BIOGRAFIJA

Dr Valentin Kuleto – vizija obrazovanja budućnosti

Dr Valentin Kuleto je osnivač i predsednik vodeće multinacionalne kompanije LINKgroup, koja se 25 godina uspešno bavi menadžmentom u obrazovanju i profesionalnom edukacijom i sertifikacijom u oblasti informacionih tehnologija i modernog biznisa, kroz čak 15 obrazovnih ustanova i preko 50 edukativnih servisa. Pod njegovim vođstvom kompanija je u rekordnom roku postala lider u oblasti savremenog obrazovanja, e-learning tehnologije i internet poslovanja.

Dr Kuleto stekao je zvanje mašinskog inženjera na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je u oblasti menadžmenta u obrazovanju, preciznije teorijske zasnovanosti implementacije softverske platforme za učenje na daljinu, a doktorirao na istraživanjima problema adaptabilnog personalizovanog modela sistema za učenje na daljinu.

Sa preko dve decenije aktivnog učešća u različitim vidovima i nivoima obrazovanja i modernog poslovanja dr Kuleto je stekao zavidno iskustvo koje mu omogućava prave uvide i donošenje odluka koje pokreću kompaniju i društvo u pravom smeru. Dobro obrazovanje, životno i poslovno iskustvo, hrabrost i otvorenost ka novini temeljne su vrednosti koje dr Kuleto nastoji da prenese svojim saradnicima kako bi svi zajedno doprineli pozitivnim promenama sveta u kome živimo.

Značajno poslovno iskustvo stekao je na liderskim menadžerskim pozicijama. Osnivač je poznatih obrazovnih ustanova: Visoke škole strukovnih studija za IT – ITS, Fakulteta savremenih umetnosti, Srednje škole za informacione tehnologije – ITHS, Savremene gimnazije, International SchoolaSavremene osnovne škole i Allison Academy. Kompanija LINKgroup, pod vođstvom dr Kuleta, svoj doprinos unapređenju obrazovanja ne daje samo Srbiji, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Moldaviji, Ukrajini i Sjedinjenim Američkim Državama već i u preko 120 zemalja sveta, putem jedinstvene LINK Distance Learning platforme za učenje na daljinu. 

Revolucija obrazovanja kroz savremeno poslovanje i naučno-istraživački rad

U toku svoje višedecenijske karijere, dr Kuleto je upravljao razvojem i implementacijom raznovrsnih edukativnih i softverskih rešenja. Dr Kuleto je uspešno predvodio i realizovao veliki broj korporativnih projekata na polju IT-ja i e-biznisa, ističući se kao njihov idejni začetnik, projektant i lider njihove realizacije.

Uključenost dr Kuleta u oblast obrazovanja je najpre fokusirana na promociju važnosti edukacije, ali i zanimanja inženjera i menadžera kao ključnih karika razvitka ekonomije, industrije i društva kao celine. Njegovi napori su neprestano usmereni ka poboljšanju opšteg kvaliteta obrazovanja, istraživanju, tehnologiji i razvoju.

U fokusu naučno-istraživačkog rada dr Kuleta pretežno se nalaze e-biznis, dizajniranje i primena edukativnih softvera i učenje na daljinu.

Njegova delatnost, vizija i energija svakodnevno redefinišu, razvijaju i unapređuju obrazovanje na način koji odgovara savremenom društvu i potrebama njegovih građana.

Održiv rast kroz kontinuiranu inovaciju

Od samih početaka svog akademskog, a zatim i poslovnog, puta, dr Valentin Kuleto posvećen je inovacijama i razvoju. Zbog toga zajedno sa svojim zaposlenima, saradnicima i biznis partnerima stalno radi na poboljšanju postojećih usluga, ali i kreiranju novih koje unapređuju poslovanje i podižu ga na viši nivo.

Poštujemo prošlost, ali smo neprekidno usmereni ka budućnosti.

Podrška novim idejama

U modernom vremenu postoji samo jedan zakon: ako ne napreduješ, to znači da nazaduješ. Ne postoji status kvo, niti zadovoljavanje postignutim u ključnim oblastima savremenog života kakvi su obrazovanje i poslovanje. Zbog toga dr Kuleto pruža nesebičnu podršku novim proizvodima i kreativnim idejama.

