kompaniju koja se sastoji od više kancelarija raspoređenih na različitim mestima. Obuke koje imaju veoma precizan raspored ne odgovaraju kompanijama koje rade u semenama. Najkorisniji Vam je program koji može da koristi najveći broj Vaših zaposlenih, bez obzira na vreme i mesto održavanja, a u tome je upravo najveća prednost e-learninga. Pohađanjem treninga on-line zaposleni mogu sami da organizuju sopstveno vreme, da prelaze lekcije ili komuniciraju sa drugim polaznicima kada, kako i gde njima odgovara. Mogu da pretražuju kurs, čitaju sadržaj ili chat-uju sa ostalim polaznicima od kuće, iz kafića ili iz prevoza. To ih ujedno čini znatno zadovoljnijima, jer nemaju utisak kao da im je usavršavanje nametnuto, već da je to njihov izbor.

9. Bez praćenja efekata usavršavanja. Učenje nema efekta ukoliko se na neki način ne nastavi i ako se gradivo ne obnovi. Studije slučaja zasnovane na oceni korporativnih obuka pokazuju da ukoliko se lekcije ponovo ne pregledaju u roku od sedam dana po završetku treninga, zapamtiće ih svega 33 odsto ljudi, a nakon 63 dana, informacije pamti svega 14 odsto polaznika. Međutim, ako se naučeno ponovi tokom prvih nedelju dana, znanje će usvojiti 83 odsto ljudi, dok će se 70 odsto njih sećati naučenog i nakon 63 dana. Praćenjem efekata usavršavanja kroz testiranje, ocenjivanje ili čak dodatni trening, kompanija može da zaštiti svoju investiciju i izbegne troškove usled slabe produktivnosti.

10. Obuka koja se izvodi isključivo u učionici. Klasična predavanja u učionicama vrlo su ograničena u pogledu vremena i prostora, dok je učenje na daljinu vrlo fleksibilno. Obuka koja se održava samo na jednom mestu i u tačno određeno vreme je veoma slabog dometa. Možda Vaš zaposleni ne može da zbog poslovnih ili privatnih obaveza ili jednostavno, zbog lokacije, stigne na te treninge. Takvih problema nema kada je reč o e-learningu, jer današnji smart uređaji i bežični internet pružaju mogućnost da učite i pohađate različite treninge gde god da se nalazite.

EnglishSerbian