Univerzitet Megatrend vs. Komisija za akreditaciju

By Valentin Kuleto
In Obrazovanje
Jul 8th, 2011
0 Comments
1647 Views

Dokumenta objavljena na zvaničnom sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta
http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26

Предмет: Допис упућен Комисији за акредитацију и проверу квалитета од стране ректора
Универзитета Мегатренд и потпредседника КОНУС-а проф др М. Јовановића

Поштовани чланови Националног савета и КОНУС-а, обраћамо вам се поводом писма непримерене садржине које је 8. јула 2011. године Комисији упутио проф др М. Јовановић, у коме се члановима Комисије прети кривичном пријавом, одштетним захтевом од 1.5 милиона евра и затворском казном од 12 година (Прилог 1).  Редослед догађаја који су изазвали реакцију проф др М. Јовановића је следећи:
1. Аустријска национална акредитациона агенција Osterreichischer Akkreditierungsrat обратила се Комисији писмом од 27. маја 2011. године са обавештењем да је Универзитет Мегатренд у мају 2011. године преузео банкротирану установу “Интернационални универзитет Беч”, којој је 2002. године Аустријска агенција ускратила акредитацију. Од дана преузимања, ова установа ради под новим именом “Мегатренд интернационални универзитет Беч” и нуди студентима студијске програме основних и мастер студија и диплому Универзитета Мегатренд у Београду. У писму је од Комисије тражено разјашњење да ли је Универзитет Мегатренд акредитован да врши образовну делатност у иностранству и издаје српске дипломе у Бечу (Прилог 2).
2. Писмо Аустријске агенције разматрано је на седници Комисије, где је закључено да Аустријској агенцији треба пружити потпуну информацију о акредитационом статусу Универзитета Мегатренд, јер је размена података ове врсте између акредитационих агенција уобичајена пракса, а посебно међу члановима Европске асоцијације акредитационих агенција ENQA, чији је Аустријска агенција пуноправни члан, а Комисија има статус члана кандидата. У свом писму од 14. јуна 2011. године Комисија је обавестила Аустријску агенцију: – да је Универзитет Мегатренд акредитовани приватни универзитет са 10 акредитованих факултета и 36 акредитованих студијских програма који се изводе у седиштима факултета; – да Универзитет Мегатренд није акредитован да изводи наставу у Бечу и да такав акредитациони захтев није био поднет Комисији (Прилог 3).
3. Аустријска агенција је на свом сајту цитирала део дописа Комисије и упозорила будуће студенте да студијски програми који нису добили националну акредитацију не воде до међународно признате дипломе. (Прилог 4). Комисија сматра да наведена међународна активност Универзитета Мегатренд штети угледу образовног система Србије у Европи. Уместо да предузме кораке који воде усклађивању са европским нормама, проф др М. Јовановић прети Комисији. Уверавамо вас да ће Комисија,  упркос претњама и притисцима наставити да ради у оквиру својих овлашћења у складу са законом. С поштовањем,
Председник Комисије
проф др Вера Вујчић

 

Pismo rektora Univerziteta Megatrend Komisiji za akreditaciju 

 

About "" Has 43 Posts

Dr. Valentin Kuleto is the director and founder of the Information Technology School (www.its.edu.rs) and IT High School (www.iths.edu.rs). Dr. Kuleto, who holds a doctoral degree in economic science, gained years of valuable managerial experience working in top and key management positions in various renowned companies. He is the founder and president of an international company for professional education and production of education and business software LINK group (www.link-group.eu). He headed several successful education and software solution projects for both the parent company and various clients. He successfully headed and brought to fruition a large number of corporate software and e-business projects, and implemented various software solutions in institutions of higher education. His idea of a broad application of e-marketing, especially in the sphere of education, gained wide attention. Many business software solutions were designed under his supervision – Human Resources Information System (human resources management software), Content Management System (portal management), Business Information System (enterprise management software for small and medium companies), to name some. He is the driving force behind several education software solutions – LINK Distance Learning System (distance learning platform) and Testing and Learning System (learning and testing software for institutions of higher education). (www.link-soft.com) Dr. Kuleto’s engagement in the sphere of education is primarily focused on the promotion of the engineering profession, a prime mover of trade and industry development, and society as a whole. His efforts are constantly aimed at improving the general quality of education, research, and development within the ITS (Information Technology School) and LINK group Company. Dr. Kuleto published and presented several papers on domestic and international symposiums related to e-business, design and application of education software, and distance learning.

Leave a Reply