Osam platformi za bolju nastavu

Vreme u kome živimo karakteriše intenzivni razvoj nauke, tehnike i tehnologije. Napredak na tim poljima iziskuje određene promene i u oblasti obrazovanja, odnosno iskorak u odnosu na tradicionalni vaspitno-obrazovni sistem. Ovo se najpre odnosi na razvoj i primenu savremene obrazovne tehnologije u svim sferama obrazovanja. Zahvaljujući brzom razvoju elektronike i informacione tehnologije, pedagoška tehnologija postaje sve modernija i inspirativnija, i za učenike i za nastavnike. Bez informatičke pismenosti danas se ne može obavljati gotovo nijedan posao. Neophodnost ovog znanja najviše dolazi do izražaja u sferi obrazovanja.

Korišćenje najnovijih tehničkih dostignuća tokom obrazovnog procesa prekida tradiciju u kojoj je nastava jednosmeran proces gde nastavnik emituje znanje, koje učenici pasivno usvajaju, a onda reprodukuju kao naučeno. Ove novine čine nastavu daleko kreativnijom i izazovnijom.

Zahvaljujući upotrebi novih tehnologija, nastavni sadržaji mogu biti dostupni učenicima i studentima uvek i svuda, u različitim oblicima, omogućavajući im na taj način neometanu i konstantnu saradnju – sa nastavnicima i međusobno. I zaista, kako praksa pokazuje, obrazovanje i tehnologija se sve više prepliću. Enormno veliki broj informacija koje rastu iz časa u čas, dinamika sadržaja i nezavisnost dostupnosti od vremena i mesta učinili su da internet postane veliki potencijal za učenje.

Skype može doprineti kvalitetnijoj, funkcionalnijoj i kreativnijoj nastavi na više načina – u smislu međusobne saradnje i komunikacije, ne samo između učenika/nastavnika u istoj školi već i na nivou zemlje i sveta, i u svrhu motivacije za dodatno učenje.
Pored razmene informacija, korisnici vežbaju svoje govorne veštine, što je naročito korisno ukoliko se komunikacija odvija na stranom jeziku. Takođe, takmičenja i razni kvizovi između fizički udaljenih lica mogu se neometano odvijati putem skajpa.
Debate na određenu temu i konsultacije se mogu uspešno voditi i u vremenu van nastave, što doprinosi produbljivanju znanja stečenog za vreme časa, ali i razvoju kritičkog mišljenja.
Takođe, uz pomoć skajpa učenici mogu pratiti virtuelna predavanja na određenu temu, gde su predavači javne, značajne ličnosti iz oblasti koje su važne za usvajanje konkretnog gradiva.

Osam_platformi_za_bolju_nastavu

Pinterest, za koji se predviđa da će postati jedna od deset najpopularnijih društvenih mreža na internetu, najpribližnije se može opisati kao virtuelna tabla (pinboard). Funkcioniše tako što korisnici kreiraju svoje ploče unutar kojih se nalaze kategorije, tj. razvrstavaju sadržaje koje nameravaju deliti sa drugim korisnicima: fotografije, poruke, linkovi i slični sadržaji koji se nalaze i na drugim društvenim mrežama sličnog profila. Mnogi nastavnici koriste ovu mrežu kako za prikupljanje zanimljivih informacija za nastavu, tako i za objavljivanje sadržaja koji mogu biti od koristi kolegama ili učenicima.

