Interaktivne table za časove koji se prate s pažnjom

Interaktivne-table-za-časove-koji-se-prate-s-pažnjomPisanje kredom po tabli, hvatanje beležaka i kopiranje istih, usredsređenost na zapisivane i prepisivanje u toku časa je još uvek dominantan način rada u velikom broju škola. Prezentacija pomoću projektora, primena računara u učionici i prosleđivanje materijala putem elektronske pošte tek u poslednjih par godina su u značajnijoj meri zastupljeni. Međutim, odavno su se granice interaktivne nastave pomerile i mnogo dalje. Na primer u  Velikoj Britaniji je još 2002. godine korišćeno u nastavi 2700 elektronskih interaktivnih tabli, da bi se zatim ovaj trend ubrzano nastavio.

Primena elektronskih interaktivnih tabli koje su još poznate i kao elektronske bele table, pametne table ili interaktivne multimedijalne table pretvara tradicionalnu predavačko-reproduktivnu nastavu u interaktivnu nastavu koja odgovara obrazovnim potrebama savremenog učenika i dovodi do postizanja željenih ishoda učenja koji su u skladu sa zahtevima savremenog društva. Ovaj vid nastave obezbeđuje bolju motivisanost učenika i lakše održavanje njihove pažnje, zahvaljujući tome što učenici u ovom vidu nastave mogu da budu aktivniji, umesto da budu skoncentrisani na beleženje. Korišćenje različitih izvora znanja u mnogome obogaćuje sadržaj nastave i doprinosi razvoj funkcionalnih sposobnosti učenika.

Za organizovanje nastave na ovaj način potrebni su: računar, projektor i površina za projektovanje na kojoj se vrši prezentovanje, pisanje, crtanje itd. Po tabli se može pisati specijalnim olovkama, kod nekih modela i pritiskom prsta, a za najmlađi uzrast su dizajnirane i lopte za pisanje. Sama tabla je povezana sa računarom preko USB ulaza ili bežično, pomoću: Bluetooth-a, Infrared-a i Wi-Fi-a. Postoje različiti modeli interaktivnih tabli, a najpoznatiji brendovi su: Smart, Promethean, Polyvision, Hitachi, Mimio, Numonics i drugi. Interaktivne table funkcionišu tako što se informacije sa table šalju u računar, računar upravlja slikom na tabli koja je istovremeno platno na kome se neprestano projektuje slika, ali i generiše povratne informacije u računarski sistem.

Kao što je izneto na internacionalnoj konferenciji  „Tehnika i informatika u obrazovanju“ održanoj juna ove godine u Srbiji korišćenje interaktivnih tabli u nastavi omogućava veću aktivnost učenika u nastavnom procesu, veću raznovrsnost sadržaja i metoda u nastavi, pa samim tim i veću mogućnost prilagođavanja različitim stilovima učenja učenika, lakše razumevanje komplikovanijih zadataka zahvaljujući jasnijim, dinamičnijim i efikasnijim prezentacijama, razvijanje digitalnih veština učenika, kao i nastavnika, veću kreativnost i usled svega navedenog i veću motivaciju za učenje. Interaktivne table je moguće zbog fleksibilnosti njihove upotrebe koristiti za prezentaciju obrazovnog sadržaja bez obzira na uzrast učenika, a takođe ih je moguće koristiti i u procesu obrazovanja osoba sa invaliditetom.

Sve navedene prednosti su moguće jer upotreba interaktivnih tabli omogućava nastavniku pri kreiranju materijala za nastavu korišćenje dokumenata iz različitih programa na radnoj površini, markiranje, uvećanje teksta, naglašavanje funkcijom “reflektor” i druge mogućnosti koje se koriste da bi se u fokus stavili bitni sadržaji, omogućava mu i čuvanje svih unetih izmena koje su nastale u toku predavanja ili pak zadržavanje prezentacije u prvobitnom obliku kako bi pri sledećem predavanju proces predavanja išao drugim putem, shodno potrebama učenika. Na interaktivnim tablama se može uz pomoć takozvanih olovaka ili pak prsta zaokruživati, pisati ili crtati različiti oblici koji se lako mogu prepoznati i kao pravilni geometrijski oblici po potrebi, a jednostavnim pokretima se može vršiti i raspoređivanje datih elemenata po površini tj. tabli, što je naročito korisno pri šematskim prikazima.

Takođe je prilikom prezentacije omogućeno i povezivanje sa drugim stranama na radnoj površini, povezivanje sa drugim dokumentima i programima u računaru i povezivanje sa internet stranama. Ova mogućnost obezbeđuje potrebnu dinamiku u nastavnom procesu i čini jednostavnim uključenje mnogobrojnih primera u proces objašnjavanja gradiva, što je od velike važnosti za razvoj praktičnih znanja i veština učenika. Pored toga omogućeno je i snimanje ekrana u realnom vremenu, kao i snimanje screenshot-ova što čini dato predavanje u potpunosti dostupnim i kasnije.

Shodno svim navedenim mogućnostima koje interaktivna tabla nudi neophodno je da nastavnici dobro savladaju tehnike korišćenja ineraktivne table i da se pre svega zainteresuju za spoznaju svih mogućnosti koje ona nudi i savladaju ih kao jedan od zadataka u svom profesionalnom usavršavanju i procesu doživotnog učenja. Kvalitet i vrednost nastave zavise ujedno i od toga u kojoj meri nastavnik ume da iskoristi mogućnosti koje mu moderne tehnologije pružaju. Usled toga, kao podršku nastavnicima u radu na unapređenju kvaliteta nastavnog procesa veliki proizvođači interaktivnih tabli obezbedili su brojne izvore koji nastavniku mogu pomoći u korišćenju ovih tehnologija u nastavnom procesu. Proizvođači kao što su na primer Smart, Mimio i Hitachi obezbeđuju velik broj besplatnih online tutorijala i lekcija u ove svrhe.

Uvođenje interaktivne elektronske table u nastavu čini predavanja i proces učenja atraktivnijim, dinamičnijim i sadržajnijim. Nastavnicima omogućava veću kreativnost u kreiranju nastavnih materijala, olakšava im proces čuvanja, izmena i prosleđivanja materijala učenicima, a učenicima pomaže da se potpunije uključe u proces učenja. Učenici više ne moraju da brinu o beleškama ili da se trude da održavaju pažnju, jer se na ovaj način pre svega podstiče njihova motivacija za aktivno učešće u procesu učenja.

EnglishSerbian