Valentin Kuleto

refleksivna_nastavna_praksa
Budućnost obrazovanja

Refleksivna nastavna praksa

Danas sve češće možemo čuti da se govori o refleksivnoj praksi u kontekstu škole, nastavnog procesa i rada nastavnika. Refleksivnost i refleksivna

Više »
motivacija
e-learning

Motivacija

U svakodnevnom govoru, često se srećemo sa pojmom motivacije. Motivacija je konstukt koji je usko vezan za ponašanje u svim kontekstima i

Više »
Budućnost obrazovanja

Budućnost poslova i veština

Zapošljavanje, veštine i strategije upravljanja radnom snagom za Četvrtu industrijsku revoluciju U godinama koje dolaze, disruptivne promene u poslovnim modelima imaće duboke

Više »
EnglishSerbian