(R)evolucija u savremenom obrazovanju: Virtual Reality i Augmented Reality

Prema procenama nekih stručnjaka, VR i AR tehnologija imaju potencijal da postanu prekretnica u obrazovanju 21. veka. Pametna upotreba ovih tehnologija u učionici oslobodiće učenike mehaničkog memorisanja, tradicionalnih provera gradiva u vidu testova i, ono što je najznačajnije, omogućiće im da znanja usvajaju kroz aktivno učešće i sopstveno iskustvo.

Da su ovakva predviđanja utemeljena, govori i izveštaj vodeće globalne investicione bankarske grupacije „Goldman Saks” (Goldman Sachs) koji pokazuje da je u 2020. prihod za VR i AR edukativni softver iznosio 300.000.000 dolara, a da se očekuje da do 2025. godine poraste na 700.000.000 dolara.

Bogati potencijal koji VR i AR tehnologija imaju u nastavi posebno dolazi do izražaja u hibridnom obrazovanju, koje je trenutno na snazi usled pandemije, ali koje će i u budućnosti imati svoju ulogu jer se svet koji poznajemo menja.

Šta su zapravo VR i AR tehnologija?

AR (Augmented Reality) predstavlja tehnologiju kojom se digitalni elementi poput zvuka, slike ili teksta projektuju u svet koji gledamo kroz tablet, pametne naočare ili kameru telefona.

VR (Virtual Reality) je kompleksniji koncept i podrazumeva kompjuterski generisano 3D okruženje koje pojedinac može da istražuje i sa kojim stupa u interakciju. Za razliku od projektovanja elemenata u svet pomoću AR tehnologije, virtuelna tehnologija pomoću VR naočara daje potpuni prikaz okruženja od 360 stepeni u kome pojedinac želi da se nalazi.

Šta upotreba ovih tehnologija donosi obrazovanju?

Iako se asocijacije većine ljudi u vezi sa ovim tehnologijama tiču video-igara, činjenica je da one imaju veliki potencijal u obrazovanju.

Njihova upotreba mogla bi u velikoj meri da izmeni nastavni proces i učenje učini znatno efikasnijim i kvalitetnijim. Pre svega, ove tehnologije ohrabruju učenike da istražuju, uče sopstvenim tempom, razvijaju kritičko mišljenje i bolje razumeju gradivo.

Pomoću edukativnih aplikacija koje su zasnovane na ovim tehnologijama učenici mogu vizeulno da usvajaju informacije, što će pomoći da se apstraktni koncepti ili udaljeni predmeti učine plastičnim, razumljivim i da se urežu u pamćenje dece. Druga stvar zbog kojih su ove tehnologije toliko efikasne u nastavi jeste činjenica da one spajaju zabavu i učenje, zbog čega ih učenici posebno dobro prihvataju.

Na primer, umesto da o Marsu uče iz knjiga, učenici mogu da stave VR naočare ili sednu u neki od VR simulatora i da krenu na tu planetu u misiju spašavanja posade tokom koje će rešavati realne probleme, saznati važne informacije o ovoj udaljenoj planeti kroz kombinaciju slike, zvuka i informacija i pri tome se dobro zabaviti.

Ove tehnologije su posebno dobre kao simulator za predmete poput fizike, biologije, hemije jer omogućavaju učenicima ne samo da vizuelno usvajaju informacije već i da vežbaju u kontrolisanim uslovima, pre nego što eksperimente izvedu u laboratoriji.

Jednostavno, VR i AR tehnologija omogućavaju učenicima interakciju sa bezbroj okruženja za učenje bez napuštanja učionice. A u svetu pandemije ovo je veoma važno. Zahvaljujući ovim tehnologijama, moći ćemo da zaštitimo sve učesnike nastavnog procesa – na prvom mestu učenike.

Kako VR i AR tehnologija menjaju nastavni proces?

 • Čine proces učenja zabavnim i interaktivnim.
 • Pomažu studentima da ostanu koncentrisani dok uče kompleksnije stvari.
 • Podstiču kreativno razmišljanje.
 • Smanjuju distrakcije.
 • Omogućavaju veću kolaboraciju tokom časa.
 • Predstavljaju sjajan način da deca iskuse praktičnu nastavu u kontrolisanim uslovima.
 • Unapređuju nastavni proces kroz 3D dizajn, modeling i prezentacije.

