Kako uskladiti želje i tržište rada

Želje maturanata za upis na određene studije često nisu u skladu sa potrebama tržišta rada.

Osim toga, ogromna većina maturanata planira da studira na teret budžeta, iako je prethodnih godina gotovo polovina brucoša školovanje nastavljala o sopstvenom trošku.

Rezultati istraživanja o izboru studija sprovedenog na sajtu Prijemni.infostud.com na uzorku od oko 2.000 ispitanika pokazuju da ove godine najveće interesovanje vlada za medicinu ili stomatologiju, na drugom mestu je oblast informacionih tehnologija, a zatim su podjednako interesantni jezici/književnost i studije prava.

IT planira da studira 6% maturanata, a ponuda poslova prelazi 16%

KAKO_USKLADITI_ZELJE_I_TRZISTE_RADA

Kada se ovi rezultati uporede sa podacima o traženim zanimanjima na sajtu Poslovi.infostud.com u 2013. godini primetan je izvestan nesklad između interesovanja maturanata i potreba tržišta rada.

Oko 7% budućih studenata planira da upiše studije iz oblasti medicine i stomatologije, a ponuda poslova iz oblasti zdravstva na sajtu poslovi.infostud.com je oko 1% u odnosu na sve objavljene oglase. Informacione tehnologije želi da studira oko 6% maturanata, dok je ponuda poslova na sajtu znatno veća, oko 16% oglašenih pozicija je iz ove kategorije. Svaki dvadeseti ispitanik planira da studira pravo, a ponuđenih radnih mesta iz ove oblasti je bilo oko 2% u 2013. godini. Za oblast ekonomije uvek vlada veliko interesovanje – oko 5% budućih studenata će birati studije iz te oblasti, a na sajtu je prošle godine bilo 37% oglasa iz ove kategorije.

Finansiranje studija

Kada je u pitanju finansiranje studija, većina anketiranih planira da školovanje nastavi na budžetu (77% ove godine prema npr. 75% prošle godine). Na pomoć roditelja oko plaćanja školarine računa oko 14% ispitanika, dok manje od jedne desetine učesnika u istraživanju kaže da će se zaposliti i na taj način finansirati studije. Najmanje je onih koji će podići kredit kako bi platili studije.

U slučaju da ne uspeju da se upišu na budžet kako su prvobitno planirali, više od polovine anketiranih je izjavilo da će svakako upisati studije. Više od dve trećine od tog broja kaže da će im u tom slučaju roditelji finansirati studije, dok svaki peti ispitanik navodi da će studije platiti tako što će se zaposliti.

Interesovanje za IT studije u porastu

Na osnovu želja maturanata može se primetiti da lagano opada interes za upis studija iz oblasti ekonomije, političkih nauka, umetnosti i dizajna, turizma, biologije i ekologije, dok raste broj maturanata koji bi želeli da studiraju nešto iz oblasti informacionih tehnologija i elektrotehnike.

Izvor: B92 (objavljeno: 30.5.2014)

EnglishSerbian