Valentin Kuleto

motivacija
e-learning

Motivacija

U svakodnevnom govoru, često se srećemo sa pojmom motivacije. Motivacija je konstukt koji je usko vezan za ponašanje u svim kontekstima i

Više »
Smisao_ucenja_matematike
Budućnost obrazovanja

Smisao učenja matematike

Postoji više načina kako je moguće prići temi važnosti učenja i znanja matematike. Jedan od mogućih pristupa je pragmatičan i polazi od

Više »
EnglishSerbian