Zašto je efektivan nastavnik ključni element novog obrazovanja?

Kada govorimo o savremenom obrazovanju, često imamo u vidu široku sliku, različite strategije i nove pristupe koje je potrebno implementirati. I to je važno i neophodno. Međutim, što više razmišljamo o potrebama i mogućnostima novog obrazovanja, dolazimo do jednog jasnog zaključka:

– uloga nastavnika u njemu je ključna.

Obrazovanje je u bliskoj prošlosti prošlo kroz nekoliko važnih promena, a jedna od njih je povećanje fokusa i pažnje na performanse nastavnika. Na osnovu istraživanja došlo se do zaključka da je nastavnik jedan od najbitnijih faktora koji dalekosežno utiču na uspeh svojih učenika.

Otuda je značajno da pronađemo odgovore kako treba da izgleda i šta karakteriše efektnog nastavnika koji će na pozitivan način delovati na svoje učenike.

Vreme je da porazgovaramo o (dobrim) nastavnicima

Nastavnik je celovita osoba koja predstavlja jedinstven spoj i otelotvorenje uverenja, vrednosti, aspiracija, motivacija, znanja, veština.

Takva osoba u stanju je da uspostavi značajnu vezu sa svojim učenicima koja utiče na to kako oni rade, šta i koliko uče, kako će doživljavati okolinu i ponašati se u svetu.

Nastavnika koji ovako deluje na svoje učenike možemo nazvati efektivnim nastavnikom. U čemu se sastoji ta efektivnost?

Ne posedujemo jasnu metodologiju i alate kojima bismo mogli da precizno utvrdimo efektivnost jednog nastavnika, ali u jednom se možemo složiti:

– efektivan nastavnik ima značajn i trajan pozitivan uticaj na život svojih učenika.

Ovo potvrđuju i istraživanja koja kažu da učenici kojima je predavao efektivan nastavnik imaju veći stepen verovatnoće da će upisati koledž.

Značaj efektivnog nastavnika je toliki da, kada zamenimo nastavnika koji je na dnu efektnosti sa prosečnim, dakle čak ne ni visoko efektnim nastavnikom, životni prihod učenika može da poraste za čak 200.000 evra.

Chetty, Friedman, & Rockoff, 2014

Još jedno istraživanje sprovedeno među brucošima pokazalo je da efektivni nastavnici ohrabruju studente da se razvijaju i osamostale tako što donose smislen, izazovan i podsticajan nastavni materijal. Oni takođe oblikuju percepciju studenata u vezi sa okolinom i pomažu im da razviju pozitivan odnos sa njom. Ovakvi nastavnici spremni su da iskorače izvan poznate teritorije udžbenika i pruže svojim učenicima raznovrsnost kroz upoznavanje sa strategijama, instrukcijama, dubinskim diskusijama i aktivnostima u kojima je učenik u centru:

Drugim rečima, efektivni nastavnici se ne boje da uče zajedno sa svojim učenicima.

Kako postati efektivan nastavnik?

Kada imamo u vidu značaj i uticaj koji nastavnici mogu da ostvare na učenike, moramo da postavimo pitanje:

Šta nastavnici treba da rade da bi postigli pozitivne rezultate u životu svojih učenika koji se tiču školovanja, afirmativnog stava prema učenju, obrazovanju i svetu uopšte?

Evo nekih mogućih odgovora:

1. Imperativ današnjeg obrazovanja je da bude okrenuto ka stvarnom svetu i realnom znanju, a nastavnik je onaj koji to mora da sprovodi svakodnevno u učionici.

Drugim rečima, predavači moraju da pripreme učenike da ispune visoke standarde koje pred njih postavljaju život i rad u 21. veku. Stoga, efektivni nastavnik treba da ostane ne samo u toku sa najnovijim dostignućima u obrazovanju, već i u drugim sektorima poput nauke, tehnike i ekonomije.

2. Rad u učionici je veoma kompleksna stvar koja zahteva od nastavnika da istovremeno poseduje čvrstu bazu znanja, ali i da brzo razmišlja kako bi mogao da se prilagodi svakoj novoj situaciji.

Nastavnik ne samo da mora da poseduje znanja iz oblasti koju predaje već da ga dopuni nizom znanja iz pedagogije, liderstva, kreativnosti, života i interesovanja studenata. Samo na taj način nastavnik će moći da efektno prenese učenicima znanja iz oblasti koju predaje.

3. Prema stručnjacima postoje tri tipa znanja koja nastavnici moraju da savladaju:

  • Znanje predmeta – koje podrazumeva principe i činjenice na kojima predmet koji predaju počiva.
  • Pedagoško znanje – koje obuhvata opšte principe predavanja kao što su razvoj deteta, upravljanje učionicom, nastavni metodi i procena.
  • Specifična pedagoška znanja – koja se odnose na konkretne principe na koji način ljudi uče i kako predavati konkretan predmet ili prenositi znanja iz određene oblasti.

Efektivni nastavnik se, dakle, ne oslanja samo na znanje koje poseduje, već podjednako i na način na koji se ono prenosi u učionici.

Učenici nastavnika koji imaju veći stepen pedagoških znanja postižu 39% bolje rezultate od drugih učenika.

Veruje se da je razlog tome to što takva znanja omogućavaju nastavniku da poveže nastavne instrukcije sa kurikulumom, aktivira učeničko razmišljanje i obezbedi individualnu podršku.

Zbog toga efektivan nastavnik poseduje visok stepen komunikacijskih veština koje mu omogućavaju da na najbolji način prenese znanje svojim učenicima.

4. Studije su pokazale da nastavnici koji dobro poznaju svoj predmet češće koriste napredne obrazovne strategije koje pomažu učenicima da konstruišu i internalizuju znanja kao što su postavljanje izazovnijih pitanja, ohrabrivanje učenika da istražuju alternativna rešenja, omogućavanje problemskog učenja i motivisanja učenika da uzmu aktivnog učešća u učionici. Iz tog razloga, efektivan nastavnik mora da bude izvrstan poznavalac materije koju predaje.

5. Efektivni nastavnici, pored toga što su dužni da svoje postupke temelje na dubokom znanju, savremenim metodičkim principima i pristupima, takođe moraju da budu sposobni da improvizuju poput pravih umetnika.

Moramo omogućiti nastavnicima da se razvijaju

Zadatak koji pred nas stavlja savremeno obrazovanje sastoji se iz više nivoa i potrebno mu je pristupiti iz više uglova. Pored izgradnje strategije, načela i konkretnih pristupa, tu je i razvoj infrastrukture i tehnologije. Međutim, da bi svi ti rezultati zaista imali efekta, moramo da budemo sigurni da će neko moći da ih sprovodi na pravi način u učionici. A to su upravo nastavnici.

Zato im moramo omogućiti da se stručno usavršavaju, pohađaju radionice, ohrabriti da probaju nove pristupe i imati sluha za njihove ideje. Samo tako ćemo dobiti nastavnike koji ispunjavaju visoke standarde izvrsnosti. I jedino tako bićemo sigurni da naši učenici imaju svetlu budućnost.

Imajući to u vidu, zadatak škole je da omogući svojim nastavnicima rast i napredak.

U Savremenoj osnovnoj školi i gimnaziji učitelji i nastavnici imaju bezrezervnu podršku u inovacijama, ali i u usavršavanju, sticanju novih znanja i implementiranja najnovijih metodičkih pristupa. Otuda su u ovoj školi nastavnici u stalnom procesu rasta koji se prenosi na njihove učenike, zbog čega oni postižu zapažene rezultate.

EnglishSerbian