12 principa i smernica na kojima treba da se temelji budućnost obrazovanja

 • Da li su klasične škole i dalje neophodne?
 • Da li su nacionalni nastavni planovi i programi prevaziđeni?
 • Da li su udžbenici stvar prošlosti?

Stručnjaci sa prestižnog Univerziteta u Kembridžu složno izgovaraju:

 • „No.”
 • „Yes.”
 • „Yes.”

Institucije LINK edu Alliance neguju ovakav pristup skoro 25 godina, opredeljujući se za digitalizaciju obrazovanja i školujući „radnike 21. veka”, koji poseduju širok spektar kompetencija: od veština globalnog građanstva do informatičke pismenosti.

Promene u modernom dobu odvijaju se brže nego ikada ranije, a prošla godina je bila posebno burna i dinamična zbog pandemije koronavirusa. Ona je imala seizmički uticaj na živote pojedinaca, firmi i organizacija, ali i čitave zemalje širom sveta, kako iz zdravstvenog aspekta tako i iz perspektive ekonomije, politike i opšteg funkcionisanja društva.

Neke od potresa tek ćemo osetiti, tvrde stručnjaci. Iako kriza može da iznedri prilike za pozitivne promene, slično tako može da uzdrma čvrsto postavljene temelje. Eksperti s Kembridža stoga brinu za buduće stanje obrazovanja na globalnom nivou.

Ko se nalazi na prvoj liniji odbrane obrazovanja?

Učenici, roditelji i nastavnici svakodnevno se susreću sa raznoraznim idejama o tome šta bi trebalo da se menja kada je reč o edukaciji. Svi oni se, među prvima, na terenu suočavaju sa izazovima koji su u obrazovanju nastali kao rezultat pandemije kao što je bilo zatvaranje škola i prelazak na onlajn-nastavu. S obzirom na to da su se sa ovim herkulovskim zadatkom izborili hrabro i pokazali snalažljivost, trebalo bi da budu pozvani da svojim razmišljanjem i iskustvima na datu temu doprinesu raspravi i oblikovanju budućnosti obrazovanja, smatraju istraživači sa Kembridža.

Osvrćući se na događaje iz 2020. i 2021. godine, oni su razvili set principa za budućnost obrazovanja s ciljem pomoći svim akterima uključenim u procese podučavanja, učenja i ocenjivanja.

Okvirni principi za budućnost podučavanja, učenja i ocenjivanja

 1. Ključni faktori za uravnoteženo i sveobuhvatno učenje su opismenjavanje i savladavanje računanja od malih nogu.
 2. Jednakost i visoke performanse učenika postižu se kroz konzistentnost kurikuluma koja podrazumeva usklađivanje sadržaja i standarda, nastavnih praksi, resursa za učenje i ocenjivanja.
 3. Nastavni plan i program i njegov sistem ocenjivanja, kao i svi drugi zahtevi, ne smeju biti previše obimni za nastavnike.
 4. Efektivno učenje gradi se na korišćenju raznovrsnih i prilagodljivih pristupa i režima.
 5. Pažljivo dizajnirani i izabrani tehnološki izumi u nastavi mogu da doprinesu vanserijskom kvalitetu i veštini podučavanja.
 6. Najkvalitetnija pedagogija, akademska ostvarenja i blagostanje učenika u najvećoj meri zavise od nastavnika koji imaju na raspolaganju dobru obuku i podršku.
 7. Nastavne prakse treba da se baziraju na dokazima i kognitivnoj nauci.
 8. Suštinski element za visokokvalitetno obrazovanje svih uzrasta jeste pristup najboljem podučavanju i materijalima za učenje.
 9. Pouzdana procena je od vitalnog značaja za socijalnu pravdu, podršku učenju i ravnopravan napredak.
 10. Jasni standardi bitni su za jednakost, dostupnost školovanja i napredak za sve učenike.
 11. Ravnopravnost i uspeh idu ruku pod ruku.
 12. Svi učenici treba da znaju barem dva jezika, uključujući i engleski kao jezik međunarodne komunikacije.

Ruku pod ruku sa njima i ostalim obrazovnim liderima današnjice, LINK edu Alliance teži da generacijama koje dolaze obezbedi školovanje najvišeg kvaliteta. Naš cilj jeste da svojim radom i aktivnostima damo doprinos daljem razvoju i unapređenju obrazovanja i obrazovnog sistema kao ključnog nosioca razvoja društva u celini.

Izvor:

 

EnglishSerbian