Lista razloga za upotrebu tablet računara u nastavi

Lista-razloga-za-upotrebu-tablet-računara-u-nastaviLako kreiranje prezentacija

Vreme za promene u organizaciji nastavnog procesa je napokon došlo, interaktivni zadaci, knjige koje se čitaju sa zadovoljstvom, istraživanje nedostupnih prostranstava, povratak u prošlost ili analiziranje budućnosti, sve su to danas normalne aktivnosti dobro organizovanog časa. Tablet računari postaju naši glavni saradnici u ostvarenju interaktivne nastave. U nastavku teksta su izloženi brojni načini za njihovu efikasnu primenu u procesu učenja i dobrinosi unapređenja nastave.

Razvoj kompjuterskih veština

Kao najuočljiviji doprinos korišćenja tablet računara u svakodnevnoj nastavi je sigurno razvoj kompjuterskih veština kod učenika. Nepobitna je činjenica da svet ide u pravcu razvoja i upotrebe kompjuterskih tehnologija, zato ove veštine postaju značajne koliko i sama pismenost. Nema boljeg načina, od same upotrebe, da učenici ovladaju osnovnim kompjuterskim veštinama i stalno prate brz napredak u ovoj oblasti.

Sada, tableti imaju fantastične aplikacije koje se mogu koristiti da učenici u realnom vremenu crtaju, pišu, zaokružuju i naglašavaju delove svoje prezentacije. Što je najvažnije sve promene koje u toku izlaganja nastanu mogu se i sačuvati, kako bi se kasnije analizirale ili podelile.

Podrška za mlade istraživače

Osim što pomoću tablet uređaja svi sadržaji postaju lako dostupni, što je glavni uslov za kvalitetno sprovođenje istraživanja, sada mladi istraživači nakon uspešno sprovedenih projekata mogu da daju i svoj širi doprinos, unoseći saznanja koja su stekli, kao sadržaj vikipedije, što će ih dodatno motivisati osećajem opšte korisnosti i doprinosa, ispuniti ponosom i novom elanom za rad.

Tablet i umetnost

Alati za dizajn enterijera, kombinovanje i slagane boja, mogućnost da se galerije radova podele i prokomentarišu sa kolegama, pravi su put do razvoja kritičkog mišljenja. Učenici takođe mogu da napišu svoju muziku, snime pesmu pomoću aplikacija poput Garage Band ili Studio Track, ili preuzmu enciklopediju muzičke istorije, koja omogućava preslušavanje kompozicija i čini dostupnim informacije o svim najvećim kompozitorima klasične muzike.

Zanimljiva nauka

Sada je moguće pomoću različitih softverskih aplikacija časove hemije, biologije, fizike, geografije i drugih predmeta učiniti mnogo zanimljivijim. Svaki učenik će biti mnogo motivisaniji, ukoliko mu dodelite zadatak da istraži sadržaj korišćenjem aplikacije Star Walk za iPad, nego ukoliko dobije domaći zadatak da piše još jedan od brojnih tekstova na zadatu temu. Takođe, na primer, časovi anatomije mogu postati mnogo prijatniji za učenike, a periodični sistem elemenata može postati mnogo lakši i pregledniji za razumevanje.

Oživljavanje istorije

Istorija može da bude nerazumljiva i manje interesantna tema, naročito za mlađe uzraste. Međutim, upotreba tablet računara sada omogućava da se kroz upotrebu elektronskih knjiga, video sadržaja, pa čak i pomoću kompjuterskih igara ožive sadržaji lekcija istorije i učine mnogo pristupačnijim i razumljivijim za učenje.

LISTA_RAZLOGA_ZA_UPOTREBU_slika1

Podrška za sve stilove učenja

Poznato je da svi učimo na različite načine i da se prema različitim tipologijama možemo odrediti dominantni stil učenja. Međutim, sve do skoro nije bilo lako izaći u susret potrebama učenika i prezentovati im sadržaj na različite načine koji bi zadovoljili njihove individualne potrebe. Sada na tablet računarima isti sadržaj učenici mogu učiti na različite načine, slušanjem snimljenog predavanja, analizom slika, grafika i tabela, ili pak igranjem igara, simulacija i rešavanjem kviza. Sada nastavnik može pripremiti sadržaje u različitim formatima i lako ih učiniti dostupnim učenicima, kojima je napokon omogućena moć izbora i korišćenje svojih punih potencijala.

Podsticaj za učenike sa naglašenim vizuelnim i kinestetičkim stilom učenja

Uz pomoć tableta koji su opremljeni dobrim fotoaparatima i kamerama sada učenici imaju mogućnost da svoje radove i prezentacije lako obogate primerima iz prakse koje sami zabeleže. Ovo je naročito bitno za učenike koji nisu skloni da se izražavaju rečima, ili vole da budu u pokretu i maksimalno aktivni u procesu saznanja. Takođe, treba imati u vidu da je potrebno koristiti u što većoj meri video veze koje upućuju na sadržaje u ovom formatu, kako bi učenici mogli da pogledaju interesantne video snimke kao osnovni ili dodatni materija koji podržava temu koja se obrađuje.