Klijenti, polaznici, zaposleni ili bilo ko sa dobrom idejom ili proizvodom mogu očekivati podršku u realizaciji. Umesto birokratske apatije kroz sve poslovne poduhvate ohrabruje eksperimentisanje.

Olakšajmo inovacije. Umesto da ih ometamo, omogućimo ih!

Stvaranje društvene vrednosti

Glavne oblasti za koje je dr Kuleto zainteresovan u svom radu, obrazovanje i poslovanje, ključne su za svako društvo. Radeći na unapređenju njihovog kvaliteta na globalnom nivou, teži da doprinose celokupnom društvenom razvoju, vrednostima i napretku. Kroz oblikovanje stručnjaka, povezivanje kompanija sa zaposlenima, različite obrazovne i humanitarne projekte, dr Kuleto je, pre svega kroz LINKgroup, posvećen da iza sebe ostavi nasleđe na osnovu koga će menjati budućnost na bolje.

Za promene su potrebne vizije, sposobnost planiranja i delovanja. One ne počinju u kancelarijama, na sastancima ili u fasciklama sa planovima. Promene počinju u našim glavama.

Usmerenost na ljude

Vrednost kompanije su ljudi. Njihova energija, znanje i posvećenost glavni su razlog dobrih rezultata. Zato je dr Kuleto usredsređen na to da pomogne ljudima da postanu uspešni kroz razvijenu mrežu za treninge, brojne servise za podršku zbog kojih klijenti, partneri i zaposleni postižu neverovatne rezultate.

Izvucimo talentovane ljude iz senke.

Razlika između uspešnih i neuspešnih vođa jeste sposobnost rešavanja problema: uspešni su svesni da sastancima treba da prisustvuju oni koji mogu da najviše pomognu, a ne oni sa najvišim rangom. Princip znanje pre zvanja jedan je od tajni uspešnosti dr Kuleta.

Za uspeh budućih generacija

Realnost u kojoj stasavaju nove generacije značajno se razlikuje od svih prethodnih. Promenio se način na koji uče, uključuju u svet, stvaraju i dele sa drugima svoja znanja i postignuća.

Kvalitetno obrazovanje je osnov napretka i uspeha pojedinca i društva.

Osnovna ideja s kojom dr Kuleto posluje i stvara jeste da svaki pojedinac, koji se opredeli za školovanje u bilo kojoj ustanovi LINKgroupa, bude adekvatno pripremljen za uspeh u dinamičnoj atmosferi sutrašnjice.

