By Ana Vlahovic
0 Comments
Nov 6th, 2013
NJUJORK – Prema mišljenju gotovo 3.000 menadžera za ljudske resurse iz 20 zemalja sveta, Oxford je univerzitet čiji su diplomci najpoželjniji u...
By milica
0 Comments
Oct 20th, 2013
Postoji opšteprihvaćeno i mnogo puta potvrđeno pravilo da je za uspešan rad i napredak preduzeća veoma važna, bolje rečeno neophodna, organizaciona kultura,...
By milica
0 Comments
Sep 16th, 2013
Narativ je danas svuda oko nas, kao tehnika komunikacije, načina poslovanja, marketinga, ubeđivanja, kontrole i moći. Priče se pripovedaju otkako je sveta...
By branka.miranovic
0 Comments
Aug 12th, 2013
Do sada sam više puta istakao značaj preduzetništva kao kompetencije, takođe sam istakao i pristupe u nastavi koji omogućavaju formiranje ove kompetencije...
By milica
0 Comments
Aug 5th, 2013
Danas, u savremenim uslovima, kada obrazovanje, kako bi bilo produktivno i kvalitetno, mora da prati ubrzane promene svakodnevnog života, uloga škole je...
By Ana Vlahovic
0 Comments
Jul 1st, 2013
Univerziteti u Velikoj Britaniji već godinama unazad „drže” apsolutni monopol na visoko obrazovanje u Evropi i drugo mesto na svetu, odmah iza...
By milica
0 Comments
Jun 20th, 2013
U periodu velike svetske ekonomske krize, kada dolazi do brojnih promena u ekonomiji, većinom negativnih po sveukupan prosperitet, neminovno je da mnoge...
By milica
0 Comments
May 27th, 2013
Srbija – lider u Evropi po nezaposlenosti Alarmantno visoka nezaposlenost je jedan od najvećih, verovatno i najveći ekonomski i socijalni problem u...
By milica
0 Comments
Apr 25th, 2013
1. Znajte šta želite. Jasnoća je moć. Nejasni ciljevi dovode do nejasnih rezultata. 2. Zapamtite da svaki problem ima rešenje. Možda samo...
By branka.miranovic
0 Comments
Apr 21st, 2013
Ubrzan naučni i tehnički razvoj uslovio je promene u poslovanju, svakodnevnom životu, načinu provođenja slobodnog vremena, pa samim tim i u sferi...