Vodič za učenje – Kako da sa manje truda i vremena postižete odlične rezultate

Veoma retko, čak i u ustanovama koje se bave obrazovanjem, srećemo volju da se pomogne studentima, da se sve bitno za učenje uobliči u jedan vodič, priručnik, gde ćete na jednom mestu imati najvažnije savete i preporuke za učenje.

Iz tih razloga je nastao „Priručnik za uspešno i efikasno učenje”. On pokazuje načine kako da postignete ciljeve učenja: da naučite gradivo, zapamtite ga, usvojite znanje, položite ispit, dobijete visoku ocenu, primenite naučeno…

Želja autora priručnika je da se pomogne svima kojima je učenje sastavni deo aktivnosti bez obzira da li su u pitanju studenti i učenici, učesnici neformalnog obrazovanja, zaposleni ljudi čiji posao zahteva učenje. Priručnik će vam odgovoriti na niz dilema i otvoriti razumišljanja šta sve proces učenja podrazumeva i u kojim se sve pravcima treba razvijati kako bi se stepen savladavanja materije, koja je predmet učenja, povećao do maksimalnih granica svake individue, bez obzira na njene prirodne i lične sposobnosti.

Ovaj priručnik će vam pokazati:

  • Kako da uspešno učite?
  • Kako da se najbolje pripremite za polaganje različitih vrsta ispita?
  • Kako da organizujete radni prostor?
  • Kako da napišete dobar referat ili seminarski rad?
  • Kako da postignete maksimalnu mentalnu i fizičku formu u učenju i ostanete u njoj?
  • Kako da organizujete i uštedite vreme, stvorite korisne navike?
  • Kako da povećate koncentraciju?
  • Kako da pravilno učite?
  • Kako da najbrže uočite ključne reči u lekciji?
  • Kako da brzo čitate?
  • Kako da aktivno slušate i što više gradiva naučite na nastavi?
  • Kako da se borite protiv zaboravnosti?
  • Kako da savladate strah od ispita?
  • Kako da organizujete beleške sa predavanja?
  • Kako da se opustite tokom učenja?

Preuzmite svoj besplatan primerak “Vodiča za učenje”!

Priručnik će vam dati odgovore na ova, ali i ostala brojna pitanja i dileme. Cilj priručnika je da vas uputi kako da sebi olakšate učenje, smanjite vreme koje mu posvećujete, a u isto vreme postižete odlične rezultate.

EnglishSerbian