 • 1. Kuleto, V., Stefanović, M., Radić, G., & Pokorni, S. [2007]. Obrazovanje na daljinu u Beogradskoj akademiji računarskih nauka. Međunarodna konferencija – upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM -2007. Beograd, 13-14 juna. Zbornik radova. p. 813-818. COBISS.SR-ID – 222861836. M33
 • 2. Kuleto, V., Stefanović, M., Radić G., & Pokorni S., [2007]. Softver za izradu testova za proveru znanja i učenje. 10. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2007. Beograd. 13–14. juna 2007. Zbornik radova. p. 819–824, COBISS.SR-ID – 222861836. M33
 • 3. Kuleto, V., Radić, G., Pokorni, S., & Kostić, A., [2008]. Informacioni sistem Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije. 11. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2008, 18-19 Jun 2008. Zbornik radova. p. 816-820. COBISS.SR-ID – 513007452. M33
 • 4. Kuleto, V., Radić, G., Pokorni, S., & Kostić, A., [2008]. Softverska platforma za obrazovanje na daljinu (Distance learning system software). INFOTEH-JAHORINA Vol. 7, Ref. E-III-1, p. 464-469, March 2008. ISBN-99938-624-2-8. M33
 • 5. Kuleto, V., Radić, G., Kostić, A., & Pokorni S., [2008]. Softverski paket za izradu testova za proveru znanja i učenje. INFOTEH-JAHORINA Vol. 7, Ref. E-III-2, p. 470-475, March 2008. ISBN-99938-624-2-8. M33
 • 6. Kuleto, V., Stokić, M., Bajalica, J., & Pokorni, S., [2009]. Sistem za upravljanje sadržajem Web prezentacije. 12. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2009. Zbornik radova. p. 750–756. ISSN 1451-4966. COBISS.SR-ID – 513778263. M33
 • 7. Kuleto, V., Pokorni, S., & Bajalica, J., [2009]. The distance learning system. Regionalna konferencija E-Learning in Balkan Academic Institutions: Barriers, Challenges and Opportunities, 25-27. septembar 2009, Niška Banja. Izdavač: Central European Initiative i College of Applied Studies-Vranje, ISBN: 978-86-6027-038-4. p. 10 – 17. M33
 • 8. Bradić-Martinović, Al., Kuleto, V., & Džopalić, M., [2009]. Distance learning– in the case of Serbia, Strengthening the educational and scientific collaboration between faculties of economics within V4 and countries of Southeastern Europe, Karvina, 22 – 23 October 2009. International Visegrad Fund (No. 30810004 – IVF). Acta academica karviniensia: 2/2009: vědecký recenzovaný časopis. – str.: 19-31. COBISS.SR-ID – 1024382096. M14
 • 9. Kuleto, V., Maričić, G., Radić, G., & Pokorni, S., [2009]. Informacioni sistem visokoobrazovne institucije (The information system of a high school). INFOTEH-JAHORINA Vol. 8, Ref. E-II-1, p. 466-470, March 2009. ISBN-99938-624-2-8. M33
 • 10. Dedić, V., Pokorni, S., Kuleto, V., & Subotić, N., [2010]. Karakteristike polaznika profesionalnog obrazovanja u režimu učenja na daljinu (Some characteristics of professional studies distance learners). INFOTEH-JAHORINA Vol. 9, Ref. E-IV-4, p. 636-639, March 2010. ISBN-99938-624-2-8. COBISS.SR-ID – 1024134890. M33
 • 11. Kuleto, V., Dedić, V., & Pokorni, S., [2010]. Neka pitanja taksonomije objekata učenja i standardizacije e-učenja. 13. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2010. Zbornik radova. p. 518–524, Beograd, 29–30. juna 2010. ISSN 1451-4966. COBISS.SR-ID – 512134813. M33
 • 12. Kuleto, V., Dedić, V., Pokorni, S., & Bajalica, J., [2010]. Softverska platforma za obrazovanje na daljinu. Konferencija Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja. Beograd, 7-10 oktobra 2010. Zbornik radova. p. 23–28. ISBN: 978-86-912685-3-4. COBISS.SR-ID – 179053580. M63
 • 13. Kuleto, V., Dedić, V., Pokorni, S., & Bajalica, J., [2010]. Softver za izradu testova za proveru znanja i učenje kao podrška e-učenju. Konferencija Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja. Beograd, 7-10 oktobra 2010. Zbornik radova p. 174-179. ISBN: 978-86-912685-3-4. COBISS.SR-ID – 179053580. M63
