Prikaz: Nove perspektive virtuelne i proširene stvarnosti: pronalaženje novih nastavnih pristupa u transformisanom okruženju za učenje

uredila Linda Danijela, Rautlidž, 2020.

Knjiga „Nove perspektive virtuelne i proširene stvarnosti: pronalaženje novih nastavnih pristupa u transformisanom okuženju za učenje” nas uči dragocenim lekcijama o primeni virtuelne stvarnosti u obrazovanju. Sadrži 18 poglavlja, koja pojašnjavaju različite tehnike za primenu VR i AR tehnologija. Pored toga, autori ispituju ove mogućnosti iz različitih perspektiva, uključujući sticanje znanja, efikanost procesa učenja i potrebu za promenom načina gledanja na virtuelnu stvarnost.

Ova literatura može se koristiti u inovativnoj pedagogiji. Postoji neodložna potreba da se objasni i podrži učenje u transformisanom obrazovnom okruženju. Tehnološki napredak je omogućio nove načine učenja, ali i kreirao nove probleme za obrazovne institucije. Rešenja u vezi sa virtuelnom realnošću su uzbudljiva, očaravajuća i pristupačna i mogu da ubrzaju obrazovni proces. Kao obrazovni resurs, ova knjiga proučava potencijal virtuelne, proširene i mešovite stvarnosti (VR/AR) da edukatorima pomažu da unaprede učenje, ali i načine na koje se ove tehnologije mogu primeniti u učionici. Kao alat za izgradnju znanja i razvoj metakognitivnih procesa, rešenja u vezi sa virtuelnom stvarnošću mogu da budu efektivni obrazovni alati koji proširuju obim obrazovnih mogućnosti za učenike iz svih slojeva. Ova knjiga je neprocenjiva za akademike, istraživače i postdiplomske studente koji studiraju obrazovne tehnologije.

Tehnološki napredak i mogućnosti digitalizacije transformišu obrazovno okruženje na različite načine, zbog čega je neophodno osigurati usvajanje osnovnih kompetencija bez kojih je nemoguće funkcionisati u današnjem svetu i postarati se da opsednutost tehnologijom ne nadvlada ciljeve učenja. Istraživači u ovoj knjizi ispituju mogućnosti virtuelne, proširene i mešovite stvarnosti predlažući načine za poboljšanje učenja, primenjujući postojeća VR/AR rešenja kao alate za učenje i strukturiranjem procesa učenja.

VR/AR rešenja mogu da nam pomognu da naučimo stvari koje bismo inače teško ili nikako mogli da razumemo. Nekoliko je razloga zašto se VR rešenja mogu tako uspešno primenjivati u obrazovanju: ona

  • umanjuju prepreke i pružaju pristup teško dostupnim mestima, bilo zbog istorijskih promena i napretka ili zbog neophodnosti da se istorijske i prirodne vrednosti sačuvaju od ljudskog uticaja;
  • pomažu nam da apstraktno učenje pretvorimo u konkretno jer omogućavaju savladavanje složenih pojmova i, konačno, osiguravaju inkluzivno obrazovanje.

Ove mogućnosti mogu i treba da se koriste za poboljšanje razumevanja. Pošto su VR/AR rešenja povezana sa problemima u obrazovanju koji nastaju usled nedovoljnog postignuća, istraživači  trenutno istražuju različite načine za primenu VR/AR rešenja u obrazovanju sa ciljem da se obrazovni proces učini efikasnijim, modernijim i raznovrsnijim. Pored toga, oni traže i tehnička rešenja da virtuelnu realnost učine pristupačnijom i privlačnijom.  

Pošto veliki broj mladih odustaje od visokog obrazovanja, visokoobrazovne institucije veruju da će korišćenje tehnoloških resursa pomoći da se ova statistika promeni. Pronalaženje rešenja za primenu virtuelne, proširene i mešovite stvarnosti (XR), koje su popularne među mlađim generacijama, može da učini nastavu i praktičnu obuku u visokom obrazovanju privlačnijom za širu publiku. Istovremeno, entuzijazam studenata za učenje može se povećati pružanjem osećaja autonomije i mogućnosti da steknu kompetencije.

Iako rešenja poput virtuelne (VR), proširene (AR) i mešovite stvarnosti (MR) postoje već duže vreme, njihovu obrazovnu primenu tek treba detaljno proučiti. Međutim, ako pretpostavimo da je obrazovanje ključ za veći uspeh, nove ideje i bolje društvo, onda moramo verovati da obrazovanje treba da identifikuje i reši nove obrazovne i kulturološke probleme. U ovoj knjizi grupa istraživača se okupila kako bi razgovarala o tome kako virtuelna stvarnost može da unapredi sticanje specifičnog znanja, meri napredak u znanju i učini efikasnijim procese koji bi inače bili mnogo skuplji, opasniji, dugotrajniji ili neefikasniji.

Linda Danijela je profesorka na Naučnom institutu za pedagogiju Univerziteta Letonije u Rigi i dekan Fakulteta pedagogije, psihologije i umetnosti Univerziteta Letonije, kao i predsednica univerzitetskog veća za promociju pedagogije. Njena istraživačka interesovanja uključuju primene obrazovne robotike u učenju i načine za smanjenje socijalne izolovanosti pomoću virtuelnog obrazovanja i inovativnih obrazovnih tehnologija. Profesorka Danijela je autorka i koautorka brojnih radova na temu obrazovnih procesa.

Dodatna literatura:

  1. L, Daniela (2020). New Perspectives on Virtual and Augmented Reality Finding New Ways to Teach in a Transformed Learning Environment. Routledge 
EnglishSerbian