Šest konceptnih principa za školu 21. veka

Jedan od tri učenika američkih srednjih škola neće maturirati ove godine. Svakih 29 sekundi jedan srednjoškolac odustaje od daljeg školovanja.

Škola je nekorisna, zastarela, izolovana od sveta i njegovih tokova, pruža neupotrebljiva znanja, prenaglašava konkurenciju i važnost ocena, zabranjuje upotrebu novih tehnologija i ne postiče kreativnost – to smatraju oni učenici koji je napuste.

Kao odgovor na zatečenu krizu obrazovanja, kompanija Apple je pokrenula projekat Apple Classrooms of Tomorrow – Today (ACOT2) i ponudila rešenje za nju.

Dokument ne nudi model školskih reformi, već konceptne principe koji se lako mogu primeniti.

Njih je šest.

Razumevanje veština i ishoda 21. veka

Kako bi živeli i radili u svetu koji se menja brže nego što oni odrastaju, učenici će morati da ovladaju primenjenim veštinama za 21. vek. Profesori će morati da ih nauče životnim veštinama i veštinama neophodnim za karijeru, upute koliko su inovacija i doživotno učenje (lifelong learning) važni, i da ih opismene za upotrebu informacija, medija i tehnologija.

Prikladan i primenljiv plan i program

Plan i program škole 21. veka ohrabrivaće saradnju i timski duh, pružaće znanje koje ima primenu u svetu van učionice, bodriće učenika da se kritički odnosi prema gradivu, naglasiće pre dubinu nego širinu znanja i osposobiće profesore da koriste brojne inovativne strategije podučavanja.

Opisno ocenjivanje

Dvojke, četvorke, petice i ostale ocene postale su neadekvatno oruđe za procenu znanja i rada učenika. U slučaju opisnog ocenjivanja, učenik je igrač koji ne napušta igralište jer svakih nekoliko minuta dobija odgovor kako napreduje i u čemu greši. Neuspeh nije kraj igre već samo kratki predah, u kome se đak sprema za novu rundu.

Kultura inovacije i kreativnosti

Škola 21.veka moraće da pronađe nove načine kako da motiviše učenike da iskažu svoju genijalnost. Zadatak profesora je da neprekidno podstiču kreativnost učenika dajući im šanse da se uključe u duboko i kompleksno razmišljanje, primene strategije koje nisu standardne i linearne, i da istraže ideje koje su nove, čak i radikalne. Jer inovacija nije više pogonsko gorivo samo za biznis, već i za obrazovanje.

Društvene i emotivne veze sa učenicima

Škola 21. veka ne sme biti samo ustanova, već zajednica, u kojoj se učenici osećaju sigurnim, prihvaćenim i cenjenim.  Oni koji nauče da sarađuju i da se društveno i emocionalno umreže biće najbolji radnici.

Konstantan pristup tehnologijama

Tehnologija je deo svakodnevnog života tinejdžera ali ne i njihovog sadašnjeg obrazovanja. Škola 21. veka moraće da obezbedi uslove učenja po formuli jedan učenik jedan računar, 24/7 pristup Internetu i đacima  i profesorima, kao i mogućnost da uče od kuće. Tako će svet postati jedna ogromna učionica.

Inspirisano projektom ACOT2 (Apple Classrooms of Tomorrow – Today)   

EnglishSerbian