 • 14. Kuleto, V. Pokorni, S., & Dedć, V., [2011]. Jedna realizacija softvera za podršku učenju na daljinu. Info M: časopis za informacionu tehnologiju i multimedijalne sisteme = journal of information technology and multimedia systems. ISSN 1451-4397. – vol. 10, br. 38 [2011], p. 37-42. COBISS.SR-ID – 1024135146. M53
 • 15. Kuleto, V, Pokorni, S., Dedić, V., & Marković, S., [2011]. Analysis of factors influencing perceived quality of e-learning. The Second International Conference on e-Learning (eLearning-2011), 29-30 September 2011, Belgrade. Zbornik radova. p. 12–17. ISBN 978-86-912685-5-8. COBISS.SR-ID – 186347020. M33
 • 16. Dedic, V., Markovic, S., & Kuleto, V., [2012]. Learning Styles and Graphical User Interface: Is there any Preference? New educational review. [2012], vol. 28 br. 2, p. 73-83. M23
 • 17. Kuleto, V., & Pokorni, S., [2012]. Kvalitet obrazovanja na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije. 15. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2012, Plenary paper, Beograd, 28–29. juna 2012. Zbornik radova. ISBN 978-86-86355-10-2. COBISS.SR-ID – 191715596. M33
 • 18. Anđelić, S., & Kuleto, V., [2013]. Web Application for Cat Testing of Students. 2013 21ST TELECOMMUNICATIONS FORUM (TELFOR), [2013], p. 861-864. M23
 • 19. Anđelić, S., Kuleto, V., & Radić G., [2013]. Interaktivne nastavne metode kao faktor savremenog obrazovanja na visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije u Beogradu. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju (2013; Čačak). Zbornik radova. p. [306]-314. COBISS.SR-ID – 522771861. M63
 • 20. Kuleto, V., Miranović B., & Pokorni S., [2013]. Ensuring the quality of web-based e-learning materials in LINK group and ITS. 4th International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM 2013, Belgrade, Serbia, 27–28 June. Zbornik radova. p. 40–50. (plenary lecture). ISBN 978-86-86355-14-0, COBISS.SR-ID 199083788. M33
 • 21. Pokorni, S., Kuleto, V., & Miranović, B., [2013]. Importance of self-evaluation for quality assurance in the e-learning process. The Fourth International Conference on e-Learning (eLearning-2013), 26-27 September 2013, Belgrade. Zbornik radova. p. 46–53. ISBN 978-86-912685-9-6. COBISS.SR-ID – 211170572. M33
 • 22. Dedić, V., & Kuleto, V., [2014]. E-learning of mathematics guided by principles of transactional analysis. Međunarodna naučna konferencija Uticaj interneta na poslovanje u Srbiji i svetu SINTEZA 2014. Univerzitet Singidunum, Beograd, 25. i 26. aprila 2014. Zbornik radova. p. 336-339. doI: 10.15308/SInteZa-2014-336-339. ISBN: 978-86-7912-539-2. COBISS.SR-ID – 207574284. M33
 • 23. Kuleto, V., Pokorni, S., & Radić, G., [2014]. Određivanje EPSB za predmete studijskog programa. ICDQM-2014, 17. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, 5. međunarodna konferencija Life Cycle Engineering and Management, Zbornik radova, Beograd, 27–28. juna 2014. ISBN 978-86-85355-16-4, COBISS.SR-ID 207635724. M33
 • 24. Pokorni, S., Kuleto, V., Andjelić, S., Radić, G., Kostić, A., & Simović, V., [2015]. Istraživanje usaglašenosti ESPB i opterećenja studenata, 18th International conference Dependability and Quality Management ICDQM 2015, Prijevor, Srbija, 25–26. juna 2015. Zbornik radova. p. 71–76, ISBN 978-86-86355-18-8, COBISS SR-ID 215642124. M33
 • 25. Anđelić, S., Ristić B, Kuleto, V., & Ristić, G., [2015]. Obrazovanje stručnih kadrova zasnovano na kompetencijama = Education of professional staff based on needed in the labor market. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju (3; 2015; Čačak). Zbornik radova. p. 11-18. ISBN – 978-86-7776-179-0. COBISS.SR-ID – 217529612. M63
 • 26. Anđelić, S., Kuleto, V., [2015]. Savremene tendencije u obrazovanju IT stručnjaka. FBIM Transactions Vol. 3 No. 2 pp. 1-8. DOI: 10.12709/fbim.03.03.02.01. M54
 • 27. Kuleto, V., Subotić, N., & Radivojević, M., [2016]. Modernizing the Public Administration – the Path to Digital Society. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). Vol. 5 Issue 02, February-2016. pp. 7-13. PAPER ID: IJERTV5IS020011. ISSN: 2278-0181. M24
