Trendovi koji će promeniti ono što danas zovemo obrazovanjem

Trendovi-koji-će-promeniti-ono-što-danas-zovemo-obrazovanjemNekoliko društveno-tehnoloških trendova za koje se očekuje da će uticati na obrazovanje tokom dolazećih decenija su:

 • Uređaji koje koristimo svaki dan obrađuju sve više informacija i sve brže. Eksponencijalni rast će se nastaviti.
 • Pristup ljudima, resursima i informacijama će biti nezavistan od lokacije ili institucije. Mreže, uključujući i mreže edukacije, će biti kreirane ili će nestati u zavisnosti od potrebe. To će dovesti do uzdizanja “mobilnog“ učenika i postaviti odgovarajuća pitanja u vezi sa izborom formalnog ili neformalnog učenja.
 • Očekuje nas razvoj novog okvira infromacija. Svako u razvijenim zemljama može očekivati da ima svoj okvir informacija, koji će biti gušći, dublji i raznolikiji od onog koji imamo sad. Stoga će biti drugačije ono što treba da se uči i predaje. Sve počinje od razumevanja novog okvira.
 • Cloud tehnologija će umanjiti vidljivost granica – među institucijama, delovima dana, slobodnog vremena i rada, zaposlenja i penzije. Ova nejasna granica će se takođe proširiti između privatnog i javnog života, stoga i na obrazovanje. Određivanje gde i kako će se obavljati učenje će biti vezano za nove slobodne izbore, nove organizacije i nadležnosti. U centru izbora se nalazi pojedinac. marketing institucija koje žele da budu izabrane će dobiti na značaju.
 • Nova kombinacija resursa će stvoriti obrazovanje kakvo želimo, ako unapred stvorimo viziju onoga šta želimo da postignemo time.
 • Od mejnfrejm računara do mini kompjutera, od ličnih računara do interneta: svakih deset godina dolazi do bazične promene u načinu na koji razmišljamo o računarima. Trenutni razvoj mobilnog i sveprisutnog kompjutinga omogućava da drugačije vidimo kako i gde učenici pristupaju ljudima, infomacijama i resursima. Slično tome, razvoj cloud kompjutinga ili tehnologija na dodir menjaju način interakcije sa digitalnih medijima.
 • Kredibilitet obrazovnih ustanova postaje najvažniji. Ko ne bude uspeo da prikaže svoj kredibilitet čak i iznad onoga što uistinu jeste izgubiće utakmicu.  Ustanove očekuje potreba da se neograničeno povezuju deleći svoje kvalitete.
 • Široka upotreba “globalnih” jezika povećava konkurentnost medju školama.
 • Škole dobijaju potpuno drugačije oblike, pojam škole u današnje vreme je potpuno promenjen – škole bez zidova. Nekretnine koje su simbol današnjih škola se digitalizuju.
 • Potrebe studenata i učenika će biti izmenjene.
 • Današnja uloga nastavnika će postati deo istorije.
 • Deca će dolaziti na čas sa više informacija.
 • Neformalno učenje će postati važnije i prirodnije.
 • Doći će do promene odnosa između učitelja i učenika.
EnglishSerbian