By branka.miranovic
0 Comments
Aug 10th, 2012
Samoobrazovanje je ključ uspeha u modernom društvu, zahtev za doživotnim učenjem više nije ideal ili preporuka, on je naša stvarnost. Jedino individua...
By branka.miranovic
0 Comments
Aug 9th, 2012
Razvoj modernih tehnologija doveo je do mogućnosti razvoja mnogih novih ideja u oblasti obrazovanja. Potreba da sticanje znanja ne bude vremenski i...
By branka.miranovic
0 Comments
Jul 27th, 2012
Pisanje kredom po tabli, hvatanje beležaka i kopiranje istih, usredsređenost na zapisivane i prepisivanje u toku časa je još uvek dominantan način rada...
By branka.miranovic
0 Comments
Jul 20th, 2012
Kakvo obrazovanje nam je potrebno? Šta želimo da učimo i na koji način? Da li smo zadovoljni kvalitetom stečenog obrazovanja? Kao odgovor...
By milica
0 Comments
Jul 16th, 2012
• Verujem da je svako sposoban da uči. • Verujem da učenje, da bi imalo efekta, mora da drži pažnju i bude orijentisano na...
By milica
0 Comments
Jul 13th, 2012
Možemo izdvojiti tri pristupa kolaborativnom učenju: učenje bazirano na projektu (project based learning), učenje bazirano na problemu (problem based learning) i učenje...
By Valentin Kuleto
0 Comments
Jul 10th, 2012
„Budućnost neke osobe je tokom istorije u velikoj meri bila određena time gde je rođena. Prosečno dete u bogatom i naprednom društvu...
By branka.miranovic
1 Comment
Jul 4th, 2012
Razvoj modernih tehnologija daje sve više mogućnosti za unapređenje procesa nastave, a pred nastavnike postavlja mogućnost višestrukih izbora i zahtev da stalno...
By branka.miranovic
0 Comments
Jun 30th, 2012
Nije dovoljno samo insistirati na tome da učenici pamte bezbroj informacija i prosto ih reprodukuju. Ovaj pristup je odavno napušten. Danas se...
By branka.miranovic
0 Comments
Jun 18th, 2012
U savremenoj didaktici najveći broj kritika je usmeren na frontalni rad, u kome se zadovoljavaju potrebe samo prosečnih učenika, daju znanja u...