Najbolji obrazovni kanali za nastavnike i učenike

Najbolji-obrazovni-kanali-za-nastavnike-i-učenikeSve više se govori o važnosti i aktuelnosti teme korišćenja internet televizije i obrazovnih kanala. Brojni materijali koji su sada svima dostupni bez ograničenja, mogu se koristiti kako u cilju unapređenja nastave, tako i u samoobrazovanju. Ovo su trenutno jedni od ključnih procesa koji karakterišu obrazovanje 21. veka, osavremenjavanje nastavnog procesa i potreba za stalnim samoobrazovanjem i usavršavanjem usled naglog naučnog i tehničkog razvoja.

Kada govorimo o ovoj temi neizbežno je odmah pomenuti TED kao izvanredan izvor obrazovnih sadržaja. TED-Ed nudi veoma zanimljive video materijale koji se mogu koristiti kako bi se učenici zainteresovali za određene teme i kako bi se proces učenja učinio zanimljivijim, dok TED Talks nudi mogućnost da se upoznamo sa predavanjima i temama koje u fokus stavljaju najuticajniji ljudi današnjice. Na TED konferencijama pozivaju se vodeći naučnici i praktičari koji izlažu u 18 minuta svoje brilijantne ideje. Ovi video materijali mogu da budu veoma podsticajni u procesu usavršavanja, ili predstavljati dobar način da se putem njih učenicima skrene pažnja na prave uzore, aktuelne teme i dostignuća.

YouTube nudi i druge brojne mogućnosti da se unapredi proces obrazovanja putem dostupnih video materijala. Tu se pre svega izdvajaju YouTube Education i YouTube Teachers, kanali koji predstavljaju impresivne baze znanja. Sadržaji prikazani na ovim kanalima su od posebne pomoći nastavnicima, ali i svakom drugom ko radi na svom usavršavanju. Na YouTube Teachers možete pronaći više od 700 000 obrazovnih video materijala, sa čak 800 različitih kanala.

Kao dobre izvore obrazovnih sadržaja treba svakako pomenuti i Edutopia i Teaching Channel. Takođe, kao veoma koristan izvor sadržaja nastavnicima koji su zainteresovani za razvoj ideje učenja zasnovanog na projektu (PBL – Project Based Learning) mogu poslužiti video materijali dostupni na BIE (Buck Institute for Education). Ovde se mogu naći znanja, iskustva i saveti za primenu PBL-a u nastavi, na čiji sam značaj već više puta skrenuo pažnju.

Mogućnosti su brojne, a ovo su samo neki od primera kako nam obrazovni sadržaji postaju sve lakše dostupni, bilo za unapređenje vlastitog procesa učenja ili za obogaćenje procesa učenja naših učenika. Sve navedeno jasno ukazuje na to da učenje postaje kontinuirani proces koji traje ceo život, da nam svakim danom postaju sve dostupniji različiti izvori saznanja, i da postaje ključna odgovornost pojedinca da iskoristi mogućnosti koje mu se pružaju i usmeri proces učenja i vlastitog razvoja u pravcu koji želi.

EnglishSerbian