Smanjenje stresa studenata tokom ispitnih rokova: Alternativni načini ocenjivanja

Svi znamo koliko ispitni rokovi mogu biti stresni za studente. Upravo zbog toga sve više fakulteta razmatra alternativne načine ocenjivanja kako bi se smanjio pritisak na studente tokom formalnih ispita. U nastavku vam predstavljamo nekoliko pristupa koji mogu doprineti smanjenju stresa u ispitnim periodima:

Formativno ocenjivanje – Ovaj pristup podrazumeva kontinuirano ocenjivanje tokom semestra, što studentima pruža priliku da redovno dobijaju povratne informacije o svom radu i napretku. Manji testovi, zadaci, seminarski radovi, prezentacije i druge aktivnosti zajedno utiču na formiranje formativne ocene.

Portfolio radova – Studenti tokom semestra kreiraju portfolije svojih radova i aktivnosti, koji se potom ocenjuju na kraju semestra. Ovakav pristup omogućava im da pokažu širinu svog znanja i veštine umesto da pokazatelj budu samo rezultati sa jednog velikog ispita.

Grupno ocenjivanje – Studenti rade u grupama na projektima ili zadacima, a ocena se dodeljuje celoj grupi na osnovu kvaliteta rada. Ovakav način rada može smanjiti stres kod svakog studenta, jer se ocena zasniva na radu grupe.

Onlajn-testovi – Omogućavaju studentima da rade testove na internetu, čime se smanjuje pritisak da dođu na testiranje na određeno mesto i u određeno vreme. Takođe, onlajn-testovi omogućavaju fleksibilnost kada je reč o vremenu polaganja, što može biti korisno ako studenti imaju druge obaveze.

Alternativni oblici ocenjivanja – Uključuju različite oblike ocenjivanja, poput eseja, projekata i prezentacija, umesto ocenjivanja samo na osnovu tradicionalnih testova i ispita, što može uticati na smanjenje stresa koji studenti osećaju zbog formalnih ispita.

Fleksibilni rokovi za polaganje ispita – Fakulteti mogu ponuditi fleksibilne rokove za polaganje ispita, što studentima omogućava da odaberu termin koji najbolje odgovara njihovim potrebama. Na ovaj način smanjuje se stres jer studenti imaju više vremena da se psihički pripreme za ispit.

Otvorena knjiga tokom ispita – Studenti mogu da koriste materijale za učenje tokom polaganja ispita, što može smanjiti stres koji uzrokuje memorisanje velikog broja informacija.

Opcija ponovnog polaganja – Fakulteti mogu ponuditi studentima opciju ponovnog polaganja ispita, što može smanjiti pritisak da se dobije visoka ocena iz prvog pokušaja i omogućiti studentima da budu opušteniji tokom prvog polaganja, znajući da imaju i drugu šansu.

Konsultacije sa profesorima – Fakulteti mogu studentima pružiti mogućnost da se sastanu sa profesorima pre ili posle ispita kako bi dobili dodatne savete i povratne informacije. I u ovom slučaju stres se smanjuje jer su studenti bolje pripremljeni i znaju šta mogu da očekuju.

Mentalna i emocionalna podrška – Fakulteti mogu pružiti mentalnu i emocionalnu podršku studentima kako bi im pomogli da se lakše nose sa stresom i anksioznošću tokom ispita. To može uključivati radionice za smanjenje stresa, savetovanje i podršku od strane studenata ili drugih zaposlenih na fakultetu.

Povratne informacije o ispitu – Profesori mogu pružiti studentima detaljne povratne informacije o njihovom rezultatu na ispitu. To može uključivati razloge za dobijanje određene ocene, primere dobrog i lošeg rada i savete kako da poboljšaju svoj rad. Na taj način pomoći će studentima da se fokusiraju na konkretne oblasti koje treba da unaprede umesto da se osećaju nemoćno zbog jedne loše ocene.

Podrška kolega – Fakulteti mogu formirati posebne studijske grupe ili programe podrške u okviru studentskih organizacija kako bi podstakli zajedničko učenje i saradnju.

Korišćenje tehnologije – Fakulteti mogu koristiti tehnološka sredstva poput interaktivnih materijala za učenje, video-tutorijala ili aplikacija za učenje jezika kako bi studenti stekli veštine koje su im potrebne za ispite. Ovo može biti posebno korisno za studente koji preferiraju vizuelni način učenja.

Jasno definisani kriterijumi ocenjivanja – Fakulteti mogu jasno definisati kriterijume ocenjivanja za svaki ispit, što studentima pruža jasnu predstavu o tome šta se od njih očekuje. Ovo predstavlja još jedan od načina za smanjenje stresa jer studenti znaju na koji način da se pripreme i šta treba da urade kako bi dobili visoku ocenu.

Prilagođavanje ispitnih uslova – Fakulteti mogu prilagoditi ispitne uslove za studente sa posebnim potrebama, kao što su studenti sa invaliditetom ili studenti koji su u fazi oporavka od bolesti. To može biti produženje roka za spremanje ispita, korišćenje dodatnih materijala ili promena formata ispita.

Uvođenje ovih alternativnih načina ocenjivanja može značajno doprineti smanjenju stresa studenata tokom ispitnih rokova, a time i poboljšanju njihovih akademskih rezultata. Uz to, ovakvi pristupi mogu pomoći studentima da razviju veštine koje će im biti korisne i nakon završetka studija, poput komunikacionih veština i veština rešavanja problema, kao i sposobnost za saradnju. Zato fakulteti širom sveta sve više teže implementaciji ovakvih pristupa kako bi se stvorilo što pozitivnije i produktivnije obrazovno okruženje za sve.

EnglishSerbian