Slavni biznismen Ričard Brenson je u dečačkim danima oboleo od disleksije. Usred poremećaja čitanja i razumevanja pročitanog, on nije bio naročito uspešan u školi. Međutim, on i njegovi roditelji posmatrali su disleksiju kao izazov, a ne kao ograničenje. Kako bi se dokazao samom sebi, šesnaestogodišnji Ričard pokreće omladinski magazin, u kome su on i njegovi drugari vatreno pisali o tadašnjoj politici, naročito o ratu u Vijetnamu.

Danas Brenson poseduje biznis imperiju Virgin Group, u okviru koje uspešno posluje više od 400 kompanija.

Izrazita samomotivacija predodredila je ovog čoveka za veliki uspeh, a ne za običan život.

Samomotivacija je veština pojedinca da istraje u ostvarivanju postavljenih ciljeva, uprkos neizbežnim preprekama i problemima. Za razliku od spoljašnje motivacije, koju stavljaju u pogon drugi ljudi, samomotivacija je u nama i od nas zavisi da li ćemo problem videti kao kočnicu ili izazov.

Samomotivacija se stvara još u detinjstvu, izgrađivanjem prvih radnih navika, odlaganjem trenutnog zadovoljstva zarad dugoročne dobiti, racionalnim postavljanjem ciljeva i posedovanjem jake volje i napora da se oni realizuju.

Ako ste propustili taj voz, još ima prilike da se naučite samomotivaciji.

Ugledajte se na uzora

To može biti Ričard Brenson. Ili najveći govornik antičke Grčke Demosten, koji je savladao tik podizanja jednog ramena tako što je iznad njega držao mač. Svaki put kada bi imao nepravilno držanje, oštrica mača bi ga povredila i opomenula da spusti rame.

I njima je sigurno bilo teško da počnu da pobeđuju svoje slabosti, ali su ipak pokušali. Fokusiranjem na uzore rešićete jedan od najvećih izazova u samomotivaciji a to je da počnete da radite. Na sebi ili na zahtevnom projektu.

Ako vas zanima tema Zakon početka saznajte više klikom na link.

Uskladite lične i zajedničke ciljeve

Bićete samotivisani za rad u okviru određene organizacije ako se vaši lični ciljevi poklapaju sa kompanijiskim. To ne znači da ste sebična osoba, već da znate zašto se izabrali tim za koji igrate. Pored ciljeva, poželjno je da prihvatate kulturu kompanije, njene vrednosti, viziju i filozofiju.

Prema Dejvidu MekKilendu, tri faktora motivišu zaposlene na uspeh: samostvarenje, moć i pripadništvo grupi. Zadatak menadžera je da razume vašu motivaciju i adekvatno odgovori na nju, odnosno da vas motiviše na samomotivaciju.

Izgradite samopouzdanje

Kako vidimo sebe je ogledalo onoga što ćemo uraditi u životu. Ako vam se odraz u ogledalu naročito ne dopada, živećete život o kome sigurno niste sanjali.

Pored operativnog dela, u okviru kog vi radite, radite i radite kako biste ostvarili zacrtani cilj, samomotivacija podrazumeva i način kako nešto radite. Da li verujete u sebe? Koliko ste ljudi pridobili za ostvarenje svojih ciljeva? Na koji način ste ih ubedili?

Samopouzdanje možete graditi tako što ćete:

  •     biti ponosni na vaša dosadašnja dostignuća
  •     biti svesni svojih snaga
  •     biti svesni šta drugi ljudi vide kao vaše snage
  •     umeti da postavite dostižne ciljeve, uporno raditi na njihovoj realizaciji i uživati u uspehu

Ako vas zanima tema Lične osobine uspešnog čoveka saznajte više klikom na link.

Nosite ružičaste naočare

Čak i kada stvari ne idu po planu, pokušajte da zadržite pozitivne misli, jer ishod uglavnom ispadne onakav kako smo ga zamislili. Naša realnost zavisi od toga da li smo pažnju usmerili na problem ili na rešenje.

Većina zaposlenih će samo sumorno tvrditi da problem postoji, ne pokušavajući da ga otkloni. Vi ćete biti drugačiji — osmehnućete se izazovu i savladaćete ga.

Fokusirajte se na prave ciljeve

Pametno birajte ciljeve kojima ćete se posvetiti. Pravi ciljevi su:

  •    jasno definisani — samo takve ciljeve znaćete kako da ostvarite
  •    izazovni, ali sa merom — pronađite pravu meru kada definišete cilj. Ako je njegovo ostvarivanje prelako, demotivisaćete se, ako je njegovo ostvarivanje preteško, takođe ćete se demotivisati
  •    široki — ciljevi koje ostvarujete doprinose ne samo vašem dobru, već se tiču i šireg okruženja
  •    merljivi — ciljeve morate pretvoriti u brojke u dve situacije: kada određujete koji je cilj prioritetniji i kada merite koji deo cilja ste do sada ostvarili

Ako vas zanima tema Zakon postavljanja i ostvarivanja ciljeva saznajte više klikom na link.

Pročitajte 9 saveta kako da ostvarite ciljeve.

Okružite se insiprativnim ljudima

Kada ste demotivisani, ne možete se osloniti samo na podršku poletnih, pozitivnih i prijatnih ljudi, ali uz primenu ostalih samomotivacionih tehnika oni mogu doprineti vašem uspehu. Potreba zaposlenog da radi u jednom inspirativnom okruženju samo pokazuje kako je i samomotivacija socijalno uslovljena.

Ipak, dok pomoć takvih ljudi ne može da škodi, vaša je dužnost i odgovornost da sebe upravite ka pravim ciljevima.

Samomotivacija je igra u kojoj se takmičite sami sa sobom.

Ne pokušavam da igram bolje od drugih. Samo se trudim da igram bolje od sebe.

plesni umetnik Mihail Barišnjikov

Leave a Reply

EnglishSerbian