VR i AR tehnologija mogu se koristiti samostalno kao integralno nastavno iskustvo, ali i u kombinaciji sa tradicionalnim nastavnim sredstvima, odnosno kao sjajna dopuna učenju pomoću udžbenika. Veliki potencijal i revoluciju u obrazovanju koji se temelje na upotrebi ovih tehnologija najavili su i neki od predvodnika savremenog obrazovanja poput Googlea, koji ima Google Expedition i Google Tour, zahvaljujući kojima učenici mogu da u edukativne svrhe istražuju udaljene predele.

10 razloga zbog kojih je dobro koristiti VR i AR tehnologiju u nastavi

 1. Bezbednost i dostupnost: učenici putuju i istražuju svet bez napuštanja učionice.
 2. Razvijanje empatije: kroz viđenje sveta iz tuđe perspektive učenici stiču razumevanje za druge.
 3. Upoznavanje sa različitim karijerama: zahvaljujući VR tehnologiji, učenici mogu nakratko da vide kako je to biti doktor, poslovni čovek, astronaut i tako možda pronađu svoju buduću karijeru.
 4. Otkrivanje prirode: pomoću VR tehnologije učenici mogu da se vinu visoko u nebo, spuste u samo središte zemlje ili zarone do najdubljih tačaka okeana.
 5. Razumevanje istorije: putovanje kroz vreme i prisustvovanje velikim istorijskim događajima omogućiće učenicima da istoriju više nikada ne doživljavaju kao obične datume koji se uče napamet.
 6. Otkrivanje čoveka: VR tehnologija pomaže učenicima da se upoznaju sa kompleksnošću ljudskog tela, načinom na koji ono funkcioniše i da tako bolje razumeju svoj organizam.
 7. Kolaboracija: učenici zajedno sarađuju na različitim VR misijama, rešavaju probleme, ali i kreiraju sopstveni virtuelni svet i dele ga sa drugima.
 8. Primena u stvarnom svetu: učenici će otkriti kako se VR tehnologija primenjuje u drugim sferama poput arhitekture, medicine, gejming industrije, prodaje nekretnina i mode.
 9. Upotreba za lične projekte: učenici stiču znanja o tome kako se VR tehnologija koristi i u drugim sferama poput društvenih nauka, umetnosti i književnosti.
 10. Budi radoznalost: upečatljivim vizuelnim otkrivanjem različitih predela, događaja i predmeta VR tehnologija budi kod učenika radoznalost, želju za učenjem i istraživanjem, što su važne osobine za pojedinca u 21. veku.

VR i AR u nastavi u našem regionu

Kada je u pitanju naš region, VR i AR tehnologija koriste se u Savremenoj osnovnoj školi i gimnaziji. Učenici pomoću VR naočara i 9D VR Starshipa, futurističke letelice sa šest mesta, odlaze u misije tokom kojih stiču znanja o našoj prošlosti, udaljenim prostranstvima i skrivenim delovima sveta, kao i o dalekim planetama. Zahvaljujući ovakvoj nastavi, učenici brže i lakše usvajaju istoriju, geografiju, nauku, ali i umetnost, IT, STEM, i sve to dok se dobro zabavljaju.

Ovakvo usmerenje i upotreba VR tehnologije posebno su se pokazali dragocenim u vremenu vanrednog stanja i pandemije. Zahvaljujući VR tehnologiji, savremeni osnovci i gimnazijalci jedini su u Srbiji bili u prilici da realizuju svoju ekskurziju, i to tako što su otišli na put oko sveta tokom koga su saznali važne stvari o svim kontinentima, videli nezaboravne znamenitosti i sjajno se proveli. Oni su na ovu ekskurziju poveli i svoje vršnjake iz svih škola u Srbiji i tako svima omogućili preko potrebnu razonodu.

VR i AR tehnologija imaju izuzetan potencijal u obrazovanju budućnosti. One ne samo da proširuju prilike za učenje i obogaćuju način usvajanja znanja već i omogućavaju učenicima da ostanu bezbedni u trenucima kada se naš svet suočava sa složenim izazovima.

EnglishSerbian