Objašnjavanje apstraktnih pojmova

U cilju da što bolje objasnimo obrazovni sadrzaj učenicima, moramo imati u vidu da različiti učenici iste pojmove mogu razumeti i pamtiti na različite načine. Razumevanje apstraktnih pojmova često može biti problem, naročito za učenike mlađeg uzrasta. Tako se na primer apstraktni pojmovi kao što su brojevi i operacije sa njima, mogu objasniti učenicima mlađeg uzrasta ili učenicima koji imaju poteškoća u razumevanju matematike, korišćenjem boja i oblika.

Objašnjavanje-apstraktnih-pojmova

Georges Cuisenaire, učitelj u osnovnoj školi, tvorac je metode objašnjavanja brojeva i osnovnih matematičkih operacija, pomoću štapića u boji. Ovaj metod je objasnio u knjizi “Les Nombres en couleurs” (Brojevi u boji) još 1952. Suština navedenog metoda je da je moguće objasniti učenicima koristeći njihovu moć vizalizacije, osnovne matematičke operacije pomoću drvenih štapića, kojima je osnovna jedinica 1cm i kojima su dodeljene različite boje, shodno veličini. Komplet sadrži štapiće u sledećim bojama:

  • Bela: 1 cm
  • Crvena: 2 cm
  • Zelena: 3 cm
  • Ljubičasta: 4 cm
  • Žuta: 5 cm
  • Tamno zelena: 6 cm
  • Crna: 7 cm
  • Braon: 8 cm
  • Plava: 9 cm
  • Narandžasta: 10 cm

Na ovaj način učenicima je lako vidljivo kojem broju pripada koji štapić, jer se razlikuju, kako po dužini, tako i po boji. Upoređivanjem štapića moguće je postupno predstaviti aritmetičke operacije sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja. Na primer udruživanjem ljubičastog i žutog štapića dobija se dužina plavog štapića.

Caleb Gattegno je ovu metodu upotrebio čak i u učenju jezika, pod nazivom Silent Way u kojoj koristi princip vezivanja iste boje za određeni zvuk, tako da učenik može da vizualizuje apstraktni pojam i time brže i lakše usvoji njegovu upotrebu. Suština ovih metoda je prepoznata potreba učenika da konkretizuju pojmove koji im se objašnjavaju, jer na dati način mogu mnogo brže da ovladaju njihovim korišćenjem. Šire gledano, ovaj princip je potrebno uvek imati u vidu, tako da u nastavi kad god je to moguće treba koristiti praktične primere, apstraktne pojmove porediti sa konkretnim pojmovima iz okoline koji asociraju na iste i pomoći učenicima da vizuelno predstave sebi sadržaj koji se uči.

EnglishSerbian