Kreativnost kao ključna veština za siguran i dobar posao u budućnosti

Nekada smatrana samo kao lep, ali neobavezan dodatak opštem obrazovanju, nešto što nam pomaže da ispunimo slobodno vreme, kreativnost je danas prepoznata kao ključna veština koja će našoj deci sačuvati poslove usled sve većeg razvoja AI (Artifical intelligence) i automatizacije poslovnih procesa. Naime, kako se automatizacija poslova širi, kreativnost istovremeno dobija na važnosti jer predstavlja suštinski ljudsku osobina koju roboti i veštačka inteligencija teško mogu da oponašaju.

Stručnjaci su saglasni u jednom: da bi u budućnosti došli do dobrih poslova, od ljudi će se očekivati da budu kreativni.

Zbog toga je potrebno da našu decu još od osnovne škole počnemo da učimo kreativnom razmišljanju kako bismo ih pripremili da se sa uspehom snađu na izazovnom tržištu rada u 21. veku.

Pandemija je dodatno ubrzala automatizaciju poslova

Stručnjak za veštačku inteligenciju Kaj-Fu Li (Kai-Fu Lee) procenio je još 2018. godine da će AI i automatizacija u narednih 15 godina preuzeti polovinu poslova koje obavljaju ljudi. Trenutna pandemija virusa COVID-19 značajno je ubrzala ovaj proces. IDC analitičar Morin Fleming (Maureen Fleming) potvrdila je da od izbijanja pandemije sve kompanije ozbiljno i ubrzano rade na automatizaciji procesa rada.

To znači da će brojna zanimanja u budućnosti nestati, odnosno biće u potpunosti obavljana automatski. Stoga su mnogi ljudi u opasnosti da se nađu u situaciji u kojoj će shvatiti da su znanja koja poseduju zastarela i neadekvatna za 21. vek.

Međutim, Li je predvideo da će kreativni poslovi sigurno preživeti ovu veliku automatizaciju poslovanja jer je kreativnost pre svega ljudska veština koju nijedan algoritam još uvek ne može da oponaša. Pandemija je takođe naterala ljude da budu kreativniji, da u hodu rešavaju različite izazove i da svoje poslovanje prilagode čestim lokdaunima. Stoga svi koji žele da u budućnosti zadrže svoja radna mesta moraju da razviju kreativne veštine. 

Kompanije su svoje zaposlene u prošlosti opremile alatima koji su im bili potrebni za produktivnost, od traktora na farmama do programa u ofisima. Ali kako roboti teže tim poljima, a algoritmi analiziraju podatke, zaposleni će se više isticati svojom kreativnošću nego produktivnošću.

Stručnjaci su saglasni da je sada pravi trenutak da obrazovanje počne da priprema decu da razmišljaju kreativno i problemski jer će od toga zavisiti i njihov uspeh u 21. veku.

Šta škole mogu da urade?

Da li ste znali:

– u školama širom sveta deca imaju matematiku svaki dan, dok kreativne predmete poput umetnosti pohađaju svega jednom ili dva puta nedeljno. 

Međutim, realnost je takva da će se u budućnosti i posebno na tržištu rada od većine današnje dece tražiti da budu kreativna, dok će se računanje retko kad očekivati od njih. To znači da sadašnji obrazovni sistem ne priprema decu za ono što ih očekuje, već ih po navici primorava da ispunjavaju zastarele obrazovne paradigme i standarde.

Jednostavno rečeno: u budućnosti kreativnost će biti suštinska veština. I to je ono što svi moramo da shvatimo.

Na primer, da bi bila uspešna u svom poslu, deca će morati da budu sposobna da iskažu svoje ideje vizuelno, da brzo sastave emotivni video ili da sagrade jednostavan prototip kako bi ilustrovala ideju. 

Stoga u obrazovanju moramo da posvetimo podjednaku pažnju dizajnu kao što posvećujemo gramatici i računanju, neophodno je da naša deca poznaju teoriju boja podjednako kao i statistiku i da koriste alate za editovanje videa kao što danas koriste Excel tabele. Takođe, ona moraju da rešavaju problemske zadatke i da tradicionalne predmete poput matematike, jezika i prirodnih nauka savladavaju na zanimljiv i kreativan način, koji im pomaže da uvide kako se ove nauke mogu upotrebiti u svakodnevnom životu. Takođe, važno je da se od malih nogu deca upoznaju sa principima programiranja jer je dokazano da ono podstiče kreativnost. 

Uspeh budućih generacija zavisiće od toga da li su u stanju da na radnom mestu doprinose na način na koji roboti ne mogu. A kreativnost je jedan od puteva za to. 

Svi se slažemo u jednom: zadatak obrazovanja je da priprema decu za uspeh, a to danas znači da ih uči kako da budu kreativni.

Kako u školama LINK edu Alliance učenici razvijaju kreativnost?

Osnovni cilj osnovnih i srednjih škola okupljenih u okviru LINKgroup sistema, u koje spadaju Savremena osnovna škola, Savremena gimnazija, International School i Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS, jeste pružanje modernog i aktuelnog obrazovanja, koje će deci doneti znanja, veštine, kao i opšti životni stav, zahvaljujući kojima će u budućnosti postati uspešni i ostvareni pojedinci.

Čitav pristup u ovim školama prilagođen je novim generacijama i njihovim potrebama. Kroz multidisciplinarne časove, projektnu nastavu i iskustveno učenje savremeni osnovci od malih nogu razvijaju kreativnost i uče se da kritički misle, rade u timovima i slobodno istražuju svet oko sebe.

Takođe, ove škole su i zvanično Brainfinity Problem Solving School, što znači da u nastavi koriste inovativni problem solving pristup koji oslobađa dečje kognitivne kapacitete, podstiče kritičko i kreativno mišljenje, kao i timske sposobnosti učenika. Problem solving predstavlja veštinu kreativnog rešavanja problema iz različitih oblasti, zbog čega je neophodan za poslove 21. veka koje odlikuju dinamičnost, promenljivost, potreba za timskim radom i brzim razmišljanjem. Reč je o veštini koju je Svetski ekonomski forum proglasio za najvažniju u budućnosti i kao prioritet obrazovanja za 21. vek. 

Savremeni osnovci usvajaju kreativnost i problem solving tako što rešavaju zanimljive probleme iz ekologije, finansijske pismenosti, matematike, logike, jezika, poezije, umetnosti i brojnih drugih oblasti i tako stiču ključna znanja i veštine važne za akademski, profesionalni i socijalni razvoj deteta.

Takođe, u Savremenoj osnovnoj školi i gimnaziji učenici od prvog razreda osnovne škole imaju priliku da usvajaju osnove programiranja kroz jedinstven ITAcademy JUNIOR program. Ne samo da je programiranje važna veština za budućnost već ono, prema mišljenju stručnjaka, razvija veštine kreativnosti kod učenika tako što ih podstiče da samostalno i fokusirano pronalaze kreativna i inovativna rešenja za različite probleme, a kada se udruži sa web dizajnom, pretvara ih u prave umetnike sposobne da stvaraju sopstvena vizuelna dela.

U Savremenoj osnovnoj školi i gimnaziji deca se uveliko pripremaju za budućnost tako što se uče i ohrabruju da kreativno i radoznalo pristupaju svetu oko sebe.

EnglishSerbian