Savremena gimnazija – najmodernija Cambridge škola u Srbiji

Spoj tehnologije, inovativnog pristupa nastavi i obrazovanja za 21. vek

Savremena gimnazijaSavremena_gimnazija je novi član u velikoj LINK group edukativnoj porodici, koja već dve decenije pomera granice u obrazovanju i zalaže se implementaciju obrazovanja 21. veka podržanog naprednom tehnologijom.

Osnivanje gimnazije na temeljima svih obrazovnih principa za koje se ova kompanija zalaže bio je logičan sled i još jedan značajan iskorak ka obrazovanju budućnosti.

Savremena gimnazija je najsavremenija Cambridge gimnazija u Srbiji. To znači da je savremena u svakom smislu – objedinjuje moderno okruženje, napredan plan i program, interaktivno učenje, nastavu na srpskom i engleskom, cenjene Cambridge diplome, interdisciplinarnost i kreativnost, bogate vannastavne aktivnosti i poseban pristup potrebama svakog učenika. Ukratko, vaše dete neće ići u ovu školu zato što mora – već zato što želi.

Spoj modernog okruženja, tehnologije i savremene edukacije

Savremena_gimnazija–najmodernija_Cambridge_skola_u_Srbiji_2

– Učenici Savremene gimnazije provode vreme u moderno opremljenim učionicama koje podsećaju na Google prostorije: Intelligent Classroom, odnosno Pametne učionice, i Google Technology Classroom. Ove učionice su pravi primer primene najnovije tehnologije u obrazovanju, odnosno one su spoj modernog i udobnog prostora, napredne tehnologije, novog iskustva učenja i obrazovanja 21. veka.

– Osim modernih kabineta i amfiteatra, učenicima su na raspolaganju i : centar za učenje, biblioteka na srpskom i engleskom, školski restoran i odlično opremljena sala za rekreaciju sa spravama za vežbanje, pilates loptama i strunjačama.

– Učenici imaju svoje kutke u kojima vreme van nastave mogu ispuniti čitanjem, vežbanjem ili druženjem sa prijateljima. Savremena gimnazija je osmišljena kao mesto u kome dete ima potpunu slobodu, udobnost i mogućnost da razvije sve svoje potencijale.

– U nastavi se koriste najnovije tehnologije, kao što su tablet i iPad uređaji, interaktivne, odnosno pametne table, Google aplikacije, elektronski dnevnik, kome u svakom trenutku mogu pristupiti roditelji i tako imati uvid u ocene i napredovanje svog deteta, platforma za učenje putem interneta, elektronska biblioteka ‒ ebrary sa više od 30.000 naslova…

– Zahvaljujući jedinstvenoj eLearning platformi za učenje na daljinu, uči se kroz različite medije: pomoću video, audio i tekstualnih materijala. Svi nastavni materijali nalaze se na online platformi, tako da im učenici mogu pristupiti i koristiti ih gde god da se nalaze, a sve propušteno usled izostanka sa nastave, mogu vrlo jednostavno da nadoknade.

Internacionalan i potpuno drugačiji prstup učenju

Savremena_gimnazija–najmodernija_Cambridge_skola_u_Srbiji_3

– U Savremenoj gimnaziji, tehnologija je samo sredstvo da bi se postiglo drugačije obrazovanje, inovativni način školovanja koji daje daleko bolje rezultate od onih na koje smo navikli, koji stvara mlade ljude kakvi su potrebni savremenom društvu i istovremeno odgovara na sve njihove potrebe i zahteve. Suština je u načinu na koji se sve ove pogodnosti koriste. Zato je pristup u radu sa decom u Savremenoj gimnaziji sasvim drugačiji i to je upravo ono što je izdvaja od drugih srednjih škola. Ovde je nastava kreativna, interaktivna i zanimljiva.

– Drugačiji pristup nastavi podrazumeva rad u malim grupama od 15 do 20 učenika, mentorsku i individualnu nastavu, kao i prepoznavanje talenata, kvaliteta i potreba svakog učenika.

– Savremena gimnazija ima akreditacije i Ministarstva prosvete Republike Srbije i Odeljenja za međunarodne ispite Univerziteta Cambridge, po čijem planu i programu radi. Nastava se održava na srpskom, engleskom ili na oba jezika, u zavisnosti od toga da li se učenik opredeli za Nacionalni program, Cambridge program ili Kombinovani program.

– Zahvaljujući tome, znanje i diplome stečene u Savremenoj gimnaziji omogućavaju maturantima da sa visokom prohodnošću upišu više škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Pored zvanične diplome u Srbiji, učenici ovde mogu da steknu i svetski priznate Cambridge diplome, ali i da usavrše svoj engleski toliko da bez problema mogu da upišu fakultet i studiraju bilo gde u inostranstvu.

