Šta je sve potrebno da biste napredovali?

Šta-je-sve-potrebno-da-biste-napredovaliNapredovanje u karijeri može podrazumevati različite vrste uspeha i unapređenja. To mogu biti: vertikalno napredovanje (viša pozicija), horizontalno napredovanje (kvalitativno drugačija vrsta posla koja zaposlenom više odgovara), veće odgovornosti, veća sloboda u radu i odlučivanju, uključivanje u nove i važne projekte, povećanje plate, različite vrste edukacija, osposobljavanje za različite vrste posla i dr.

U poslovnom svetu danas se kao neosporno važne stavke u razvoju karijere navode adekvatno i kvalitetno obrazovanje, dodatne profesionalne edukacije, praćenje trendova i inovacija u poslu kojim se bavimo, sticanje relevantnog radnog iskustva, prikupljanje i održavanje važnih kontakata. Posedovanje i razvoj profesionalnih kompetenci, relevantnih, funkcionalnih i primenjivih znanja su svakako osnov bez kog se ne može. Stvari se tu ne završavaju, jer znanja relativno brzo zastarevaju i moraju se stalno nadograđivati i proširivati. Tržište nikada ne miruje, a tehnologije izuzetno brzo napreduju i nepohodno je ići u korak sa inovacijama. Aktivnim učešćem u važnim projektima, uspešno kompletiranim zadacima, radom u timu i sa iskusnijim kolegama se najbolje stiče dragoceno iskustvo u poslu.

Ostvariti se profesionalno, napredovati, dokazati se i dostići uspeh su motivi koji vode veliki broj ljudi, pogotovo mladih. Ambiciozne osobe najveći deo svoje energije i vremena usmeravaju upravo ka ovim ciljevima. To najčešće dovodi do uspeha, ali se dešava da uspeh izmakne. Jako je važno sagledati razloge i shvatiti uzroke bilo kog od ova dva ishoda. Time se ponašanja koja dovode do cilja učvršćuju i postaju način na koji postupamo i u budućnosti, a greške na kojima se uči nas ne ostavljaju na gubitku, već nam pomažu da postanemo bolji.

Da li ste se pitali šta sve može biti potrebno i važno da biste napredovali? Ukoliko se prepoznajete u sledećim kategorijama ponašanja, Vi ste potencijalni kandidat za unapređenje.

Usklađenost ličnih ciljeva i akcija sa ciljevima kompanije

Važno je da imate svest o tome da je vizija kompanije, iako joj svaki zaposleni doprinosi na svoj način, veća od svih zaposlenih pojedinačno. Sa druge strane, to ne znači da individualni doprinosi nisu važni. Naprotiv, bitno je da razumete i da od produktivnosti zaposlenih zavisi i uspeh kompanije. Kandidati za napredovanje su oni koji su predani ideji razvoja kompanije i koji svoje akcije usmeravaju ka tome – kroz lični razvoj koji prati tempo razvoja kompanije i stav da uvek ima šta da se radi i poboljšava.

Komunikacija, poštovanje drugih, saradljivost

Vaše reakcije, komunikacija i odnos sa okolinom mnogo govore o vama. Neophodan uslov za sledeću lestvicu u karijeri je zrelost u ponašanju i ophođenju prema drugima.  Ona se ogleda kroz saradljivost i fleksibilnost prema ljudima, okruženju i promenama. Poštujte ličnost svih sa kojima radite, bilo da su to nadređeni, kolege, klijenti, saradnici. Setite se važnosti odnosa prema klijentima, pa pokušajte isto da primenite i na svoje kolege – i njima ne neki način „isporučujete usluge“ kroz saradnju u zajedničkim zadacima. Kada se problemi pojave, negujte miran pristup i predlažite konstruktivna rešenja.

Pažljivost i odgovornost u radu, poštovanje pravila

Ukoliko jednog dana budete na višoj poziciji ili vam budu date veće odgovornosti, verovatno ćete se naći u poziciji da kontrolišete rad drugih. To znači da prvo svojim primerom treba da pokazujete da radite pažljivo i odgovorno, u skladu sa standardima i procedurama kompanije. Takav odnos prema poslu će se prepoznati kroz ponašanja kao što su: pažljiv odnos prema svakom dokumentu, blagovremeno odgovaranje na svaki mejl, aktivnost na sastancima, pamćenje razgovora, dogovora, zadataka ili poslatih i primljenih mejlova, kao i podjednaka zainteresovanost i ljubaznost prema klijentima i saradnicima bez obzira na njihov pol, nivo obrazovanja i starost.

Organizacija i planiranje

Da biste bili uspešni i postigli zapažene rezultate neophodno je da budete dobro organizovani. Dobra organizacija podrazumeva zapisivanje obaveza i predloga, definisanje kako kratkoročnih, tako i dugoročnih planova. Ogleda se kroz kvalitetno i tačno obavljanje posla, svrsishodno korišćenje radnog vremena, poštovanje dogovorenih rokova. Vaša organizacija se odražava i na okolinu sa kojom radite, pa tako propusti u istoj mogu otežavati planiranje i organizaciju kolega i nadređenih. Stoga, kada završite određeni zadatak, obavestite nadređene (ili ostale kojima ta informacija može biti od značaja) bez obzira da li su vam to tražili. Takođe, ako u toku obavljanja posla naiđete na  probleme i prepreke, nemojte puštati da prolazi vreme, već obavestite i o eventualno nastalim problemima. Kada se nađete u situaciji sa kratkim rokovima, nemojte ostavljati stvari nezavršene, već uložite dodatno vreme da se važni poslovi kompletiraju.

Razvoj, rad na sebi, otvorenost za stalno učenje

Već pomenuta važnost primenljivog znanja, iskustva i usavršavanja je nešto što će ostati imperativ za uspeh. Rad na sebi, usavršavanje kompetenci, učenje od nadređenih i iskusnijih kolega su svakako neki od načina da znanje stalno proširujete. Prihvatite konstruktivne kritike i učite iz toga. Budite samokritični, ali i ambicozni prema sopstvenom razvoju i rezultatima. Otvoreno nastojte da postanete još više od onog što ste danas jer rastete u mogućnostima i ciljevima.

Posedovanje osobina koje imaju dobri menadžeri

I na kraju, postoje i lične osobine po kojima se razlikuju oni koji bivaju unapređeni. Osobine ličnosti kojima se ističu ljudi sa predispozicijom da budu lideri. To osobe od poverenja, fokusirane na posao, požrtvovane, one koje svoj posao i karijeru stavljaju na prvo mesto, ambiciozni, koje pokaziju incijativu i uporno rade na zadacima. Krase ih osobine kao što su strpljivost, odgovornost i pravednost. Uz samostalnost u radu, često pokazuju i inovativnost i predlažu nova rešenja, dodajući vrednost čak i rutinskim zadacima.

EnglishSerbian