Svaki deseti diplomac čeka posao duže od pet godina!

By milica
In Internet
Aug 27th, 2014
0 Comments
1218 Views

Izvor: Telegraf.rs

Objavljeno: 23.6.2014.

U čitavom regionu oslanjanje na socijalne mreže rođaka i prijatelja još daje najbolje rezultate pri traženju prvog posla, pri čemu Srbija prednjači jer je do zaposlenja preko ličnih kontakata došlo 36 odsto studenata univerziteta i 39,2 odsto diplomiranih studenata sa viših škola.

....slika blog

Prvi značajan posao, koji je ugovoren na više od šest meseci, najkraće traže diplomci u oblastima informatike, računarstva i matematike, a najduže učitelji, pedagozi i agroinženjeri, pokazalo je prvo regionalno istraživanje o diplomiranim studentima u okviru CONGRAD Tempus projekta.

Predstavljajući rezultate ankete, koja je obuhvatila Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, istraživač u Centru za obrazovne politike Predrag Lažetić rekao je da je, među diplomiranim studentima koji već rade, prosečna dužina traganja za poslom u regionu iznosila 5,17 meseci, a u Srbiji 5,03 meseci za one koji su se školovali na univerzitetu i 6,86 meseci za one koji su bili na visokim tehničkim školama strukovnih studija.

studenti diplomci

Na to pitanje nisu odgovarali diplomirani studenti koji ni pet godina nakon završetka školovanja nisu imali posao, a tražili su ga. Oni spadaju u kategoriju dugotrajno nezaposlenih i njih u Srbiji ima 11,6 odsto, dok je u regionu taj procenat najveći u Crnoj Gori i iznosi 15,6.

U regionu, najveća dugotrajna nezaposlenost nakon studija od preko 20 odsto zabeležena je u oblastima bionauke (biologija i ekologija), medicinskih nauka i kategorija u kojima dominiraju studije sporta i fizičke kulture, rekao je Lažetić na konferenciji za novinare.

slika2

S druge strane, dodao je on, jedan od pet diplomiranih na univerzitetima koji su učestvovali u projektu, tačnije 18 odsto njih u Srbiji i regionu, u trenutku diplomiranja je već imao značajan posao koji je nakon diplomiranja nastavio.

Govoreći o strategijama pronalaženja prvog značajnog zaposlenja, Lažetić je rekao da u čitavom regionu oslanjanje na socijalne mreže rođaka i prijatelja još daje najbolje rezultate (32,8 odsto na celom uzorku), pri čemu Srbija prednjači jer je do prvog posla preko ličnih kontakata došlo 36 odsto studenata univerziteta i 39,2 odsto diplomiranih studenata sa viših škola.

Sledeća najzastupljenija strategija na celom uzorku je praćenje oglasa u novinama i na internetu i to je za njih 21,2 odsto bio način da dodju do posla – objasnio je on.

Leave a Reply