Zašto postoji ovaj BLOG?

Sep 1st, 2010

Obrazovanje je ključna funkcija jednog društva
Obrazovanje smatram ključnom delatnošću koja nas vodi boljem i ispunjenijem životu. Nasuprot značaju koje obrazovanje ima za sve nas i društvo u celini, obrazovanje je ljudska delatnost koja je doživela najmanje pozitivnih promena.

Iskustvo i saznanja
Preko dvadeset godina sam aktivan učesnik u obrazovnom sistemu, bilo da je u pitanju neformalno ili formalno obrazovanje, visoko ili srednje obrazovanje. Stoga moje iskustvo, pristup informacijama i svaobuhvatan uvid u aktivnosti i procese mi omogućuju da o obrazovnom sistemu pišem tako da ljudima približim događaje i procese koji se untar ovog, po definiciji, zatvorenog sistema odvijaju.

Obrazovanje koje imamo danas nije dovoljno dobro za sutra
Svi smo gotovo svesni u kakvom stanju se obrazovanje danas nalazi. Nije ovo slučaj samo sa našom državom, problem je globalne prirode. Gotovo da ne znam ni za jednu zemlju koja je u potpunosti zadovoljna svojim obrazovnim sistemom. Obrazovanje u većini slučajeva kao društvena delatnost u dovoljnoj meri ne ispunjava potrebe društva.  Svedoci smo promena koje zahtevaju fundamentalne promene u obrazovanju.  Da li smo svesni drugih mogućnosti za realizaciju obrazovanja sem onoga što danas poznajemo?

Treba znati da može drugačije i bolje
Dobri primeri stvaraju kontekst u kome su promene realne. Iako na prvi pogled nije tako, oni su mnogobrojni.

Promene na bolje su uvek moguće
Za promene su potrebne vizije, sposobnost planiranja i delovanja. Potrebna je “kritična masa” ljudi sa sličnim stavovima kako bi se promene izvele. One ne počinju u kancalrijama, na sastancima ili u fasciklama sa planovima. Promene počinju u našim glavama. Počinju tamo gde dolazimo u kontakt sa lošim navikama i gde reagujemo.

Ako ne krenemo bar da razmišljamo o promeni na bolje, od promene nema ništa
Ne postoje vremena u kojima su promene poželjnije ili manje poželjne. Uvek je isto. Promene su neprekidne i večne. Naše je da učinimo sve što nam je u moći da ih pokrećemo i da im se prilagodjavamo, da ovo ograničeno vreme koje nazivamo život iskoristimo da svet oko nas učinimo boljim. Mnogo malih promena čak i na individualnom nivou često rezultira u ogromnim promenama sistema.

Uspeh dugujemo obrazovanju i navikama
Obrazovanje nam daje sposobnost da sagledavamo stvari na pravi način, spoznajemo mogućnosti da iskoristimo šanse koje nam se nude, ali i veštine kako nešto da sprovedemo. Navike nas pokreću i održavaju na pravom putu.