 • 28. Pokorni, S., Pistić B., & Kuleto V., [2016]. Iskodi učenja u Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije, 19. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2016, 29–30. juna 2016. Zbornik radova. p. 118–122, ISBN 978-86-85355-31-7, COBISS.SR-ID 223991052. M33
 • 29. Ristić, B., Anđelić, S., Kuleto V., & Radić, G., [2017]. Dualno obrazovanje – dobit na duge staze = Dual education system – the long-run benefit. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo. (2; 2017; Čačak). Zbornik radova. p. 15. COBISS.SR-ID – 524371349. M63
 • 30. Radić, G., Anđelić, S., Ristić, B., & Valentin, K., [2017]. Integrisanje poslovnih komunikacija u visokoškolskim ustanovama primenom informacionih tehnologija = Integration of business communications in higher education institutions through the use of information technologies. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju (4; 2017; Čačak). Zbornik radova p. 21-26. COBISS.SR-ID – 49681167. M63
 • 31. Pokorni, S., Kuleto, V., Radić, G., Anđelić, S., & Ristić, B., [2017]. Proračun ESPB studijskih predmeta = Calculation of ECTS of educational components. Međunarodna DQM konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću (20; 2017; Prijevor). Zbornik radova = Proceedings. p. 104-109. COBISS.SR-ID – 49755663. M33
 • 32. Pokorni, S, Kuleto, V., & Ristić, B. [2018]. Primena ishoda učenja u nastavnom procesu = Application of learning outcomes in learning process. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo (3; 2018; Čačak). Zbornik radova. p. 29-34. COBISS.SR-ID – 50349327. M63
 • 33. Ristić, B., Anđelić, S., & Kuleto, V., [2018]. Private secondary education in Ex-Yu countries and management practice in private secondary schools. MEST Journal, 6(1), 79-89. doi:10.12709/mest.06.06.01.09. M54
 • 34. Pokorni, S., Anđelić, S., Kuleto, V., & Ristić B. [2019]. ECTS allocation to educational components, results of primary research conducted at Information technology school – ITS Belgrade regarding information technology and e-business study programs. Platforms for digital leadership monograph, 2019. Faculty of Information Technology and Engineering University Union-Nikola Tesla, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-81400-11-1. COBISS.SR-ID – 276368396. M14
 • 35. Kuleto, V., Pavlović, N., Anđelić, S., & Radić G., [2020]. Application of automation of reporting in the analysis of business systems, comparison with alternative elections (cost-benefit) and attitudes of respondents. TRENDS in the development and application of information systems: monograph. Belgrade: University Union – Nikola Tesla, Faculty of Information Technology and Engineering: University Union – Nikola Tesla, Faculty of Business Studies and Law. ISBN 978-86-81400-26-5. COBISS.SR-ID – 27860489. M14
 • 36. Radić, G., Risitć, B., Anđelić, S., Kuleto, V., & Ilić M., [2020]. E-Learning Experiences of Higher Education Institutions in The Republic of Serbia During Covid-19, Content Analysis and Case Study ITS Belgrade. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA). November 2020, Granada, Spain. p. 8868-8879. ISBN: 978-0-9998551-5-7. M23
 • 37. Kuleto, V., & Dedić, V., [2021]. Morphological analysis application in higher education. New trends in digital transformation: monograph. Belgrade: University Union – Nikola Tesla, Faculty of Information Technology and Engineering; Faculty of Business Studies and Law. p. 103-121. (prihvaćen za objavu). M14
 • 38. Kuleto, V. Ilić M., Popović Šević, N., & Hadžić, A., [2021]. Machine learning in the Cloud and business transformation. New trends in digital transformation: monograph. Belgrade: University Union – Nikola Tesla, Faculty of Information Technology and Engineering; Faculty of Business Studies and Law. p. 83-101. (prihvaćen za objavu). M14