Edmodo je veoma popularna platforma za učenje i socijalna mreža, namenjena nastavnicima i učenicima, u cilju povezivanja nastave na mreži. Osnovan je 2008. godine, a danas ima preko šest miliona korisnika. Edmodo je najpre bio platforma za mikrobloging, da bi danas posao društvena mreža sa brojnim aplikacijama korisnim za sve one koji učestvuju u nastavnom procesu.
Slikovito bi se mogao opisati kao Fejsbuk za nastavnike i učenike. Osim razmene poruka između nastavnika i učenika, Edmodo daje mogućnost razmenjivanja linkova, svih vrsta multimedijalnih datoteka, kvizova, tekstova… Tu je i kalendar događaja, kao neka vrsta onlajn rokovnika za tekuće nastavne i vannastavne aktivnosti. Takođe, nastavnici imaju mogućnost povezivanja s drugim kolegama u školi i van nje, mogu se udruživati u formirane grupe u okviru kojih razmenjuju svoja iskustva, planiraju zajedničke aktivnosti, obuke, kurseve, seminare. Edmodo je namenjen radu sa učenicima, u cilju poboljšanja uslova odvijanja nastave, ali ima i izuzetno značajnu ulogu u profesionalnom razvoju i usavršavanju rada prosvetnih radnika. Od nedavno, Edmodo daje mogućnost pristupa i roditeljima. Rad u trouglu nastavnik – učenik – roditelj može dati najbolje rezultate u vaspitno-obrazovnom procesu.

EduBlogs je jedna od najvećih edukativnih zajednica na internetu, koja nudi mogućnost besplatnog registrovanja i ostavljanja WordPress bloga. Obezbeđuje nastavnicima i učenicima blog platformu koja u velikoj meri olakšava komunikaciju na relaciji nastavnik – učenik i nastavnik – roditelj. Reč je o komunikaciji namenjenoj isključivo obrazovanju, bez marketinških pretenzija. EduBlogs pruža mogućnost razmene znanja, sticanja novih informacija i stalnog učenja kroz onlajn kontakt. Generalno, upotreba blogova, odnosno bilo kakvo javno prezentovanje, doprinosi analitičkom, kritičkom i kreativnom razmišljanju učenika.

Wikispaces su stranice na internetu koje prijatelji, grupe ili saradnici mogu zajednički uređivati. Prisutne su u nastavi kao korisno pomagalo za razmenu informacija, lekcija, elektronskih knjiga, planova i programa. Korisnici mogu dodavati novi, brisati stari i menjati postojeći sadržaj. Najpoznatiji primer viki sajta je Vikipedija, onlajn enciklopedija.
U nastavnom procesu viki sajtovi se mogu koristiti za zajedničke projekte, stvaranje informatora, udžbenika, vežbanki, beleški i skripti. Takođe, viki sajt može biti i jednostavnija verzija školskog veb sajta ili sajta jednog odeljenja.

Schoology je još jedna platforma za učenje. Po jednostavnosti funkcionisanja, a i po mogućnosti povezivanja, saradnje i razmene informacija, veoma je sličan Edmodu. Primena u nastavi ista je kao i kod bilo koje druge platforme sa ovom funkcijom. Prvenstveno je namenjen radu sa učenicima – učenje na daljinu, ali vrlo je koristan i za nastavnike – u smislu rada na njihovom profesionalnom razvoju.
Skulodži je direktno povezan sa Google dokumentima, a moguće je i direktno uvoženje resursa iz još dva sistema za upravljanje učenjem – Mudla i Blekborda.

Schoolbinder ima slične mogućnosti kao Edmodo i Skulodži – školske i vannastavne aktivnosti, povezivanje nastavnika među sobom, kao i nastavnika sa učenicima i roditeljima. Ova platforma ima i svoju pro-verziju, pa su mogućnosti u besplatnoj varijanti ograničene.

Engrade je platforma veoma slična Edmodu, s tim što, za razliku od Edmoda, ima i Viki. U principu, obe platforme za učenje najbolje funkcionišu i najkorisnije su ukoliko se objedine sa sajtom škole.

Glavni cilj primene ovih obrazovnih tehnologija u nastavi jeste povećanje nivoa interaktivnosti. Imperativ za nastavnike, ali i za roditelje jeste što veći upliv tehnologije u nastavni plan i program, jer na taj način isti postaje kvalitetniji, proces učenja personalizovaniji, prilagođeniji potrebama svakog korisnika ponaosob. Nastavnik treba da, zahvaljujući svojoj kreativnosti, kod učenika probudi svest o neophodnosti upotrebe interneta u nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Zato je bitno da najpre on sam usvoji i prepozna vrednosti koje će koristiti u obrazovnom procesu.

EnglishSerbian