UNESCO i nova era obrazovanja: Integracija veštačke inteligencije u visoko obrazovanje

Svet se neprestano menja, a sa njim se menja i obrazovanje. Jedna od najnovijih promena podrazumeva integraciju veštačke inteligencije (AI-ja) u visoko obrazovanje, konkretno kroz upotrebu AI četbota – ChatGPT-ja.

Prema dokumentu koji je UNESCO objavio 2023. godine pod nazivom „Nova regionalna konvencija za priznavanje studija i diploma u Latinskoj Americi i Karibima” (ChatGPT and Artificial Intelligence in higher education, Quick start guide), uloga ChatGPT-ja i veštačke inteligencije u visokom obrazovanju je centralna tema. Ovaj dokument detaljno opisuje kako se ChatGPT može koristiti u obrazovanju i koje su etičke implikacije ove tehnologije.

ChatGPT, koji je dostigao cifru od 100 miliona korisnika samo dva meseca nakon lansiranja, predstavlja veštačku inteligenciju koja je sposobna da proizvodi realističnu konverzaciju u vidu tekstualnih odgovora. Na osnovu velike količine podataka sa interneta, ChatGPT može da generiše odgovore na pitanja, pružajući korisnicima bogato i informativno iskustvo, navodi pomenuti dokument. Međutim, upotreba ChatGPT-ja u obrazovanju nije bez izazova. Izazovi se kreću od pitanja akademskog integriteta do problema sa privatnošću, pristrasnosti, diskriminacije i pristupačnosti. Uprkos ovim izazovima, UNESCO poručuje da se, uz odgovarajuće smernice i preporuke, ChatGPT može efikasno koristiti u visokoobrazovnom sektoru.

Primena ChatGPT-ja u obrazovanju može biti mnogostruka, uključujući unapređenje administrativnih procesa, povećanje angažovanja zajednice i personalizaciju učenja za studente. Takođe, ChatGPT može poslužiti kao dragocen alat za istraživanje, pomažući studentima i fakultetima da pristupe velikim količinama podataka i da ih analiziraju.

Iako je ChatGPT i dalje u relativno ranoj fazi implementacije, njegova upotreba u visokom obrazovanju predstavlja značajan korak napred. Kao što je prikazano u ovom dokumentu, integracija veštačke inteligencije u obrazovanje ima potencijal da unapredi učenje, administraciju i angažovanje na nov i uzbudljiv način.

Kroz dalje istraživanje i primenu AI tehnologije možemo otkriti još više mogućnosti za unapređenje visokog obrazovanja. Izazovi kao što su individualizacija nastave, podrška studentima u realnom vremenu, prilagođavanje tempa učenja svakom studentu i smanjenje administrativnih tereta mogu se rešiti ili ublažiti pomoću AI-ja, stav je autora dokumenta.

Dalje, AI može igrati ključnu ulogu u personalizaciji obrazovanja. To bi moglo podrazumevati korišćenje algoritama za analizu podataka o učenicima kako bi se bolje razumeli njihovi individualni stilovi učenja, potrebe i interesovanja. Na osnovu tih informacija, obrazovne institucije bi mogle prilagoditi nastavne materijale i metode svakom pojedinačnom studentu.

Takođe, AI može biti korišćen za pružanje real-time podrške studentima (na primer, za pružanje odgovora na pitanja i pomoći u razumevanju kompleksnih koncepta). Ova tehnologija može biti posebno korisna za studente koji se suočavaju sa izazovima u učenju, kao što su oni sa specijalnim potrebama.

Smanjenje administrativnih tereta predstavlja još jednu potencijalnu beneficiju korišćenja AI-ja u obrazovanju. Automatizacijom rutinskih zadataka, kao što su ocenjivanje i evidencija prisustva, AI može omogućiti nastavnicima da se fokusiraju na ono što je zaista važno – na učenje i interakciju sa studentima.

Ali, dok AI donosi mnoge potencijalne beneficije, postoje i rizici koje treba uzeti u obzir, navodi se u dokumentu – na primer, pitanja privatnosti podataka, etičke dileme i rizik od preterane zavisnosti od tehnologije. Kao rezultat toga, potrebna je odgovorna upotreba AI-ja, uključujući transparentnost u korišćenju AI alata, zaštitu podataka učenika i stalno praćenje i evaluaciju upotrebe veštačke inteligencije.

