Da li smo najneobrazovaniji u Evropi?

Da-li-smo-najneobrazovaniji-u-EvropiSvaki treći Finac i svaki četvrti Nemac imaju završenene fakultete, dok u Srbiji tek svaki 16. stanovnik ima univerzitetsku diplomu.

Najrazvijenije zemlje sveta one koje u dobi od 25. do 34. godine imaju najviše visokoobrazovanih – u SAD je to 40, a u Japanu 50 odsto. Mislite li da je stepen razvijenosti u korelaciji sa procentom obrazovanih ili pak mislite da je slučajno?

Namera je Evropske unije, da u naredne dve decenije, upravo 40% stanovništva bude visoko obrazovano.

Kakve su naše šanse sa sadašnijih šest do sedam procenata visokoobrazovanih, a ako se računaju i više škole, oko 10 dostignemo zamišljenih 40 odsto u naredne dve decenije?

Lično mislim nikakve, ni u najluđim snovima.

Dostizanje tog cilja bi značilo potpuno promenu paradigme obrazovanja.

Zamislite našeg profesora koji radi 40 sati nedeljno na ustanovi, na kojoj prima platu, a ne tezgari na nekoliko škola, sa studentima, a ne drugarima, u učionici, a ne u obližnjem restoranu, u celodnevnim pričama koje imaju smisla, nasuprot kolokvijalnih koje izazivaju ponos učesnika struke.

S obzirom na moje dosadašnje iskustvo, ni u najluđim snovima ne mogu nikako zamisliti takav scenario.

Izvinite na mojoj nesposobnosti…

EnglishSerbian