U susret lepšoj budućnosti obrazovanja

Škole budućnosti će preuzeti odgovornost za uspeh svojih đaka i pripremati ih da uspeju u eri globalne neizvesnosti. To podrazumeva razvijanje intelekta učenika, izgradnju njegovog karaktera i učenje praktičnih sposobnosti. Obrazovanje će postati multidimenzionalno onoliko koliko su i sami učenici. Obrazovanje će učeniku pružiti intelektualni izazov i omogućiti da razvije neophodno znanje i praktične veštine da rešava najkompleksnije izazove vremena koje sledi.

Razvojem individualnih sloboda, učenike ćemo sve više upućivati u to da ništa nije nemoguće. Uloga škole će dominantno biti da pomaže da učenici i studenti ustanove svoje sposobnosti, prednosti, interesovanja, a zatim da usmeri ka pronalaženju sopstvenog jedinstvenog mesta u svetu – učenici će biti pomognuti da izmisle sebe.

Šta će obeležiti obrazovanje budućnosti?

Biće fokusiranije na stvarni svet

Obrazovanje će biti suštinski povezano sa ciljem da se informacije i znanje koje se prenosi učenicima iskoriste u stvarnom svetu. U vezi sa tim, učenje će biti više zasnovano na projektima, a učenici će biti u ulozi inovatora. Ovakvo obrazovanje će učenicima omogućiti više perspektiva i praktičnija znanja. Ovakva orijentacija će proizvesti to da učenici i studenti, za razliku od današnjeg obrazovanja, ne budu podeljeni u razrede i grupe isključivo po godištu. Mnogo je važnijih kriterijuma za formiranje grupa od pomenutog.

Nastavnici će preuzeti prirodniju ulogu

Učenici će imati priliku da samostalno biraju kurikulum uz pomoć savetnika za učenje. Time će uloga profesora biti da učenike vodi u onim oblastima gde im je kao inovatorima potrebna podrška.

Kod učenika će se vrednovati veštine kritičkog razmišljanja i rešavanja problema. Umesto na testovima, učenici će svoje znanje pokazivati kroz kreativne projekte. Tako će i dominantna uloga koju vezujemo za nastavnike današnjice, „stroge ispitivače”, biti zamenjena, za učenike, prijateljskijom trenerskom ulogom.

Kampusi kakve danas poznajemo će nestati, neće biti fizičkih studentskih gradova

zato što je to ono što će karijera onih koji se obrazuju iziskivati. Mogućnost rada za vreme školovanja će biti sve prisutnija, a mogućnost izbora najbolje škole za sebe, na svetskom tržištu obrazovanja, prirodna. Škole će postati globalno dostupne nezavisno od lokacija na kojima žive studenti. Škole u ovom obliku kakav danas poznajemo će nestati, postojaće središta gde učenici odlaze po potrebi. Kolaboracija među učesnicima u obrazovnom procesu će neprekidno dobijati na intenzitetu i značaju.

Škole će se pretvoriti u globalne obrazovne kompanije

Konkurencija između škola će neprekidno rasti, kao i broj dostupnih studenata. Proširiće se populacija sa kojom škole rade, geografski, ali i u smislu starosnih grupa. Škole neće, kao danas, biti isključivo vezane za određene uzraste. To će škole pretvoriti u globalne kompanije, odnosno doći će do ukrupnjavanja obrazovnih sistema. Sve će manje lokalna zakonodavstva i lokalna tržišta biti ključna za poslovanje takvih škola. Doći će do stvaranja univerzalnih globalnih obrazovnih zakona, zasnovanih na dokazanim praksama.

Obrazovanje će biti sve više virtuelno

Mnoge aktivnosti koje svakodnevno obavljamo su postale virtuelne – interakcija sa drugim ljudima, kupovina, odlazak u banku… Isto tako, učenici budućnosti će se obrazovati na svakom mestu, u većem komforu od onog koji pružaju današnje najbolje opremljene učionice. Klimatske promene će svakako ubrzati ovaj proces. Stoga, učenje budućnosti neće biti ograničeno na školu u materijalnom smislu. Virtuelno prisustvo nastavi će preseliti učionice u domove učenika, na bezbroj adresa širom sveta.

Danas je ogroman broj ljudi svestan da obrazovanje, kakvo danas poznajemo, ne odgovara potrebama savremenog čoveka, a pogotovo onome što ga očekuje u budućnosti. Smatram da smo, samim tim, možda nesvesno, uspostavili globalan konsenzus da je promena neminovna. Idući joj sa velikim nadama u susret, prirodno smo svi okrenuti traganju za najboljim rešenjima.

To dalje znači da smo na odličnom putu da stvari promenimo nabolje, zarad najvećeg bogatstva koje imamo: naše dece.

Kvalitetno obrazovanje je najstabilniji put koji vodi ostvarivanju ličnih ciljeva, a kroz zbir svih tih ciljeva – i ostvarivanju ciljeva celokupnog društva. Ostaje da svi predano radimo u susret lepšoj i uspešnijoj budućnosti obrazovanja koja nas očekuje.

Prof. dr Valentin Kuleto je predsednik LINK groupa, međunarodne kompanije za obrazovanje i obrazovne tehnologije, u čijem se sastavu nalazi grupacija škola – LINK Educational Alliance: Visoka škola za informacione tehnologije ITS, Srednja škola za informacione tehnologije ITHS, Savremena gimnazija, ITAcademy, BusinessAcademy, InternetAcademy i Fakultet savremenih umetnosti.

U budućnosti ćemo učenike sve više upućivati u to da u njihovim karijerama ništa nije nemoguće. Uloga škole će biti pre svega da im pomogne da ustanove svoje sposobnosti.

Obrazovanje budućnosti će biti fokusiranije na stvarni svet, a nastavnici će imati sve prirodniju ulogu trenera.

Izvor: Blic kolumna

EnglishSerbian