Šta su Stiv Džobs i Bil Gejts rekli o obrazovanju?

Šta-su-Stiv-Džobs-i-Bil-Gejts-rekli-o-obrazovanjuKako bi, po Bilu Gejtsu, trebalo da izgleda savremena učionica? Na koji način Stiv Džobs miri dilemu tradicionalno – online učenje? Pročitajte o vizijama budućeg obrazovanja ova dva velika čoveka iz dva dela knjige Stiv Džobs Valtera Ajzaksona. Prvi deo prenosi polemiku između Džobsa i predsednika SAD-a Baraka Obame o načinima za reformisanje američkog obrazovnog sistema. Drugi deo prenosi razgovor između Džobsa i Gejtsa o tome kako računari i mobilni uređaji postaju nove “školske table”.

Stiv Džobs i Barak Obama razgovaraju o obrazovanju…

Džobs je isto tako napao američki obrazovni sistem, rekavši da je beznadežno zastareo i obogaljen sindikalnim pravilima. Sve dok prosvetni sindikati ne budu slomljeni, neće biti nikakve nade za reformu obrazovanja. Prema prosvetarima se treba odnositi kao prema profesionalcima, rekao je, a ne kao radnicima kraj industrijske pokretne trake. Školski direktori treba da budu u mogućnosti da ih zapošljavaju i daju im otkaze na osnovu toga koliko su dobri. Škole bi trebalo da ostanu otvorene najmanje do 18 sati i aktivne jedanaest meseci godišnje. Apsurdno je, dodao je on, da su američke učionice i dalje zasnovane na nastavnicima koji stoje pred tablom i koriste udžbenike. Sve knjige, nastavni materijali i ocenjivanje treba da budu digitalni i interaktivni, prilagođeni svakom učeniku, tako da reakcije na njih mogu da se dobiju u stvarnom vremenu.

Bil Gejts i Stiv Džobs razgovaraju o obrazovanju…

Džobs je postavio neka pitanja u vezi s obrazovanjem i Gejts mu je skicirao svoju viziju o tome kako bi škole budućnosti trebalo da izgledaju, s učenicima koji posmatraju predavanja i video lekcije nasamo, dok vreme u učionici koriste za rasprave i rešavanje problema. Bili su saglasni da su računari, dosad, izvršili iznenađujuće mali uticaj na škole – daleko manji nego u drugim društvenim oblastima kao što su mediji, medicina i pravo. Da bi se to promenilo, rekao je Gejts, kompjuteri i mobilni uređaji moraće da se usredsrede na davanje personalizovanijih lekcija i obezbeđenje motivacionih odgovora.

Iz knjige Stiv Džobs Valtera Ajzaksona

EnglishSerbian