Zašto je važno istraživačko umrežavanje: „No man is an island”

Ogroman broj istraživača u čitavom svetu svakodnevno sprovodi svoja istraživanja. Naučna zajednica nudi brojne resurse i znanja, najčešće ih besplatno deleći sa svim svojim članovima. Zbog toga je važno da se svi koji se bave naučnim, stručnim i umetničkim radom temeljno upoznaju sa istraživačkim mrežama za akademce, naučnike i istraživače i pristupe onima koji im najviše odgovaraju, kako bi povećali kvalitet svojih istraživanja i publikacija.

Šta je, zapravo, istraživačko umrežavanje i kakvi su resursi dostupni istraživačima?

Istraživačko umrežavanje – Research Networking (RN) – podrazumeva korišćenje alata za identifikaciju, lociranje i korišćenje istraživačkih i naučnih informacija. 

RN alati olakšavaju saradnju među naučnicima jer pojednostavljuju izazove sa kojima se naučnici susreću tokom istraživanja, brzim otkrivanjem istraživača, njihovih preporuka, nivoa stručnosti i resursa. 

Postoje brojne mreže i servisi koji povezuju istraživače na lokalnom i globalnom nivou: neki su specijalizovani za određena naučna polja, dok su drugi univerzalni. Istraživači iz Srbije često biraju umrežavanje kroz sledeće naučne i servisne mreže: 

  • Academia.edu – Share research koji broji više od 174.000.000 akademaca i istraživača na nivou celog sveta – nudi razmenu i pretragu publikacija i drugih rezultata naučnih i akademskih istraživanja. 
  • Mendeley je akademska društvena mreža sa više od 100.000.000 istraživača širom sveta i na nju se možete registrovati na Mendeley – Reference Management Software
  • Social Science Research Network (SSRN) je istraživačka mreža specijalizovana za društvene nauke. Na nju se možete registrovati na Home :: SSRN.
  • ResearchGate je istraživačka mreža sa više od 20.000.000 istraživača iz svih naučnih polja i oblasti širom sveta, na koju se možete registrovati na ResearchGate | Find and share research

Društvene mreže namenjene naučnicima i istraživačima omogućavaju članovima deljenje publikovanih radova, postavljanje i odgovaranje na pitanja i pronalaženje saradnika za istraživačke projekte. 

Da bi se iskoristio pun potencijal ovakvih mreža i ostvarile sve prednosti umrežavanja i interakcije sa članovima, najčešće je neophodna registracija, dok za čitanje članaka to često nije neophodno.

Zašto je bitno za vas da budete deo istraživačkih mreža?

Akademske i naučne mreže su lake za pristup i korišćenje i najčešće su besplatne. 

Ovakve mreže predstavljaju odlično mesto da se pronađe nov član tima za istraživanje iz baze velikog broja korisnika, novi naučni radovi za istraživanje, da se povećaju vidljivost istraživača i njegova citiranost, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Često ih univerziteti koriste kao izvor za regrutovanje i selekciju nastavnog kadra, naučni istraživači takođe, a časopisi za izbor recenzenata i urednika. One nude jednostavan i lak pristup ogromnom broju podataka i informacija kojima se mogu obogatiti istraživanja, kao i publikacijama koje iz njih proisteknu.

Snaga ovih časopisa nije samo u broju članova već i izboru sadržaja, naučnim poljima koja oni pokrivaju, odnosno naučnim, umetničkim i stručnim (užim) oblastima koje navedene mreže pokrivaju, takođe i u kvalitetu profila istraživača.

Za moderne istraživače bitno je samo da u izobilju mogućnosti koje im se nude ne izaberu teži put i ostanu „neumreženi”. 

EnglishSerbian