Veštačka inteligencija u visokom obrazovanju: Da li je budućnost za neke već stigla?

Način na koji ljudi putuju, organizuju svoje vreme i dolaze do informacija promenio se pod uticajem informacionih tehnologija. Veštačka inteligencija (artificial intelligence – AI) i mašinsko učenje (machine learning – ML) predstavljaju mehanizme koji su evoluriali iz procesa upravljanja podacima i razvoja podataka. Mnoge grane, uključujući obrazovanje, prepoznale su trend inkorporiranja ovih mehanizama u svoje poslovanje kao prekretnicu. Kao rezultat, obrazovne platforme i aplikacije u stanju su da bolje odgovore na istinske potrebe korisnika u skladu sa njihovim znanjem, što čini obrazovni proces efikasnijim. Dakle, AI i ML imaju veliki potencijal u elektronskom učenju i u visokoobrazovnim ustanovama. 

Istraživačka studija sprovedena u Republici Srbiji unutar visokoobrazovnih ustanova imala je za cilj da se utvrde potencijal i područja korišćenja veštačke inteligencije i mašinskog učenja u visokom obrazovanju, na osnovu sekundarnog istraživanja i analize dokumenata, analize sadržaja i primarnog istraživanja (anketa). Za potrebe istraživanja, sačinjen je upitnik koji je implementiran među studentskom populacijom (103 ispitanika) kako bi se generisali podaci i informacije o tome koliko znanja o AI i ML poseduje studentska populacija u Srbiji, prvenstveno kako bi se razumele prilike koje donose AI i ML u visokom obrazovanju, ali i izazovi koje oni donose. Studija se bavi ključnim pitanjima, kao što su opštepoznate činjenice i polazišta u vezi sa AI i ML u visokom obrazovanju; najbolje prakse kad je reč o upotrebi AI i ML u visokom obrazovanju; znanje koje studenti poseduju o AI i ML, kao i njihovi stavovi kad je reč o prednostima i izazovima koje oni donose u sferu visokog obrazovanja. Rezultati su evaluirani kroz regresionu analizu. Rezultati ukazuju na to da su veštačka inteligencija i mašinsko učenje esencijalne tehnologije koje unapređuju učenje, prvenstveno kroz veštine studenata, kolaborativno učenje u visokom obrazovanju, te istraživačko okruženje koje se odlikuje lakom dostupnošću.

Rezultati ovog istraživanja takođe su pokazali da AI i ML mogu unaprediti individualizovano učenje na različite načine: kroz razvoj veština studenata; obezbeđivanje okruženja koje pogoduje kolaborativnom učenju unutar visokoobrazovnih institucija; potencijal za unapređivanje sigurnosti i efikasnosti institucije; te obezbeđivanje mirnog, fleksibilnog i lako dostupnog računarskog okruženja koje omogužava studentima da se usredsrede isključivo na učenje.

Takođe je primećena i snažna korelacija između godina starosti i aktivnosti, gde mlađi studenti pokazuju visok nivo entuzijazma kad je reč o inkorporiranju veštačke inbteligencije i mašinskog učenja u njihove aktivnosti učenja.

Snažne korelacije ukazuju na to da se kroz AI i ML među studentima mogu razvijati veštine, kao i obezbediti kolaborativno radno okruženje unutar visokoobrazovnih institucija. Drugim rečima, kroz razvijanje veština i kolaborativno učenje, AI i ML mogu unaprediti prilagođeno (kastomizovano) učenje.

Snažne korelacije između mirmog, fleksibilnog i dostupnog računarskog okruženja i pristupačnog istraživačkog okruženja ukazuju na to da je reč o okruženju pogodnom za istraživanje. Takođe, prema rezultatima do kojih se došlo kroz ovo istraživanje, AI i ML mogu unaprediti sigurnost i efikasnost institucija. Pored toga, rezultati sugerišu snažnu korelaciju između godina starosti i aktivnosti, što ukazuje na to da su mlađi studenti veoma entuzijastični kad je reč o upotrebi AI i ML u njihovim aktivnostima u vezi sa učenjem. Ovi rezultati potvrđeni su i kroz primenu regresionog modela. Uopšteno govoreći, model upotrebljen u ovom istraživanju upućuje na to da AI i ML donose mnoštvo prednosti ustanovama visokog obrazovanja. 

Ova izuzetno značajna studija nudi vredne uvide i perspektive u kontekstu visokog obrazovanja u doba veštačke inteligencije. Sistem visokog obrazovanja mnogo je propatio u ovim turbulentnim vremenima. Fakulteti su se rvali sa problemima koji se tiču upisa i finansiranja zbog pandemije, koja u nekim delovima sveta i dalje predstavlja ogroman izazov. Međutim, mnoge institucije, univerziteti i fakulteti oduvek su želeli da budu inovativni kako bi osigurali svoj opstanak i poboljšali svakodnevicu svojih studenata. Za njih, budućnost je već stigla.

 

Dodatna literatura: Kuleto, V.; Ilić, M.; Dumangiu, M.; Ranković, M.; Martins, O.M.D.; Păun, D.; Mihoreanu, L. Exploring Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence and Machine Learning in Higher Education Institutions. Sustainability 2021, 13, 10424. https://doi.org/10.3390/su131810424.

EnglishSerbian