Zbog svoje sposobnosti da generiše i procenjuje informacije, ChatGPT može imati niz uloga u procesima nastave i učenja. Zajedno sa drugim oblicima AI-ja, ChatGPT bi mogao da poboljša proces i iskustvo učenja za učenike. ChatGPT se može koristiti kao samostalna alatka ili može biti integrisan u druge sisteme i platforme koje koriste veštačku inteligenciju. Može obavljati mnoge jednostavne zadatke ili zadatke tehničke prirode (npr. osnovna istraživanja, proračuni, provera), a primeri prikazani u tabeli pokazuju kako bi ChatGPT mogao biti implementiran u nastavu i korišćen za unapređenje učenja i samog nastavnog procesa.

Ovaj Uneskov dokument opisuje upotrebu ChatGPT-ja, veštačke inteligencije za generisanje teksta, u visokom obrazovanju. Ovo su njegove glavne tačke:

  • Koristi u administraciji: ChatGPT se koristi za unapređenje efikasnosti administrativnih procesa u obrazovnim institucijama. To može podrazumevati odgovaranje na upite potencijalnih studenata, pomoć studentima pri upisu na kurseve, pronalaženje novosti i resursa, slanje podsetnika ili obaveštenja i prevod informacija za međunarodne studente i osoblje.
  • Angažovanje zajednice: ChatGPT se može koristiti za razvoj strategija angažovanja zajednice koje se zasnivaju na specifičnim karakteristikama institucije, poput geografije, lokacije, potreba zajednice i lokalne demografije.
  • Izazovi i etičke implikacije: Uticaj ChatGPT-ja na visoko obrazovanje bio je brz i kontroverzan. Postoji zabrinutost u vezi sa akademskim integritetom, regulativom, privatnošću, kognitivnim pristrasnostima, rodnom diskriminacijom i drugim vrstama diskriminacije, pristupačnošću i komercijalizacijom.
  • Preporuka Uneska o etici veštačke inteligencije: Cilj ove preporuke je da osigura da sistemi veštačke inteligencije rade za dobrobit pojedinaca, društava, okoline i ekosistema.
  • Prilagođavanje ChatGPT-ju u visokoobrazovnoj instituciji: Ako se koristi u skladu sa etičkim kodeksom i uz odgovarajuću izgradnju individualnih i institucionalnih kapaciteta, ChatGPT bi mogao da pomogne visokoobrazovnim institucijama da pruže studentima personalizovanije i relevantnije iskustvo učenja, da unaprede administrativne procese, te da unaprede istraživanje i angažovanje zajednice.

Dokument propagira otvorenost za diskusiju. Ohrabruje se otvorena diskusija među članovima fakulteta, osobljem, studentima i drugim zainteresovanim stranama o uticaju ChatGPT-ja na visokoškolske ustanove. Dokument daje jasne smernice studentima i instruktorima o tome kako i kada ChatGPT može biti korišćen, uz sugestiju da takve smernice ne treba nametati, već se o njima treba dogovarati.

Dokument propagira povezivanje sa ishodima učenja – pružanje podrške kada je reč o povezivanju ChatGPT-ja sa ishodima učenja na kursevima kako bi se studentima olakšalo razumevanje kako ChatGPT može podržati njihovo učenje. Dokumentom se sugeriše pregled svih oblika procene i evaluacije kako bi se osiguralo da su svi elementi prikladni za svoju svrhu. Ovaj pregled može dovesti do zamene ispita ili drugih oblika ocenjivanja ličnim procenama. Takođe, dokument predlaže pregled i ažuriranje politika koje se tiču akademskog integriteta / akademske iskrenosti u odnosu na ChatGPT i druge AI alate. Predviđa se obuka nastavnika, istraživača i studenata za poboljšanje upita koje postavljaju ChatGPT-ju.

Osim toga, dokument se bavi izgradnjom kapaciteta za razumevanje ChatGPT-ja i upravljanje njime, stvaranjem novih programa/kurseva koji se fokusiraju na ChatGPT/AI, ažuriranjem postojećih programa/kurseva za uključivanje AI pismenosti, AI etike i osnovnih AI kompetencija i veština, kao i pružanjem obuke zaposlenima u visokom obrazovanju.

Takođe, dokument uvodi koncept AI revizije, koji je važan korak u proceni trenutne situacije i podršci institucionalnom planiranju. AI reviziju bi trebalo da obavi upravno telo visokoškolske ustanove uz temeljno konsultovanje sa svim akademskim, administrativnim i IT odeljenjima, kao i sa studentima.

U dokumentu se konstatuje kako, da bismo napravili prave korake napred, moramo nastaviti sa istraživanjima, testiranjima i evaluacijama kako bi se osiguralo da AI tehnologija poboljšava, a ne ometa kvalitet obrazovanja.

Referenca:

EnglishSerbian