Šta nastavnici K-12 škola misle o primeni veštačke inteligencije u školi

 

“Profesija i posao koji obavljate nisu samo obaveze koje vam obezbeđuju sredstva za život. Vaša karijera je misija čiji je cilj da ostvari dostignuća koja život čine lepšim vama i društvu u kojem živite.” (dr Valentin Kuleto)

U okviru programa primene veštačke inteligencije i mašinskog učenja u poslovanju, LINK Educational Alliance je pokrenula projekat „LINK edu Alliance K-12 teacher working hours activity composition and AI-based improvement possibilities” kako bi utvrdila mogućnosti upotrebe veštačke inteligencije (AI) u LINK edu Alliance obrazovnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja. Svrha ovog projekta je analiza trenutnog stanja u pogledu strukture radnih aktivnosti, znanja o AI-ju, prostora za uvođenje AI technology-based rešenja za bolje  upravljanje performansama nastavnika. Od 152 nastavnika, koliko je u alijansi zaposleno u aktuelnoj školskoj godini, u istraživanju je učestvovalo čak 77 ispitanika obezbedivši tako adekvatnost i reprezentativnost istraživanja (50,66% je veličina uzorka u odnosu na ukupnu populaciju).

Upitnik sastavljen za ovaj projekat u okviru jednog svog dela ispitivao je upravljanje performansama nastavnika. Kroz ponuđene odgovore i grupisanjem više srodnih aktivnosti u „core activities” pokrio je sedam segmenata u delu trenutnog stanja i poželjnog stanja na nivou prosečnog vremena za izvršavanje radnih obaveza na nivou radne nedelje sledećim kategorijama: „Student instruction and engagement”, „Preparation”, „Evaluation and feedback”, „Administration”, „Professional development”, „Student coaching and advisement” i „Student behavioral, social, and emotional skill development”.

Kako nastavnici danas koriste svoje vreme?

Analizom radnog vremena, odnosno trenutnih praksi LEA nastavnika, pomoću srednje vrednosti izračunate na bazi odgovora koji su imali normalnu distribuciju došlo se do zaključka da nastavnici najviše vremena troše na izvršavanje radnih zadataka koji se odnose na neposredan rad sa učenicima (redovna nastava, dodatna i dopunska nastava, sekcije) („Student instruction and engagement”), i to 44,38%, potom na pripremu nastave („Preparation”) – 15,67% u svojoj radnoj nedelji, a 12,67% svoje ukupne radne nedelje troše na aktivnosti izvršavanja radnih zadataka koji se odnose na nastavu, ali ne podrazumevaju neposredan rad sa učenicima (pregledanje domaćih, kontrolnih i drugih pismenih zadataka, praćenje uspeha učenika i pružanje povratne informacije) („Evaluation and feedback”). 

Kako nastavnici žele da koriste svoje vreme?

Prosečno vreme na radu koje bi ispitanici potrošili u proseku na ispunjenje svojih radnih aktivnosti prema sopstvenim projekcijama željenog stanja je skoro identično vremenu za koje izjavljuju da već troše na radu i zainteresovani su za bolju distribuciju radnih obaveza. Prema mišljenju ispitanika, idealno stanje bi podrazumevalo da nastavnici i dalje najviše vremena troše na radne zadatke koji se odnose na neposredan rad sa učenicima (redovna nastava, dodatna i dopunska nastava, sekcije) – 38,08%, na pripremu nastave 13,81% u ukupnoj radnoj nedelji i na profesionalni razvoj 12,23%.

Kako AI može da pomogne nastavnicima da uštede i korisnije rasporede svoje vreme?

U okviru više kategorija zabeležili smo nastojanje nastavnika da troše manje vremena na obavljanje određenih radnih zadataka nego što sada troše, a to su: „Student instruction and engagement”, „Preparation”, „Evaluation and feedback” i „Administration”. Dok bi, sa druge strane, voleli da više vremena posvete aktivnostima u okviru kategorija: „Professional development”, „Student coaching and advisement” i „Student behavioral, social, and emotional skill development”. Čak i u neposrednom radu sa učenicima, u okviru grupne nastave, ispitanici predlažu i smanjenje vremena koje se provodi u klasičnoj nastavi. Zalažu se za preraspodelu tog vremena na mentorstvo i savetovanje tako da se grupna nastava smanji, a akcenat stavi na rad „jedan na jedan” i aktivnosti mentorstva i coachinga. Tako se u kategorijama „Mentorstvo i savetovanje učenika” i „Razvoj bihevioralnih, socijalnih i društvenih veština učenika” beleži želja nastavnika da ovim aktivnostima posvete više vremena nego što posvećuju sada.

Nastavnici bi voleli da u izvršavanju radnih zadataka koji se odnose na nastavu, ali ne podrazumevaju neposredan rad sa učenicima (pregledanje domaćih, kontrolnih i drugih pismenih zadataka, praćenje uspeha učenika i pružanje povratne informacije) kroz dodatnu automatizaciju troše manje vremena: umesto 12,67% da troše 9,60% vremena. Takođe, kada je reč o pripremnoj nastavi, projektovano stanje podrazumeva smanjenje ućešća ove obaveze sa postojećih 15,67% u ukupnim obavezama na 13,81%. 

Značajno procentualno smanjenje utroška vremena na izvršavanje zadataka koji se odnose na administrativne poslove deo su projekcije sa padom sa postojećih 7,16% na 4,35%.

Dodatna automatizacija već automatizovanih procesa u okviru LINK obrazovnih ustanova K-12 nivoa omogućila bi da se u okviru segmenta „Professional development” umesto postojećih 7% učešća u ukupnom radnim obavezama na nivou nedelje poveća na 5,34 sata, odnosno da se vreme posvećeno ovoj aktivnosti poveća na 12,23%. Takođe, u pogledu mentorstva, savetovanja i neposrednog rada sa učenicima, za koje se trenutno odvaja 6,61% vremena, idealno stanje bi podrazumevalo 10,03% učešća u ukupnim radnim obavezama. Veliku uštedu vremena koju bi dobili dodatnom automatizacijom LEA nastavnici bi voleli da iskoriste za razvoj bihevioralnih, socijalnih i društvenih veština učenika. Odnosno – da postojećih 6,52% vremena, koliko trenutno posvećuju ovim aktivnostima u svojim ukupnim radnim obavezama na nedeljnom nivou, povećaju na 11,89%. 

Zaključak o utrošku vremena za različite vrste poslova iz perspektive trenutnog stanja u odnosu na željeno ukazuje na to da su brojni zadaci već automatizovani primenom softverske automatizacije u LEA obrazovnim K-12 ustanovama, ali da postoje prostor i potreba za dodatnim uštedama, a da se na rešenjima već aktivno radi u okviru LINK edTech servisa i segmenta poslovne podrške.

 

EnglishSerbian