Ključ uspeha je u svakom od nas

Kljuc_uspeha_je_u_svakom_od_nasAngela Lee Duckworth napustila je zahtevan posao u konsaltingu kako bi se posvetila još zahtevnijem – podučavanju dece. Kao profesor matematike, a zatim i u ulozi psihologa, Angela je kroz svoj rad sa đacima otkrila uzrok razlika između rezultata boljih i lošijih učenika.

Iako se kao parametar za predviđanje obrazovnog kapaciteta uzima koeficijent inteligencije, Angela je otkrila da uspeh u školi, ali i u životu, zavisi od nečeg sasvim drugog. Ono što razdvaja uspešne od neuspešnih ljudi nije IQ, čak ni talenti koje poseduju, već upornost i čvrstina volje u ostvarivanju svojih ciljeva. Držati se dugoročnih planova, biti strastven i izdržljiv u naporima radi ostvarivanja željenih rezultata i vredno raditi na svojoj budućnosti svakog dana.

Kroz svoju teoriju, cenjena američka psihološkinja objašnjava čime bi trebalo da se vodimo u svakodnevnom životu kako bi na najbolji način osigurali uspeh koji priželjkujemo.

EnglishSerbian