10 najaktuelnijih trendova i projekcija razvoja STEM obrazovanja danas

Nema sumnje da se STEM koncept izdvojio kao najinovativniji i najvažniji kada je u pitanju savremeno i kvalitetno obrazovanje. Reč je o pristupu koji se fokusira na usvajanje znanja i veština iz četiri ključne oblasti:

  • nauka (Science),
  • tehnologija (Technology),
  • inženjerstvo (Engineering) i
  • matematika (Mathematics).

Prema rezultatima nekoliko studija, u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi nema dovoljno obučenih radnika iz STEM oblasti. Ipak, s obzirom na to da će većina budućih poslova zahtevati s njima povezana znanja i veštine, STEM predmeti su postali važan deo nastavnih programa u najboljim svetskim školama.

U ovom tekstu pokazaćemo koji su danas glavni trendovi u STEM obrazovanju, šta nas čeka u budućnosti i odgovorićemo na pitanje: Ima li STEM-a u Srbiji.

STEM obrazovanje – trendovi i predviđanja

1. Uticaj pandemije na značaj STEM-a

Pandemija virusa COVID-19 dodatno je povećala našu zavisnost od tehnologije.

Od sastanaka koji se održavaju preko aplikacije „Zoom”, preko školovanja koje se odvija putem inovativnih platformi za učenje na daljinu, pa sve do dostave hrane i ostalih potrepština – postalo je jasno da nam je tehnologija neophodna kako bi omogućila da život funkcioniše neometano i kako bi nas zaštitila. Mnogi tradicionalni poslovi ne odvijaju se na isti način kao pre aktuelne zdravstvene krize, već je u različitoj meri tehnologija postala njihov sastavni deo.

Trenutne procene kažu da će usvojene tehnološke promene ostati prisutne i nakon pandemije, ali i više od toga – tehnologija će nastaviti svoju implementaciju u različite profesije kako bi one bile otpornije na uticaj potencijalne buduće pandemije.

– Otuda je danas STEM posebno važan zato što upravo nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika u kombinaciji omogućavaju učenicima da ovladaju širokim poljem znanja i veština, kao i njihovom primenom i implementacijom, čime u potpunosti osposobljava učenike za poslove budućnosti.

2. Veći fokus na T u STEM

Značaj tehnologije u našim životima ipak nije samo plod trenutne pandemije, već je iznad svega uslovljen dinamičnim tehnološkim razvojem u 21. veku. Gotovo da nema sfere poslovanja koja nije izmenjena različitim tehnološkim dostignućima, od kojih je internet svakako najvažnije.

Iz tog razloga se u okviru STEM obrazovanja sve više insistira na tome da učenici dobro ovladaju tzv. mekim i tvrdim tehnološkim veštinama, koje će im obezbediti dovoljan nivo digitalne pismenosti i tehnološke kompetentnosti.

Njihovi učitelji i nastavnici takođe moraju da podignu nivo poznavanja tehnologije i savremenih digitalnih trendova.

3. Pored nastavnika, sve važniju ulogu imaju i direktori škola

Neporeciv je značaj lidera i menadžera u glavnim sferama današnjeg ekonomskog razvoja, od biznisa do politike. Imajući ovo u vidu, potrebno je da i u obrazovanju otpočne proces izgradnje pametnog i efikasnog rukovođenja. To je posebno važno kada je u pitanju razvoj relativno nove oblasti kakva je STEM.

Direktori škola imaće povećan uticaj i odgovornost za uspeh svojih učenika. Na koji način?

Zato što upravo nastavnici s najviše tačnosti mogu da predvide uspeh svojih učenika, glavni zadatak direktora je da odaberu najbolje nastavnike. Zbog toga se danas sve više pažnje usmerava na segment upravljanja školom i osmišljavanje proverenih strategija koje će direktorima omogućiti da pronađu najbolje nastavnike sa STEM znanjima, ali i da stvore okruženje u kome i nastavnici i učenici mogu da se razvijaju u STEM oblastima.

4. Omogućavanje nastavnicima da se profesionalno razvijaju

Za uspeh učenika važna je pedagoška i stručna kompetentnost nastavnika.

Kada je u pitanju STEM, nastavnici se i sami i dalje upoznaju sa svim onim što ova oblast podrazumeva. Stoga je neophodno da se kontinuirano usavršavaju, a da bi im se to omogućilo, potrebno je izgraditi inovativne strategije za karijerni razvoj predavača iz STEM oblasti. Pretpostavlja se da će oni u budućnosti imati više vremena tokom dana da se profesionalno usavršavaju u svojoj školi i razmenjuju iskustva i saznanja iz STEM oblasti sa drugim kolegama.

