TEHNOLOŠKI TRENDOVI I SAVREMENO OBRAZOVANJE

Kako piše PC Press, izuzetan napredak veštačke inteligencije (Artificial Intelligence AI) u prethodnoj deceniji doprineo je poboljšanju u obrazovnoj sferi na svim nivoima. Poseban napredak primećuje se na polju masovnih online kurseva (MOOC), sa akcentom na sve individualniji pristup učenju u odnosu na potrebe polaznika i studenata. Podrazumeva se da će u kvalitetnom obrazovanju uvek učestvovati ljudska bića u svojstvu nastavnika, ali jedan od glavnih izazova za stručnjake u obrazovanju predstavlja – kako na najbolji način integrisati napredne AI tehnologije sa tradicionalnim načinom učenja u učionici.

Roboti kao obrazovna sredstva se koriste u obrazovanju još od ranih 1980-ih godina. U savremenim osnovnim i srednjim školama današnjice možemo prepoznati primenu robota sa novim višenamenskim „čulnim” tehnologijama. Najpopularniji su roboti koji još u ranom uzrastu podstiču decu da kreiraju kodove, poput Ozobota, koga programiraju na osnovu šablona boja da igra i pleše, i Cubeleta, koji uz pomoć robo-blokova podstiče logičko i deduktivno razmišljanje kod dece. Robot-ljubimac PLEO rb na zanimljiv način i kroz igru pomaže deci u učenju biologije. Poseban značaj imaju vizuelni programski jezici poput Blocklyja, sa kojim deca na vrlo jednostavan način, već u uzrastu od 8 godina, mogu da kreiraju iOS i Android aplikacije koristeći C ili Javu.

U nastavnim programima škola i fakulteta budućnosti očekuje se zastupljenija upotreba AI tehnologija, inteligentnih tutora (Intelligent Tutoring Systems – ITS) i online sistema učenja.

Ovakvi sistemi nastali su iz prvih istraživačkih projekata (npr. Why2-Atlas) koji su podrazumevali interaktivnu komunikaciju između čoveka i mašine u formi digitalnih „privatnih profesora”. Obrada prirodnog jezika (Natural Language Processing NLP) i oruđa za procenu znanja radi koocenjivanja eseja u standardizovanom testiranju, koja su razvile kompanije kao što su Educational Testing Service i Pearson, u kombinaciji sa crowdsourcingom, značajno su unapredile online učenje i omogućile nastavnicima da višestruko povećaju svoje učionice. Uz softver i online sisteme kao što su Carnegie Speech ili Duolingo, kroz automatsko prepoznavanja govora (Automatic Speech Recognition – ASR), učenje stranih jezika nikada nije bilo jednostavnije. Sve je intenzivnija saradnja naučnika koji se bave veštačkom inteligencijom i naučnika iz sfere društvenih nauka. Slični tutorski sistemi za edukaciju razvijeni su i na polju prirodnih nauka: matematike (npr. Carnegie Cognitive Tutor), hemije, fizike, geografije, medicinske dijagnostike i dr.

Za prošle i buduće svetove

Očekujemo da će studenti u budućnosti biti u mogućnosti da urone u najrazličitije VR scenarije iz većine nastavnih predmeta (poput Stanfordovog Galileo Correspondence Projecta i Kolumbijinog projekta Making and Knowing). Oživljavanjem prošlih i kreiranjem fiktivnih svetova, studenti mogu da ostvare interakciju sa okruženjima i objektima sa kojima je teško ostvariti interakciju u realnosti.

TEHNOLOSKI-TRENDOVI-I-SAVREMENO-OBRAZOVANJEZnačajnom razvoju na polju analitike učenja doprineli su i data setovi iz sistema za online učenje (MOOC), koji nisu samo korisni za masovnu isporuku, već su postali prirodno sredstvo za prikupljanje podataka i eksperimente koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta masovnog učenja.

Pretpostavlja se da će u narednim godinama ekspanziju doživeti online obrazovni sistemi koji podržavaju viši nivo stručnog obrazovanja i celoživotno učenje, namenjeni zaposlenim stručnjacima, kao i ljudima koji menjaju karijeru i kojima je direktna interakcija sa predavačima od manjeg značaja. Takvi sistemi za unapređivanje znanja će veoma uticati na ekspanziju profesionalnih kvalifikacija i sertifikacije, koje se u potpunosti mogu steći na osnovu online kurseva.

Dodatno, procene su da, iako formalno obrazovanje neće nestati, online obrazovanje u kombinovanom iskustvu sa tradicionalnim učenjem će ostvariti ozbiljan udeo učenja na svim nivoima. Posebno u zemljama u kojima je pristup obrazovanju otežan široj populaciji, razvoj online naprednih obrazovnih resursa uz proces učenja koji se prilagođava korisniku trebalo bi da u velikom procentu reši pomenuti problem. U tom pravcu se očekuje izuzetno dinamičan razvoj. Stoga, realno izgledaju očekivanja da ćemo za koju godinu prilikom učenja imati pomoć „nastavnika robota”.

prof. dr Valentin Kuleto, predsednik kompanije LINK group

EnglishSerbian