Koje osobine ima nastavnik 21. veka?

Koje_osobine_ima_nastavnikNastavnicima je obrazovanje učenika na prvom mestu i odgovorni su za dostizanje najviših mogućih standarda u radu i ponašanju. Nastavnici su pošteni i drže do svog integriteta, odlično poznaju svoj nastavni predmet, osavremenjuju svoja znanja i veštine, samokritični su, grade pozitivne profesionalne odnose i sarađuju sa kolegama i roditeljima u najboljem interesu svojih učenika.

Nastava

Nastavnik mora da:

1. Ima velika očekivanja koja inspirišu, motivišu i koja su izazov učenicima

 • obezbedi okruženje koje je sigurno i podsticajno za učenike, utemeljeno u međusobnom poštovanju;
 • postavi krajnji cilj i podstiče učenike svih pripadnosti, svih sposobnosti i tipova ličnosti;
 • uvek demonstrira vrednosti i ponašanje koje se od učenika očekuje, kao i da ima pozitivan stav prema radu.

2. Teži napretku i dobrim rezultatima učenika

 • bude odgovoran za postignuća učenika, njihov napredak i rezultate;
 • bude svestan sposobnosti koje učenici imaju i njihovog prethodnog znanja i da na osnovu toga planira nastavu;
 • usmerava učenike da razmišljaju o uspehu koji su ostvarili i o svojim budućim potrebama;
 • pokaže znanje i razumevanje metoda pomoću kojih učenici usvajaju gradivo i uvek ima uvid u to kako se oni odražavaju na nastavu;
 • podstiče učenike da se prema sopstvenom radu i učenju ponašaju odgovorno i savesno.

3. Pokazuje dobro poznavanje nastavnog predmeta i nastavnog plana i programa

 • da ima dobro znanje o predmetu i relevantnim oblastima iz nastavnog plana i programa, da neguje i održava interesovanje učenika za određeni predmet i da se angažuje ukoliko dođe do nekog nesporazuma;
 • pokaže razumevanje za razvoj i praćenje promena unutar određenih oblasti iz nastavnog predmeta;
 • preuzme odgovornost za promovisanje visokih standarda pismenosti, elokventnosti i pravilne upotrebe standardnog srpskog jezika, bez obzira na specijalistički predmet nastavnika;
 • ukoliko se deca tek uče da čitaju, nastavnik treba pokaže jasno razumevanje sistematičnosti učenja fonetskog sistema srpskog jezika;
 • ukoliko se deca uče da računaju, treba da pokaže razumevanje odgovarajućih nastavnih strategija.

4. Planira i predaje dobro osmišljene lekcije

 • prenese znanje i efikasno upotrebi vremensko ograničenje časa;
 • promoviše ljubav prema učenju i budi dečiju radoznalost za usvajanjem znanja;
 • zadaje domaće zadatke i planira druge vannastavne aktivnosti učenika kako bi učvrstio i proširio znanja i razumevanje savladanog gradiva;
 • sistematično i metodično pristupa nastavi;
 • doprinosi zanimljivosti nastavnog plana i programa u okviru relevantnih predmetnih oblasti.

5. Prilagođava nastavu tako da ona odgovara talentima i potrebama svih učenika

 • zna kada i kako da, na odgovarajući način pravi razlike, koristeći iznova pristupe kojima se učenici efikasno podučavaju;
 • dobro razume niz faktora koji mogu da budu prepreka učenicima prilikom učenja i zna najbolji način da te prepreke prevaziđe;
 • pokaže svest o fizičkom, društvenom i intelektualnom razvoju dece, i da zna kako da prilagodi nastavu različitim fazama razvoja učenika;
 • ima jasnu predstavu o potrebama učenika, uključujući i one sa posebnim obrazovnim potrebama( smanjenim intelektualnim kapacitetom ), sa nadarenim učenicima, one sa srpskim kao dodatnim jezikom, osobama sa invaliditetom, i da koristi i procenjuje karakteristične nastavne metode koje bi ih zaokupile i podržale.

6. Precizno i produktivno ocenjuje

 • zna kako da ocenjuje iz svog predmeta i iz oblasti njegovog nastavnog plana i programa, uključujući zakonom regulisane propise;
 • koristi formativno i sumativno ocenjivanje u cilju napredovanja učenika;
 • koristi relevantne podatke za praćenje napretka učenika, postavljanje ciljeva i planiranje narednih lekcija;
 • daje učenicima redovnu povratnu informaciju, kako usmeno tako i putem tačnog ocenjivanja i podstiče učenike da odgovore na tu povratnu informaciju.

7. Vodi računa o ponašanju, kako bi se obezbedilo zdravo i sigurno okruženje za učenje

 • ima jasno definisana pravila i rutinu ponašanja u učionicama i trudi se oko promovisanja dobrog i učtivog ponašanja, kako u učionicama tako i oko škole, a u skladu sa politikom obrazovne institcije;
 • ima velika očekivanja kad je reč o ponašanju učenika i zna kako da uspostavi disciplinski model sa velikim brojem strategija, koristeći pohvale, sankcije i nagrade, dosledno i pošteno;
 • uspešno vodi odeljenja, koristeći pristupe koji odgovaraju potrebama učenika, kako bi ih uključio i motivisao;
 • održava dobre odnose sa učenicima, a ujedno im je i autoritet i odlučno reaguje kada je to potrebno.

8. Ispunjava veliki broj profesionalnih obaveza

 • daje pozitivan doprinos životu i duhu škole;
 • razvija efikasan profesionalni odnos sa kolegama, znajući kada i kako da iskoristi savet i pomoć stručnjaka;
 • efikasno raspoređuje pomoćno osoblje;
 • preuzima odgovornost za poboljšanje nastave kroz odgovarajuće stručno usavršavanje, usvaja savete i prima upute od kolega;
 • efikasno i konstantno razgovara sa roditeljima u vezi sa dostignućima i uspehom učenika.

Lično i profesionalno ponašanje

Koje_osobine_ima_nastavnik_21_vekaOd nastavnika se očekuje da uvek održava visoke standarde ličnog i profesionalnog ponašanja. Sledeće izjave definišu ponašanja i stavove koji postavljaju norme ponašanja tokom karijere nastavnika.

Nastavnici održavaju poverenje javnosti u svoju profesiju i visoke etičke standarde ponašanja, unutar i izvan škole tako što:

 • se prema učenicima odnose sa poštovanjem, gradeći odnose zasnovane na međusobnom poverenju i sve vreme obraćaju pažnju na granice koje odgovaraju profesionalnom položaju jednog nastavnika;
 • imaju u vidu potrebu da se zaštiti dobrobit učenika, u skladu sa zakonskim odredbama;
 • tolerantni su i poštuju prava drugih;
 • ne podrivaju osnovne vrednosti, uključujući demokratiju, vladavinu prava, slobodu pojedinca i uzajamno poštovanje i toleranciju prema različitim verama i uverenjima;
 • vode računa da se lični stavovi ne izražavaju na način koji dovodi do iskorišćavanja ranjivosti učenika ili ih možda navodi da krše zakon.

Nastavnici moraju da vode računa o duhu, politici i ponašanju škole u kojoj predaju i održavaju visoke standarde svojim kvalitetima, koji sluze kao primer.

Takođe, neophodno je da nastavnici imaju razumevanja i da uvek deluju unutar zakonskih okvira u skladu sa njihovim profesionalnim dužnostima i odgovornostima.

EnglishSerbian