 • 39. Kuleto, V. Ilić M., Popović Šević, N., & Hadžić, A., [2021]. Machine learning in the Cloud and business transformation.  New trends in digital transformation: monograph. Belgrade: University Union – Nikola Tesla, Faculty of Information Technology and Engineering; Faculty of Business Studies and Law. p. 83-101. (prihvaćen za objavu. M14
 • 40. Kuleto, V.; Ilić, M.; Dumangiu, M.; Ranković, M.; Martins, O.M.D.; Păun, D.; Mihoreanu, L. Exploring Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence and Machine Learning in Higher Education Institutions. Sustainability 2021, 13, 10424. https://doi.org/10.3390/su131810424. M22
 • 41. Kuleto, V.; P., M.I.; Stanescu, M.; Ranković, M.; Šević, N.P.; Păun, D.; Teodorescu, S. Extended Reality in Higher Education, a Responsible Innovation Approach for Generation Y and Generation Z. Sustainability 2021, 13, 11814. https://doi.org/10.3390/su132111814  M22 
 • 42. Bucea-Manea-Țoniş, R.; Martins, O.M.D.; Bucea-Manea-Țoniş, R.; Gheorghiță, C.; Kuleto, V.; Ilić, M.P.; Simion, V.-E. Blockchain Technology Enhances Sustainable Higher Education. Sustainability 2021, 13, 12347. https://doi.org/10.3390/su132212347 M22
 • 43. Kuleto, V.; Ilić, M.P.; Šević, N.P.; Ranković, M.; Stojaković, D.; Dobrilović, M. Factors Affecting the Efficiency of Teaching Process in Higher Education in the Republic of Serbia during COVID-19. Sustainability 2021, 13, 12935. https://doi.org/10.3390/su132312935 M22 
 • 44. Kuleto, V.; Ilić, M; Book Review: AI and developing human intelligence, future learning and educational innovation,  John Senior and Éva Gyarmathy. Revija za socijalnu politiku, god. 28, br. 3, str. 429-446, Zagreb 2021. http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/viewFile/1867/1532 M23
 • 45. Kuleto V, The Implementation of Extended Reality in Higher Education,  Examining Students’ Awareness. Big Data driven Smart Economy, ICESBA 2021, Rumunija. www.icesba.eu, Book of Abstracts. M31 
 • 46. Kuleto, V., Ilić, M., Hadžić, A., & Raketić, K.  [2021]. “The Implementation of Extended Reality in Higher Education,  Examining Students’ Awareness.” Annals of Spiru Haret University. Economic  Series, 21(4), 211-225, doi: https://doi.org/10.26458/21411 M23 (vrednovanje)
 • 47. Kuleto, V.; Bucea-Manea-Țoniş, R.; Bucea-Manea-Țoniş, R.; Ilić, M.P.; Martins, O.M.D.; Ranković, M.; Coelho, A.S. The Potential of Blockchain Technology in Higher Education as Perceived by Students in Serbia, Romania, and Portugal. Sustainability 2022, 14, 749. https://doi.org/10.3390/su14020749 M22
 • 48. Application of Artificial Intelligence and Machine Learning in Higher Education, Available Platforms and Examining Students’ Awareness / Valentin Kuleto, Milena Ilić, Velimir Dedić, Katarina Raketić // EdTech Journal. – Vol. 1, No. 1 (2021), p. 24–28. (ISSN 2812-8753). DOI: https://doi.org/10.18485/edtech.2021.1.1.2
 • Kuleto, V., Dedić, V., [2014]. E Learning = E učenje: razvoj, tehnologija, budućnost. Beograd: Link group. ISBN – 978-86-88841-02-3. COBISS.SR-ID – 204137484.
 • Kuleto, V., Varagić, D., [2015]. Kako do posla u 21. veku + 444 saveta za uspešnu karijeru, 1 izdanje, Beograd: Link group, ISBN – 978-86-88841-05-4, COBISS.SR-ID – 218137612.
 • Kuleto, V., Varagić, D., [2016]. Kako do posla u 21. veku + 444 saveta za uspešnu karijeru, 2 izdanje, Beograd: Link group, ISBN – 978-86-88841-05-4, COBISS.SR-ID – 303876615.
 • Kuleto, V., Ilić, M., Stojaković, D., [2021]. Upravljanje projektima. Beograd: Fakultet savremenih umetnosti. ISBN 978-86-87175-08-2, COBISS.SR-ID – 43156233.
 • Distance Learning System
 • Web Content Management Server
 • Testing and Learning Software
 • Business Information System
 • University Information System
 • Students Internet Service
 • Human Resources Information System
 • Biblioteka softver
 • B2E Portal – Business to Employee Portal
 • Facility Management Solution
 • Web Content Management Server
 • CORE – Enterprise Resource Planning Solution
EnglishSerbian