Usvajanje paktičnih znanja, razvijanje kreativnosti i rešavanje problema

Savremena_gimnazija–najmodernija_Cambridge_skola_u_Srbiji_4

– Savremena gimnazija je Future Ready School što znači da odgovara na potrebe deteta iz takozvane generacije Z i izazove savremenog društva u kojem ono živi. Predstavlja kombinaciju kvalitetnog obrazovanja i upotrebe najsavremenijih tehnologija u cilju sticanja funkcionalnih i primenjivih znanja.

– Savremena gimnazija je jedna od Cambridge Global Perspectives škola. To znači da učenici imaju priliku da pohađaju interdisciplinarni predmet Globalne perspektive i da kroz njega, ali i celokupan pristup radu, objedinjuju znanja iz različitih oblasti i primenju ih u rešavanju konkretnih zadataka i u realnim životnim situacijama. Tako razvijaju kritičko mišljenje i uče na kreativan način.

– Ovde se uči po takozvanom STEM konceptu – nauka (science), tehnologija (technology), inženjering (engineering) i matematika (mathematics). STEM škole razlikuju u odnosu na druge škole po tome što se prirodno-matematički predmeti ne izučavaju samo na pojedinim smerovima, već je fokus šklolovanja na njima.

Fokus na učenika i partnerstvo sa roditeljima

Savremena_gimnazija–najmodernija_Cambridge_skola_u_Srbiji_5

– U Savremenoj gimnaziji učenik je u fokusu, a ne profesor. Predavanja nisu beskrajni ex catedra monolozi predavača, već su i same učionice sa naprednim, anatomskim Node stolicama raspoređenim u krug, tako organizovane da bi se postiglo aktivno učešće učenika na času i sve vreme održala njihova pažnja.

Profesori su pedagozi sa višegodišnjim iskustvom i stručnošću, posebno obučeni da otkriju i prepoznaju talente svakog deteta, da ga inspirišu da ih neguje i razvija, i pomognu mu da ih iskoristi na najbolji način.

– Svaki učenik svake godine bira svog ličnog mentora – profesora kome se može obratiti za sve što mu je potrebno. Mentor je njegova podrška i oslonac u školi, neko ko je uvek tu, i u lepim, i u onim manje lepim trenucima. On je, takođe, spona između roditelja i škole.

– Osnovna ideja je da roditelji budu partneri profesorima u procesu obrazovanja i vaspitanja dece. Imaju stalan kontakt sa profesorima, psiholozima, pedagozima i upravom škole. Aktivno učestvuju, obavešteni su o svemu i zajedno sa profesorima donose odluke koje se tiču njihovog deteta.

– Ovakvu školu, orijentisanu na obrazovanje 21. veka, može da vodi samo profesor koji učenike inspiriše na kreativno mišljenje i savladavanje gradiva uz pomoć najsavremenijih metoda. Takav profesor je Svetlana Belić Malinić, direktorka Savremene gimnazije, koja je osvojila drugo mesto na prestižnom svetskom takmičenju za najboljeg nastavnika 21. veka. Ovu nagradu svake godine globalno dodeljuje Pearson, jedna od najprestižnijih i najvećih obrazovnih ustanova na svetu, nastavnicima i školama koje pokažu izvanrednost u upotrebi tehnologija za lakše i bolje sticanje znanja, a sada je prvi put je dodeljena nekom nastavniku u Srbiji.

Krojena prema potrebama učenika generacije Z

Savremena_gimnazija–najmodernija_Cambridge_skola_u_Srbiji_6

– Iznad svega, u Savremenoj gimnaziji se poštuju individualnost i potrebe svakog učenika. Jer, svaki učenik je jedinstven i treba nastojati da u svakom pogledu poštujemo, istaknemo i podstaknemo individualnost svakog od njih. Nikako ne smemo težiti da ih ukalupimo u sistem isti za sve, jer je lepota upravo u različitosti.

– Taletovanim učenicima koji nižu uspehe u sportu, nauci ili umetnosti Savremena gimnazija svake godine dodeljuje stipendije za školovanje kao nagradu za njihov rad i trud.

– Formalno obrazovanje omogućava učenicima da se razviju u profesionalce kakvi žele da budu, dok im neformalno obrazovanje, odnosno učenje kroz druženje i različite vannastavne aktivnosti omogućava da odrastu u kompletne, uspešne i izgrađene ličnosti. Zato u ovoj školi učenici zajedno razvijaju svoje talente kroz različite radionice, sekcije i kurseve veština, posećuju muzeje, koncerte ili gledaju predstave koje ih zanimaju, i druže se na zabavnim ekskurzijama i izletima.

Više možete pročitati na sajtu Savremene gimnazije >>

EnglishSerbian