Podrška za učenike koji su skloni izražavanju u pisanoj formi

Nijedan stil učenja ne treba biti zapostavljen, činjenica da se razlikujemo je prednost, a ne mana. Treba raditi na razvoju svih potencijala i talenata. Tako upotreba tablet uređaja može biti podsticaj i za buduće pisce i novinare. Učenici će biti mnogo motivisaniji da uređuju elektronski časopis ili blog, nego da pišu radove u svojoj svesci zamišljajući da uređuju časopis, pišu vesti i reportaže. Imaće mogućnost za dobijanje povratne informacije od čitalačke publike, svojih kolega, pa i šire, što će im biti najbolja priprema za sutrašnje podvige u profesiji.

Poštovanje posebnih potreba učenika

Tablet računari mogu predstavljati dobrog saradnika u procesu obrazovanja učenika sa posebnim potrebama. Mogu se koristiti pri učenju dece sa oštećenjima sluha, ili pak kod autistične dece, koja imaju problem sa praćenjem nastave u regularnim uslovima.

Saradnja kakvu smo želeli

Osim što je moguće povezati putem audio i video četa sve učenike, kao i učenike i nastavnika, sada se i roditelji mogu uključiti i pratiti napredovanje svoje dece. Roditelji su često zainteresovani za aktivnu participaciju i doprinos, međutim sprečeni brojnim obavezama često nisu u mogućnosti da se uključe u dovoljnoj meri. Sada na jednostavan način mogu komunicirati sa nastavnikom, pratiti postignuće svoga deteta, imati uvid u njegove zadatke i ne osećati se loše, jer su bili primorani da propuste roditeljski sastanak.

Lakša torba, puniji novčanik i zaštićena životna sredina

Upotreba besplatnih elektronskih knjiga je veliko olakšanje za učenike. Osim što ih spašava od nošenja preteške torbe u školu, omogućava im da koriste razne prednosti kao što su obeleživači, pa i da kreiraju svoje zbirke znanja. Ovo je i ekonomski veoma važno pitanje, jer stalno štampanje novih knjiga ne košta malo, a nije ni ekonomičan način trošenja prirodnih resursa, kojih je sve manje.

LISTA_RAZLOGA_ZA_UPOTREBU_slika2

Društvene mreže ne moraju biti gubljenje vremena

Kao što sam već pomenuo u prethodnim člancima, nikako ne treba zapostaviti mogućnosti koje nam pruža koncept društvenih mreža. Uz pomoć tablet računara učenici mogu biti mnogo aktivniji u procesu sticanja znanja i obavljati zadatke na njihov omiljeni način, kačeći ih na Wall. U ovakvoj situaciji nastavnik će primetiti na primer da i učenici koji nisu skloni davanju komentara u toku regularnog časa, postaju aktivniji, jer se osećaju slobodnijim da izraze svoje mišljenje u okruženju kao što je društvena mreža, jer ih ono podseća na aktivnosti koje sprovode u slobodno vreme.

Simulacija kao put do iskustva

Takođe je u prethodnim člancima istaknut i značaj simulacija u procesu učenja. One nam omogućavaju da u veštačkom okruženju probamo mnoge stvari koje nas očekuju u praksi. Ovo je sjajan početak, jer se u veštačkom okruženju osećamo sigurnije, što će postepeno izgraditi neophodnu smelost i spremnost za praksu. Uz pomoć tableta brojne igre simulacija mogu sada biti iskorišćene i na času.

Efikasnija i brža provera znanja

Online testovi ne samo da omogućavaju brže pregledanje, nego nastavniku omogućavaju i detaljan uvid u statistiku postignuća njegovih učenika. Ovo omogućava nastavniku da efikasnije prati napredak svakog učenika, ali i da analizira postignuće cele grupe. Locira pitanja i sadržaj koje bi eventualno ponovo ili dodatno trebalo pojasniti. Tu su i mogućnosti novog načina testiranja kao što je YouTube beta style testing tool koji omogućava odgovaranje na pitanja učenicima dok prate zadati video snimak.

Isplativost

Na kraju ili samom početku uvek se zapitamo, da li se isplati? Dovoljno je da na brzinu uporedimo troškove koje kupovina tablet računara podrazumeva, sa njegovim brojnim funkcijama koje objedinjuje, pa da nam računica postane jasna. Sveske, olovke, knjige, fotokopiranje, kamera, fotoaparat sve su to troškovi koji se smanjuju samo jednim rešenjem, kupovinom tableta, a uz to upotreba svih navedenih alata i resursa koji postaju dostupni jednim potezom, menjaju koncept nastave zauvek, što je od neprocenjive vrednosti.

EnglishSerbian