Ovde ponovo dolazimo do uloge direktora koji treba da nastavnicima obezbedi prostor u školi specijalno opremljen za profesionalno usavršavanje.

5. Veći fokus na IT

U savremenom dobu IT predstavlja jedan od najtraženijih sektora, koji se povrh toga pokazao najotpornijim na izazove zdravstvene krize. Otuda je razumljivo što je povećano interesovanje za tu sferu. Mnogi veruju da će informacione tehnologije odigrati ključnu ulogu u celokupnom društvenom razvitku. Zbog toga će upravo IT zauzimati posebno mesto u okviru STEM predmeta.
Kako bi IT nastava bila kvalitetna, i sami nastavnici treba da poseduju relevantna znanja i veštine. Zbog toga će obuka nastavnog kadra iz IT-ja biti jedan od glavnih fokusa u budućnosti kako bismo imali uspešniju STEM nastavu.

6. STEM u nastavi od prvih razreda osnovne škole

Značaj i potreba za STEM predmetima pokazali su da je neophodno da se deca što pre upoznaju sa ovom oblašću, te se STEM postulati sve više koriste u obrazovanju najmlađih.

Istraživanja su pokazala da rano upoznavanje sa STEM-om pozitivno utiče na ishode obrazovanja, pa je i jedan od trendova koji se uveliko realizuje uvođenje STEM predmeta u nastavu od prvih razreda osnovne škole.

7. Povezivanje sa ekologijom

Jačanje i razvijanje ekološke svesti i briga o očuvanju planete predstavljaju najbitnije zadatke modernog društva, a upravo STEM predmeti mogu pomoći u pronalaženju inovativnih rešenja za održiv ekološki razvoj.

Cilj je da se kroz nastavu ukaže na bliskost ekologije i STEM oblasti, tako što će se znanja iz ovih predmeta usvajati kroz realne ili simulirane ekološke projekte i tako učenicima otkrivati kako STEM mogu upotrebiti za očuvanje planete.

8. Nastavnici će postati eksperti i vodiči

Nastavnici moraju da budu izuzetno upućeni u STEM predmete, ali istovremeno je potrebno da svojim učenicima pokažu zašto su te oblasti važne i da ih usmeravaju da samostalno i slobodno istražuju. To je najbolji način za usvajanje znanja iz ovih oblasti jer problemsko razmišljanje, istraživački duh i timski rad u njima igraju važnu ulogu. Umesto da predaju ex catedra, nastavnici će samo usmeravati učenike na pravi put, dozvoljavajući im da samostalno istražuju kreativne i inovativne pristupe rešenju problema.

9. STEM će odigrati važnu ulogu u premošćavanju jaza između učionice i stvarnog sveta

Kvalitetna nastava danas mora da omogući učenicima da znanja iz učionice primenjuju u realnom svetu. To je put kojim se gradivo efikasnije usvaja, ali i način da se učenici već tokom školovanja pripreme da preuzmu uloge koje ih u realnom poslovnom okruženju očekuju.

STEM oblast biće ključna za razvijanje ovakve prakse, jer je svet u kome živimo visoko tehnološki, a znanja iz ovih oblasti omogućavaju snalaženje u njemu. Praksa i rad na realnim projektima predstavljaju veliki deo STEM nastave. Naime, usvajanje znanja iz ovih oblasti traži da se učionica pretvori u pravi mali istraživački centar, čime se prevazilazi granica između nastave i stvarnog sveta. Otuda su iskustva stečena iz prakse STEM nastave dragocena za celokupno obrazovanje 21. veka kao pouzdana vodilja kako na najbolji način povezati znanje iz učionice i njegovu primenu u realnom svetu.

10. Kreativnost kao novi sastojak

STEM se već u najboljim školama transformisao time što je u sebe uključio i umetnost (ART), pa tako danas imamo STEAM. Dokazano je da umetnost razvija kreativnost kod učenika i pomaže im da sagledaju svet iz neobičnih perspektiva. Upravo to je neophodno kako bi bili bolji iz STEM oblasti i naučili da kroz spoj kreativnosti i nauke kreiraju inovativna rešenja i nove pristupe. Umetnost takođe omplemenjuje nauku, omogućavajući da se njeni izumi upotrebljavaju na humanistički način koji je od koristi svim ljudima, ali i čitavoj planeti na kojoj živimo.

