Pomoć u učenju matematike

pomoc-u-ucenju-matematikeMatematika je problem za mnoge učenike. Mali broj njih će reći da im je ona omiljeni predmet u školi, ili da časove matematike nalazi posebno interesantnim. Matematika je takođe jedan od predmeta za koje je učenicima često potrebna pomoć privatnog tutora. Iz svih ovih razloga, nastavnicima i roditeljima može biti važno da saznaju ko je njihov saveznik u procesu podučavanja matematike. Moderne tehnologije nam nude pomoć i u rešenju ovog problema. Sve više obrazovnih YouTube kanala nudi posebno specijalizovane sadržaje koji će olakšati proces učenja matematike.

Kada govorimo o ovoj temi možemo početi od The Khan Academy koja nudi brojne video materijale iz matematike i geometrije u kojima se neguje pristup postupnog objašnjenja problema, na slikovit način uz povezivanje sa svakodnevnim iskustvima učenika. Koliko je ovaj pristup popularan svedoči i činjenica da ovaj kanal ima preko 200 miliona pregleda i oko 600 hiljada pretplatnika.

Obrazovni kanal koji takođe treba pomenuti i koji ima impresivni broj od 53 miliona pregleda i oko 140 hiljada pretplatnika je i PatrickJMT Free Math Videos. Zainteresovanost nastavnika i učenika najbolje svedoči o kvalitetu dostupnih materijala. U video materijalima se obrađuju različiti sadržaji od računa, do diferencijalnih jednačina, integrala i mnogih drugih sadržaja.

Dobar izvor sadržaja predstavlja i The Video Math Tutor koji ima oko 3 miliona pregleda. Ovaj kanal, pored brojnih video materijala, nudi i posebne savete za nastavnike i tutore, kao i za učenike. Posebno su zanimljive i mozgalice kojima je cilj da ceo proces učenja učine interesantnijim za učenika i podstaknu njegovu aktivnu participaciju. Mozgalice možete koristiti kako biste na interesantan način na primer završili čas matematike, organizovali takmičenja učenika, ili proveli kvalitetno slobodno vreme sa vašim detetom.

Interesantan kanal koji nastavnicima može biti od pomoći u procesu objašnjavanja brojeva može biti i Numberphile. Pregled od 23 miliona svedoči o zainteresovanosti nastavnika i učenika da saznaju nešto više o brojevima na drugačiji način. Postoji i posebna sekcija video materija na temu ljubitelja slaganja Rubikove kocke. Još jedan od kanala sa milionskim brojem pregleda je i Math Mammoth, kanal koji je takođe osmišljen kako bi pomogao nastavnicima, tutorima i roditeljima u procesu podučavanja matematike.

Vekovima smo grešili pokušavajući da kruto formalizujemo proces sticanja znanja, usled čega je on izgubio svoju osnovnu podsticajnu snagu. Suština procesa saznanja je radoznalost i zanimljivost procesa istraživanja. Navedeni kanali, video materijali i moderne tehnologije nam mogu pomoći da proces učenja matematike učinimo interesantnijim i dobijemo brojne ideje kako da učenicima gradivo objasnimo na nov način, kao i kako da uključimo igru i istraživanje kao sastavni deo procesa aktivnog učenja.

EnglishSerbian