Primena koncepta društvenih mreža u obrazovanju

primena_koncepta_drustvenih_mrezaSvedoci smo sve masovnije upotrebe društvenih mreža, koje postepeno zauzimaju centralno mesto u modernoj elektronskoj komunikaciji zamenjujući forume, elektronsku poštu i sms. Korišćenje društvenih mreža u slobodnom vremenu je već opšte prihvaćeno, ali ono postaje obavezno i u poslovanju, kao i stalan izvor informisanja. Podaci koje je objavio Global Web Index pokazuju da Facebook ima 693 miliona aktivnih korisnika, dok se na drugom mestu nalazi Google+ koji broji 343 miliona korisnika. Objavljen je i podatak da sve vodeće društvene mreže beleže porast korisnika, Facebook za 33%, Google+ za 27% i Twitter za 40%. Ovo jasno ukazuje na činjenicu zašto svaka uspešnija kompanija koristi društvene mreže kao promotivne i marketinške alate. Korišćenje Web sajtova nije više dovoljno, već se javlja i potreba za interaktivnijim sadržajem.

Međutim, ono na šta je posebno potrebno skrenuti pažnju jeste da je upotreba društvenih mreža promenila ne samo način provođenja slobodnog vremena, komunikacije i poslovanja, već i načine učenja i organizovanja nastavnog procesa. Sklonost ljudi da koriste mogućnosti koje pružaju društvene mreže sve više se koristi i u obrazovanju, kako bi se proces učenja prilagodio potrebama učenika i učinio se što interesantnijim i privlačnijim za njih. Primećeno je da su i sami učenici počeli sa osnivanjem grupa na društvenim mrežama, kako bi se povezali i razmenili informacije o sadržajima i obavezama. Ovo je navelo i nastavnike da počnu sa sve većom upotrebom društvenih mreža kako bi učenicima učinili dostupnijim sadržaje za učenje, podstakli diskusije među učenicima i učinili im dostupnim različite korisne primere i video materijale koji im pomažu da gradivo sagledaju na nov način.

Značaj ove ideje je prepoznao i Edmodo, koji sam predstavio u prethodnim člancima, koji predstavlja “learning network” putem kojeg su povezani nastavnici, učenici i škole. Edmodo istovremeno predstavlja i efikasan način da se organizuje proces usavršavanja nastavnika, ali i da se osavremeni nastavni proces i izvrši povezivanje učenika i van učionice. Način korišćenja je veoma sličan načinu upotrebe Facebook-a, osim što kao dodatne opcije omogućava i pravljenje zadataka, testova, anketa, kalendara, blogova koji su posebno korisni za obrazovni proces. Ova sličnost sa pomenutom društvenom mrežom je ciljno primenjena kako bi se olakšao svima proces upotrebe, ko zna da koristi Facebook, a to je velika većina kako nastavnika, tako i učenika, znaće da koristi i Edmodo. Ovo ujedno smanjuje i barijeru u procesu učenja, jer učenike podseća na njihov omiljeni način provođenja slobodnog vremena.

Prepoznavši značaj ideje upotrebe koncepta društvenih mreža u obrazovanju, potrebu da se izađe u susret obrazovnim potrebama učenika i da se proces učenja prilagodi njihovim navikama i željama, ITAcademy je odlučila da proces svoje online nastave obogati mogućnostima koje pružaju društvene mreže. Tako je ovog meseca prvi put pušten u rad eduWall za DL (distance learning) polaznike ITAcademy na smeru dizajn. EduWall je osmišljen kao mesto koje će omogućiti polaznicima da se povežu, razmene znanja koja stiču u procesu školovanja, pomažu međusobno, učestvuju u diskusijama, podele sa kolegama svoje uspehe i iskustva, a možda na ovaj način i steknu buduće saradnike. Eduwall je posebno dizajniran i da instruktoru omogući što bolji rad sa polaznicima davajući mu mogućnost bržeg i lakšeg deljanja svih vrsta obrazovnih sadržaja, mogućnost prikazivanja korisnih primera i video materijala i postavljanja zanimljivih zadataka koji podstiču proces kritičkog mišljenja.

Eduwall omogućava da se prevaziđe nedostatak socijalnog kontakta koji se ponekad pojavljuje u online obrazovanju. Na ovaj način je obezbeđen prostor za saradnju i kolaborativno učenje polaznika, čak i bolji nego u tradicionalnoj učionici. Razmena video materijala, upućivanje na brojne dostupne materijale na internetu i zajedničke diskusije zadataka, još više će unaprediti kvalitet, ali i zanimljivost procesa učenja. Nakon prvih stečenih iskustava u primeni, namerava se i dalji razvoj ove ideje, koji će pratiti obrazovne potrebe polaznika, kao i biti upotrebljen i na drugim smerovima i ustanovama. Svakim danom se otvaraju nove mogućnosti koje nam moderne tehnologije nude da unapredimo proces učenja i učinimo ga prilagođenim polazniku, da na kvalitet gledamo kao na proces i stalno ga razvijamo. Uvođenje primene eduWall-a je još jedan od koraka u tom pravcu.

EnglishSerbian