Učenje zasnovano na projektu – PBL – Project Based Learning

U savremenoj didaktici najveći broj kritika je usmeren na frontalni rad, u kome se zadovoljavaju potrebe samo prosečnih učenika, daju znanja u gotovom obliku i forsira pasivnost učenika. Da bi se prevazišli ovi problemi teži se razvoju novih metoda rada kojima bi se osavremenio nastavni proces. Jedan od takvih pristupa je i učenje zasnovano na projektu (PBL – Project Based Learning).

Učenje-zasnovano-na-projektu-–-PBL-–-Project-Based-LearningPrimenom ovog modela nastavnik koristi pažljivo odabrane obrazovne aktivnosti koje su dugotrajne, interdisciplinarne, usmerene na učenika i aktuelna pitanja, probleme i praksu. PBL omogućava da učenici međusobno sarađuju organizovani u grupe da bi rešili konkretne probleme i na kraju predstavili svoj rad. Finalni rezultat projekata može da bude multimedijalna prezentacija, predstava, pisani izveštaj, Web stranica ili konstruisani proizvod.

Učenje u ovom procesu je zasnovano na sledećim principima. Projekat se organizuje oko odabranog aktuelnog pitanja, koje učenici nalaze važnim, ovo je jedan od najizazovnijih zahteva na kojem se zasniva PBL. Odabir pravog pitanja, predstavljanje datog pitanja učenicima, organizacija aktivnosti učenika u cilju davanja rešenja na postavljeno pitanje i izgradnja sposobnosti kod učenika da i sami postave ovakav vid pitanja, jeste osnova na kojoj se zasniva PBL. U cilju podučavanja nastavnika upotrebi date metode razvijen je veliki broj pisanih i video materijala organizovanih u vodič za nastavnike pomoću kojeg se oni mogu upoznati sa konkretnim primerima upotrebe PBL-a u nastavi (Edutopia.org’s Project-Based Learning professional development guide). Dalje je važno da se sadržaj teme organizuje oko problema, a ne oko discipline, čime se podstiče interdisciplinarnost. Kao i da učenici sami upravljaju procesom učenja organizovani u malim grupama, dok nastavnik ima ulogu konsultanta.

Pošto nastavnici sve češće imaju grupe učenika sa različitim stilovima učenja, iz raznih sredina i sa različitim nivoima sposobnosti, PBL nudi direktan pristup učenju koji može da pomogne svim učenicima da postignu uspeh. Što je još važnije, kada učenici dobiju detalje projekta, sami odlučuju kako će pristupiti postavljenom problemu i kako će ga rešiti. Ovo dovodi do razvoja samostalnosti u procesu učenja i predstavlja ključnu osnovu za razvoj sposobnosti doživotnog učenja kod učenika.

U procesu nalaženja rešenja za dati projekat učenici razvijaju osim osnovnih veština čitanja, pisanja i računa i veštine 21. veka, kao što su: sposobnost timskog rada, sinteze informacija, rešavanja problema, prikupljanja podataka za istraživanje, upravljanja vremenom i korišćenja alata visokih tehnologija u prikupljanju podataka i njihovoj prezentaciji. Na ovaj način uvodeći realan životni kontekst i upotrebu tehnologije u kurikulum kroz PBL pristup učenici se podstiču da postanu samostalni radnici, sa razvijenim kritičkim mišljenjem i  veštinom doživotnog  učenja.

EnglishSerbian