Osnovan naučni časopis EdTech Journal: Obrazovanje budućnosti i tehnologija na jednom mestu

Kao rezultat dugogodišnje tradicije i bogatog iskustva LINKgroupa u uvođenju najsavremenijih praksi u edukativnoj tehnologiji, sa ponosom objavljujemo da je pokrenut naučni časopis EdTech Journal, koji predstavlja prvi naučni časopis otvorenog pristupa u regionu posvećen korišćenju informacionih tehnologija u obrazovanju. 

Potreba za ovakvim časopisom pojavila se jer priznajemo važnost istinske upotrebe IT-ja u društvu i privredi, budući da obrazovanje predstavlja vitalni sektor društva. Obrazovanje za potrebe privrede i koncepti zasnovani na njemu su prekretnice koje se moraju uzeti u obzir pri razvoju budućeg opsega sektora obrazovanja.

EdTech Journal u izdanju LINKgroupa teži da na jednom mestu okupi ekspertizu iz oblasti edukativne tehnologije u vidu platforme za naučne radove, koja podržava i čini vidljivim doprinose autora i istraživača iz različitih disciplina i naučnih oblasti, koje su opisane u našoj „Naučnoj politici”, a koje se dotiču računarske nauke i IT-ja. 

Časopis će se objavljivati u štampanoj i elektronskoj formi, na srpskom i engleskom jeziku i biće orijentisan ka primeni informacionih tehnologija u obrazovanju, ali i privredi i društvu. 

Društvena, državna i kulturna uloga časopisa ogleda se u priznavanju značaja i uloge informacionih tehnologija i na njima zasnovanih rešenja u oblasti društva, privrede i obrazovanja. Opšti, naučni i društveni karakter časopisa ogleda se u deljenju znanja, rezultata naučnoistraživačkog rada i promocije nauke.

Glavni urednik časopisa EdTech Journal je dr Valentin Kuleto.

Okupili smo eksperte iz oblasti obrazovanja

Pažljivim izborom profesora sa različitih svetskih univerziteta iz Velike Britanije, Španije, Grčke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Portugalije, Rumunije, Australije, Indije, ali i naše zemlje, sa kojima je tokom prethodnih godina ostvarena saradnja, konstituisan je Uređivački odbor, koji je održao svoju prvu elektronsku sednicu i usvojio sva neophodna dokumenta za rad časopisa.

Prikupljeno je šest radova (pet naučnih i jedan stručni rad) za prvu svesku časopisa. Radovi su dobili po dve pozitivne recenzije i u prvoj i u drugoj rundi recenziranja, o čemu je vođena precizna evidencija i kreirana arhiva. Urednički odbor časopisa vodio je računa da se u prvom izdanju EdTech Journala nađu striktno radovi koji su se istakli po svom kvalitetu, vizionarstvu u oblasti edukativnih tehnologija, kao i da su delo najkredibilnije ekspertize iz ove struke.

Naučna polja kojima časopis pretežno pripada su tehničko-tehnološke nauke (elektronika i informacione tehnologije) i društveno-humanističke nauke (pravo, ekonomija i političke i organizacione nauke), ali i filozofija, psihologija, pedagogija i sociologija. Časopis neguje internacionalne, ali i identitetske nauke, budući da teži prezentovanju progresivnih ideja na globalnom nivou kako bi se stvorila adekvatna klima za realizaciju naprednih oblika primene tehnologije u obrazovnim praksama, kao i u drugim oblastima informacionih i društvenih nauka.

U toku su i pripreme za drugu svesku EdTech Journala, koje su se paralelno odvijale sa radom na prvom izdanju, kroz upućivanje poziva autorima i koordinaciju CNIR-a. Na ovaj način želimo da svim zainteresovanim stručnjacima i svima onima koji se bave implementacijom informacionih tehnologija u obrazovanje pružimo priliku da postanu deo kvalitetne i kredibilne zajednice u okviru koje će se EdTech popularizovati kroz razmenu znanja i komunikaciju sa globalnim trendovima u ovoj oblasti.

Zašto nam je potreban EdTech?

Važnost i uticaj tehnologije i naučnih osnova na kojima je ona izgrađena ne može se preceniti. Budući da živimo u doba kada je ona integralni deo svakodnevice, potrebno je da budemo proaktivni u obezbeđivanju toga da vrednosti koje su ugrađene u današnje tehnologije budu jasne i saopštene ljudima koji ih koriste za podsticanje odgovornih inovacija i obezbeđivanje napretka za celo društvo.

Zašto EdTech? Računarski hardver, softver i obrazovna teorija i praksa stvaraju obrazovnu tehnologiju (EduTech ili EdTech). EdTech je skraćenica za opisivanje poslovanja razvoja obrazovne tehnologije. Pored informacionih tehnologija, u obrazovnu tehnologiju je zajedno sa praktičnim iskustvom ugrađen i širok spektar teorijskih znanja iz različitih oblasti kao što su komunikacija, obrazovanje, psihologija i sociologija. Teorija učenja, obuke zasnovane na računaru, onlajn-učenje i m-učenje, gde se koriste mobilne tehnologije, uključeni su u ovaj krovni termin. Disciplina se razvija dok o njoj govorimo, baš kao i IT i računarske nauke.

Informaciona tehnologija pod kojom se podrazumeva upotreba računarskih programa za rešavanje poslovnih procesa ima višestruku primenu, koja je svoje mesto pronašla i u oblasti obrazovanja i do sada je, kako je praksa pokazala, doprinela tome da se ono drastično unapredi i dobije potpuno novu, futurističku dimenziju.

Misija da stvorimo obrazovanje budućnosti

Iako studenti mogu da koriste različita IT rešenja u svoje slobodno vreme, obrazovne institucije treba da im omoguće pristup najsavremenijim tehnologijama u kampusu kako bi bili upoznati sa aktuelnostima i da bi njihovi projekti bili uspešni, a iskustvo učenja poboljšano.

Studenti i nastavnici su već pod uticajem inovacija informacionih tehnologija na fakultetima i univerzitetima. Primene informacionih tehnologija se mogu videti u različitim oblastima obrazovanja. Sada je moguće koristiti, recimo, napredne platforme i tehnologije virtuelne realnosti, kao što su laboratorije virtuelne stvarnosti, čak, na primer, i u medicinskim školama. Međutim, da bi ovaj metod nastave uspeo, učenik mora biti motivisan i voljan da se potrudi. Pored toga, nastavnik mora biti upoznat sa mogućnostima tehnologije kako bi je implementirao u nastavi, što će kroz kreativan pristup prenošenju znanja dovesti do veće motivacije učenika da se potrudi.

Ključno je da donosioci odluka u školama poznaju mogućnosti tehnologije i mesta njihove primene kako bi se nabavila i implementirala odgovarajuća tehnologija i tako ostvario njen najveći učinak na dobrobit svih učesnika u obrazovnom procesu.

EdTech Journal – mesto za progresivne ideje u edukaciji

Svi obrazovni radnici imaju ogroman potencijal da promene obrazovne standarde i metode. Zbog toga je na svima njima – i nama – da pokrenemo promene u našoj zajednici, školi, kampusu i učionici. 

Moramo se suočiti sa novim izazovima i definicijama koje donose „nove tehnologije i nova saznanja”. Na nama koji delujemo u nauci u ovom trenutku u istoriji upravo je zadatak da svojim idejama promenimo svet i iskoristimo maksimalne potencijale koje tehnologija može da nam pruži. A kako bismo to učinili, potrebno je da sarađujemo međusobno i razmenjujemo ideje.

Nema boljeg trenutka nego početi odmah. 

 

EnglishSerbian