Da li STEM postoji u Srbiji?

STEM je u svetu već neko vreme realnost u najboljim školama. Međutim, i u Srbiji postoje škole u kojima se neguju najkvalitetnije i najsavremenije svetske obrazovne prakse, a učenici zaista pripremaju za život i rad u 21. veku. U takvim školama STEM obrazovanje sastavni je deo nastave u skladu sa uzrastom.

Tako učenici Savremene osnovne škole i gimnazije, International Schoola i ITHS-a, srednje škole za IT, kroz inovativan koncept STEAM obrazovanja na kreativan način usvajaju znanja iz nauke, tehnologije, inženjerstva, umetnosti i matematike kroz projektnu nastavu, problem solving pristup, timski rad i istraživački duh.

Takođe, u ovim školama IT je sastavni deo nastave od malih nogu i bez obzira na uzrast učenici usvajaju važna IT znanja poput programiranja, dizajna i robotike i uz upotrebu edukativne tehnologije ovladavaju digitalnom pismenošću, a učenici ITHS-a postaju kvalifikovani IT stručnjaci.

Ono što posebno odlikuje STE(A)M koncept u ovim školama jeste jedinstven 4K princip: Kreativnost, Kolaboracija, Kritičko razmišljanje, Komunikacija. Zahvaljujući njima učenici, umesto na pasivan način, STEM znanja usvajaju aktivno, kroz realne primere i multidisciplinarne projekte, radeći u istraživačkim timovima. Takođe, ovi principi spadaju u tzv. transverzalne veštine i nezaobilazni su za rad u bilo kojoj oblasti 21. veka. Na taj način učenici ovih škola ne samo da usvajaju STEM znanja već se i pripremaju za profesionalni život u stvarnom svetu nakon školovanja.

Kada smo govorili o trendovima, videli smo da efikasnost STEM pristupa zavisi od nastavnika koji su obučeni i sposobni da znanja prenesu na pravi način. Upravo zato se u Savremenoj osnovnoj školi i gimnaziji, International Schoolu i ITHS-u mnogo polaže na profesionalno usavršavanje nastavnika kako bi uvek bili u toku sa najnovijim znanjima i trendovima u obrazovanju. Na taj način napreduju i oni i njihovi učenici.

Ono po čemu se ove škole posebno izdvajaju u ovom delu Evrope jeste činjenica da STEM nastavu povezuju sa ekologijom baš u skladu sa najnovijim svetskim pristupima i potrebama. Reč je o školama u kojima se kod učenika kontinuirano razvija ekološka svest – „green schools”, koje organizuju brojne ekološke akcije. Upravo zato su mnogi STEM projekti u Savremenoj osnovnoj školi i gimnaziji, International Schoolu i ITHS-u osmišljeni tako da su direktno povezani sa ekološkim pitanjima, zbog čega učenici usvajaju važna znanja, ali i uče kako da ih iskoriste na pozitivan i konstruktivan način koji će biti od koristi čitavoj planeti.

Srbija takođe ima i svog ekskluzivnog predstavnika za promociju i implementaciju STEM nastave. Naime, Institut za moderno obrazovanje predstavnik je mreže Science On Stage Europe u Srbiji. Reč je o najvećoj mreži STEM nastavnika u Evropi sa više od 100.000 predstavnika iz preko 30 zemalja Evrope, ali i Kanade, Egipta, Kazahstana i Gruzije. Kroz ovu mrežu nastavnicima su na raspolaganu brojni resursi za usavršavanje, kao i različite radionice na kojima zajedno sa kolegama iz celog sveta rade na implementaciji i poboljšanju STEM nastave. Institut za moderno obrazovanje takođe će organizovati prvi Science on Stage festival, na kome će učenici iz Srbije imati prilike da predstave svoje radove iz STEM oblasti i takmiče se za odlazak na evropski Science on Stage festival.

U Srbiji takođe postoji i interaktivni studio LINK STEAM LAB, u kome učenici kroz praktične primere, istraživački rad i realne projekte usvajaju znanja iz nauke, tehnologije, inženjerstva, umetnosti i matematike.

STEM obrazovanje je jedna od najbitnijih oblasti današnjeg školovanja i izuzetno je važno da budemo u toku sa njegovim trendovima ukoliko želimo da naša deca budu konkurentna na svetskom nivou u 21. veku.

EnglishSerbian