TEHNOLOŠKI TRENDOVI I SAVREMENO OBRAZOVANJE

Kako piše PC Press, izuzetan napredak veštačke inteligencije (Artificial Intelligence AI) u prethodnoj deceniji doprineo je poboljšanju u obrazovnoj sferi na svim nivoima. Poseban napredak primećuje se na polju masovnih online kurseva (MOOC), sa akcentom na sve individualniji pristup učenju u odnosu na potrebe polaznika i studenata. Podrazumeva se da će u kvalitetnom obrazovanju uvek učestvovati ljudska bića u svojstvu nastavnika, ali jedan od glavnih izazova za stručnjake u obrazovanju predstavlja – kako na najbolji način integrisati napredne AI tehnologije sa tradicionalnim načinom učenja u učionici.

Roboti kao obrazovna sredstva se koriste u obrazovanju još od ranih 1980-ih godina. U savremenim osnovnim i srednjim školama današnjice možemo prepoznati primenu robota sa novim višenamenskim „čulnim” tehnologijama. Najpopularniji su roboti koji još u ranom uzrastu podstiču decu da kreiraju kodove, poput Ozobota, koga programiraju na osnovu šablona boja da igra i pleše, i Cubeleta, koji uz pomoć robo-blokova podstiče logičko i deduktivno razmišljanje kod dece. Robot-ljubimac PLEO rb na zanimljiv način i kroz igru pomaže deci u učenju biologije. Poseban značaj imaju vizuelni programski jezici poput Blocklyja, sa kojim deca na vrlo jednostavan način, već u uzrastu od 8 godina, mogu da kreiraju iOS i Android aplikacije koristeći C ili Javu.

U nastavnim programima škola i fakulteta budućnosti očekuje se zastupljenija upotreba AI tehnologija, inteligentnih tutora (Intelligent Tutoring Systems – ITS) i online sistema učenja.

Ovakvi sistemi nastali su iz prvih istraživačkih projekata (npr. Why2-Atlas) koji su podrazumevali interaktivnu komunikaciju između čoveka i mašine u formi digitalnih „privatnih profesora”. Obrada prirodnog jezika (Natural Language Processing NLP) i oruđa za procenu znanja radi koocenjivanja eseja u standardizovanom testiranju, koja su razvile kompanije kao što su Educational Testing Service i Pearson, u kombinaciji sa crowdsourcingom, značajno su unapredile online učenje i omogućile nastavnicima da višestruko povećaju svoje učionice. Uz softver i online sisteme kao što su Carnegie Speech ili Duolingo, kroz automatsko prepoznavanja govora (Automatic Speech Recognition – ASR), učenje stranih jezika nikada nije bilo jednostavnije. Sve je intenzivnija saradnja naučnika koji se bave veštačkom inteligencijom i naučnika iz sfere društvenih nauka. Slični tutorski sistemi za edukaciju razvijeni su i na polju prirodnih nauka: matematike (npr. Carnegie Cognitive Tutor), hemije, fizike, geografije, medicinske dijagnostike i dr.

Za prošle i buduće svetove

Očekujemo da će studenti u budućnosti biti u mogućnosti da urone u najrazličitije VR scenarije iz većine nastavnih predmeta (poput Stanfordovog Galileo Correspondence Projecta i Kolumbijinog projekta Making and Knowing). Oživljavanjem prošlih i kreiranjem fiktivnih svetova, studenti mogu da ostvare interakciju sa okruženjima i objektima sa kojima je teško ostvariti interakciju u realnosti.

TEHNOLOSKI-TRENDOVI-I-SAVREMENO-OBRAZOVANJEZnačajnom razvoju na polju analitike učenja doprineli su i data setovi iz sistema za online učenje (MOOC), koji nisu samo korisni za masovnu isporuku, već su postali prirodno sredstvo za prikupljanje podataka i eksperimente koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta masovnog učenja.

Pretpostavlja se da će u narednim godinama ekspanziju doživeti online obrazovni sistemi koji podržavaju viši nivo stručnog obrazovanja i celoživotno učenje, namenjeni zaposlenim stručnjacima, kao i ljudima koji menjaju karijeru i kojima je direktna interakcija sa predavačima od manjeg značaja. Takvi sistemi za unapređivanje znanja će veoma uticati na ekspanziju profesionalnih kvalifikacija i sertifikacije, koje se u potpunosti mogu steći na osnovu online kurseva.

Dodatno, procene su da, iako formalno obrazovanje neće nestati, online obrazovanje u kombinovanom iskustvu sa tradicionalnim učenjem će ostvariti ozbiljan udeo učenja na svim nivoima. Posebno u zemljama u kojima je pristup obrazovanju otežan široj populaciji, razvoj online naprednih obrazovnih resursa uz proces učenja koji se prilagođava korisniku trebalo bi da u velikom procentu reši pomenuti problem. U tom pravcu se očekuje izuzetno dinamičan razvoj. Stoga, realno izgledaju očekivanja da ćemo za koju godinu prilikom učenja imati pomoć „nastavnika robota”.

prof. dr Valentin Kuleto, predsednik kompanije LINK group